Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Polaganje jaja kukuruznog plamenca i pojava lisnih vaši na kukuruzu
Polaganje jaja kukuruznog plamenca i pojava lisnih vaši na kukuruzu

Na području delovanja RC Pirot, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama, od faze 5 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 15-18).

(fenofaza razvoja)

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na 3% biljaka uočeno je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

(sveže položena jaja kukuruznog plamenca)

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10% biljaka sa janim leglima, dok je za semenski kukuruz i kukuruz šećerac prag štetnosti 5% biljaka sa jajnim leglima. Kako je trenutna brojnost jajnih legala ispod praga štetnosti, insekticidni tretman se u ovom momentu ne preporučuje.

Pregledom je utvrđeno i prisustvo pojedinačnih krilatih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na oko 5% biljaka.

(lisne vaši)

Lisne vaši direkte štete nanose ishranom sisajući sokove, čime dovode do raznih deformacija, zaostajanja u porastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se ogledaju u tome što su vaši prenosioci mnogobrojnih biljnih virusa. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV). Ekonomska štetnost MDMV ogleda se u smanjenju prinosa, lošijem kvalitetu zrna i lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.

Osnovne mere kontrole protiv ovog virusa su:

  • Uništavanje divljeg sirka koji predstavlja osnovni izvor zaraze
  • Pomeranje roka setve u cilju izbegavanja preleta vaši sa korova na kukuruz
  • Setva otpornijih i tolerantnijih hibrida
  • Rano uklanjanje bolesnih biljaka, naročito kod semenskih useva
  • Suzbijanje lisnih vaši (ne sprečava zarazu već samo smanjuje njen intenzitet).

Comments

There are no comments yet for this post.