Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Prisustvo larve Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Prisustvo larve Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Pirot, zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze početak cvetanja do faze puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, uočeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

 

(velika slika)

Ova cikada je jako značajna jer je vektor fitoplazme prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze (Flavescence doree-FD). Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore. Da bi postala infektivna mora se hraniti na zaraženim čokotima nekoliko sati i mora proći period inkubacije u trajanju od 21. dana. Tada su larve u trećem razvojnom stupnju i samo kao takve one imaju sposobnost da prenose zarazu, i ostaju infektivne do kraja života.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, jer su larve u prvom larvenom stupnju i ne mogu preneti zarazu.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za hemijski tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.