Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Otvorena gar ječma (Ustilago nuda)
Otvorena gar ječma (Ustilago nuda)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda useva ozimog ječma, na lokalitetu Gnjilan-Krajište, registrovano je prisustvo pojedinačnih klasova sa simptomima otvorene gari ječma (Ustilago nuda).

Ovo oboljenje se javlja u usevima kod kojih je za setvu korišćeno nedeklarisano seme i kod kojih je zastupljen osetljiv sortiment. Biljke zaražene ovim patogenom obično klasaju pre zdravih. Na zaraženim klasovima svi delovi klasa sem vretena mogu biti pretvoreni u crnu prašnu masu koja predstavlja hlamidospore gljive.

Ova gljiva se prenosi semenom. Pošto je ceo životni ciklus otvorene gari ječma vezan za gajenu biljku, napad počinje onog momenta kada zaraženo seme proklija. Dok ne stupi faza cvetanja nije moguće znati da li je gajena biljka zaražena ili ne. Kada ječam uđe u fazu klasanja, gljiva klasiće pretvara u hlamidospore koje se vetrom prenose na zdrave biljke, inficiraju ih i ciklus se ponavlja. Trenutni proizvodni uslovi pogoduju razvoju i širenju bolesti, a to je vlažno i toplo vreme.

Upotreba čistog semenskog materijala, koje je deklarisano i tretirano fungicidima, je jedino pravo rešenje za problem koji pravi ova bolest.

Comments

There are no comments yet for this post.