Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi  

Prilozi

Modify settings and columns
Lista koja sadrži napisane priloge.
  
View: 
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje29.12.2023 8:09Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje28.11.2023 13:26Pšenica0
Prisustvo poljskih glodara na teritoriji Topličkog okruga RC Prokuplje7.10.2023 11:120
Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje11.9.2023 13:17Paprika0
Prisustvo cikade Schapoideus titanus u vinogradima na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje17.8.2023 13:22Vinova loza0
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Prokuplje27.7.2023 13:27Kukuruz0
Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)RC Prokuplje21.7.2023 13:19Vinova loza0
Prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) u zasadu maline RC Prokuplje27.6.2023 13:01Malina0
Sovica gama (Autographa gamma) u usevu paprikeRC Prokuplje23.6.2023 17:51Paprika0
Fuzarioza klasova pšenice na teritoriji Topličkog okruga RC Prokuplje13.6.2023 14:01Pšenica0
Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruzaRC Prokuplje9.6.2023 9:02Kukuruz0
Prisustvo larvi cikade (Schapoideus titanus) u zasadima vinove loze na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje9.6.2023 9:00Vinova loza0
Štitasta vaš vinove loze (Pulvinaria vitis)RC Prokuplje28.3.2023 14:45Vinova loza0
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice na teritoriji Topličkog okrugaRC Prokuplje14.3.2023 13:31Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i prisustvo glodaraRC Prokuplje19.1.2023 19:39Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje29.12.2022 9:44Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje22.11.2022 10:56Pšenica0
Bakteriozno izumiranje kod višnje RC Prokuplje3.11.2022 13:08Višnja0
Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu na teritoriji Topličkog okruga (kasni hibridi) RC Prokuplje6.10.2022 12:23Kukuruz0
Zdravstveno stanje klipova merkantilnog kukuruza rane i srednje rane grupe zrenja na teritoriji Topličkog okruga RC Prokuplje28.9.2022 12:00Kukuruz0
Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)RC Prokuplje19.8.2022 10:090
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)RC Prokuplje30.7.2022 22:30Kukuruz0
Zlatasto žutilo vinove loze RC Prokuplje30.7.2022 22:28Vinova loza0
Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadu malineRC Prokuplje29.6.2022 12:17Malina0
Prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u usevu paprikeRC Prokuplje27.6.2022 9:57Paprika0
Crna trulež grožđa (Guignardia bidwellii) RC Prokuplje27.6.2022 9:55Vinova loza0
Prisustvo pšeničnog tripsa u usevima ozime opšenice RC Prokuplje17.6.2022 17:51Pšenica0
Prisustvo larvi cikade Schapoideus titanus u zasadima vinove lozeRC Prokuplje27.5.2022 9:01Vinova loza0
Polaganje jaja I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruzaRC Prokuplje25.5.2022 17:56Kukuruz0
Prisustvo višnjinog surlaša (Rhynchites auratus) u zasadima višnjeRC Prokuplje12.5.2022 15:02Višnja0
Prisustvo voćnog potkornjaka (Scolytus rugulosus) u zasadu višnjeRC Prokuplje31.3.2022 13:30Višnja0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje25.3.2022 20:50Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje14.2.2022 11:09Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje29.12.2021 12:43Pšenica0
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceRC Prokuplje26.11.2021 19:38Pšenica0
Malinina muva galica (Lasioptera rubi) RC Prokuplje28.10.2021 8:37Malina0
Prisustvo zelene (povrtne) stenice u usevu paprikeRC Prokuplje10.9.2021 11:370
Prisustvo tripsa u usevu paradajza u plasteničkoj proizvodnji i mere kontroleRC Prokuplje31.8.2021 13:400
Ljubičasta pegavost izdanaka maline (Didymella applanata)RC Prokuplje23.8.2021 11:32Malina0
Prisustvo simptoma pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na grozduRC Prokuplje18.8.2021 12:52Vinova loza0
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca RC Prokuplje5.8.2021 12:58Kukuruz0
Crna pegavost (Alternaria solani) u usevu krompiraRC Prokuplje26.7.2021 13:40Krompir0
Pegavost lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)RC Prokuplje15.7.2021 12:56Višnja0
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.).RC Prokuplje15.7.2021 12:42Šljiva0
Prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) u usevu paprikeRC Prokuplje29.6.2021 12:27Paprika0
Moljac paradajza (Tuta absoluta) u plasteničkoj proizvodnji paradajzaRC Prokuplje25.6.2021 8:45Paradajz0
Pepelnica lubenice (Erysiphe cichoracearum)RC Prokuplje14.6.2021 11:09Lubenica0
Prisustvo žilogriza (Capnodis tenebrionis) u zasadu višnjeRC Prokuplje14.6.2021 10:47Višnja0
Štetočine u usevu kukuruzaRC Prokuplje10.6.2021 13:51Kukuruz0
Prisustvo larvi cikade Schapoideus titanus u zasadima vinove lozeRC Prokuplje4.6.2021 15:50Vinova loza0
Prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) u zasadu malineRC Prokuplje3.6.2021 14:41Malina0
Prisustvo imaga žitne stenice u usevima pšenice (Eurigaster spp.)RC Prokuplje31.5.2021 8:57Pšenica0
Plamenjača jagode (Phytophthora fragariae)RC Prokuplje19.5.2021 14:33Jagoda0
Virus šarke šljive (Plum pox virus)RC Prokuplje19.5.2021 13:49Šljiva0
Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira.RC Prokuplje10.5.2021 22:10Krompir0
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiveRC Prokuplje12.4.2021 18:56Šljiva0
Pojava imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).RC Prokuplje1.4.2021 15:03Krompir0
Zdravstveno stanje ozime pšenice i prisustvo glodaraRC Prokuplje30.3.2021 20:17Pšenica0
Zdravstveno stanje ozime pšeniceRC Prokuplje21.3.2021 11:36Pšenica0
Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!System Account17.3.2012 10:51Vinova loza0