Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području delovanja RC Pirot, utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade (Scaphoideus titanus).

(larva Scaphoideus titanus)

Ove štetočina je vektror fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Monofagna je vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larve prolaze kroz 5 larvenih stupnjeva i svi oni se hrane na naličju listov. Samo larve od trećeg razvojnog stupnja i imaga su sposobni da prenesu fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Pirot nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za insekticidni tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.