Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Jaka zaraza bakterioznom plamenjačom na dunji u opštini Babušnica
Jaka zaraza bakterioznom plamenjačom na dunji u opštini Babušnica

Prilikom vizuelnog pregleda voćnjaka na teritoriji opštine Babušnica, na lokalitetu Kambelevci, uočen je visok intenzitet napada bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

(velika slika)

(velika slika)

(velika slika)

Pojavu ove bolesti uočili smo na voćkama i biljkama spontane flore, kao i u zasadu dunje u jako visokom intenzitetu napada. Na ovom lokalitetu pored pomenutog zasada dunje nemamo drugu intenzivnu voćarsku proizvodnju, što ukazuje na intenzivno širenje bolesti obuhvatajući sve širi spektar domaćina. Masovnu pojavu ove bolesti uočili smo i na ukrasnim biljkama u okućnicama.

Obilne padavine, praćene gradom, u prethodnom periodu omogućile su intenzivno raznošenje inokuluma, i doprinele ubrzanom širenju bolesti. Kako je reč o polifagnom parazitu sa širokim spektrom damaćina, mere borbe su jako kompleksne. Preventivni pregledni i higijenska rezidba su neophodni.

Video materijal o bakterioznoj plamenjači jabučastog voća (Erwinia amylovora), izgledu simptoma i merama kontrole te bakterije u zasadima dunja možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na link-u

Comments

There are no comments yet for this post.