Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Na području delovanja RC Pirot, šljive se nalaze u fazi početak obojavanja ploda (BBCH 81).

U zasadima gde je izostala adekvatna zaštita od prouzrokovača oboljenja, vizuelnim pregledima uočeni su simptomi plamenjače šljive (Polystigma rubrum).

 

(velika slika)

Simptomi bolesti se javljaju samo na listovima. Formiraju se eliptične, okrugle pege različite veličine. Boja pega je u početku žuta, zatim narandžasta i na kraju prelazi u crvenu. Pege su sa lica lista malo ispupčene a sa naličja udubljene. Mogu se spajati i zauzeti skoro celu površinu lista. Ovako jako napadnuto lišće prevremeno opada, već u avgustu, septembru.

Posebno osetljive sorte na plamenjaču su Požegača i Čačanska lepotica.

Mere suzbijanja:

·         Gajenje manje osetljivih sorti

·        Sakupljanje i uništavanje zaraženog lišća

·        Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fugicida od početka listanja, a pred najavu uslova koji favorizuju ostvarenje infekcije, u okviru zaštite šljive i od drugih patogena lista.

Comments

There are no comments yet for this post.