Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva
Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Pirot zasadi šljive se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja. Od faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

 

 

(velika slika)

 

Na postavljenim lepljivim klopkama registrovani su prvi ulovi pojedinačnih jedinki žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta).

 

(velika slika)

 

Šljivine ose polažu jaja u čašične listiće cvetova, a ispiljene larve se ubušuju u tek zametnute plodove. Napadnuti plodovi prevremeno opadaju. Suzbijanje tih štetočina se sprovodi u vreme piljenja larvi,  pre ubušivanja u plodove, a to je u fazi precvetavanja kada pčele i drugi polanatori više nisu prisutni u voćnjaku. U fazi cvetanja je primena insekticida zabranjena!

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem šljivinih osa i pravovremeno će signalizirati momenat za njihovo suzbijanje.

Comments

There are no comments yet for this post.