Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Štetočine u usevu kukuruza
Štetočine u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Pirot, kukuruz se nalazi u fazi 8 listova razvijeno (BBCH 18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisistvo lisnih vaši (Aphididae) na oko 2% biljaka. Tokom ove sezone izuzetno su povoljni uslovi za razvoj i razmnožavanje ovih štetočina.

Svojom ishranom, sisajući sokove nanose direktne štete biljkama. Dolazi do deformacije biljnog tkiva, biljke zaostaju u porastu i dovode do smanjenja prinosa. Značajnije štete su one koje nastaju  indirektno. Vaši su prenosioci mnogobrojnih virusa, a jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

Prvi simptomi se mogu javiti kada je kukuruz u fazi 2-3 lista. Simptomi se javljaju u vidu hlorotičnih pega i crtica u osnovi najmlađeg lista. Kako bolest napreduje, pege i crtice se povećavaju, nastaju pruge i trake. Ponekad i cela biljka može biti hlorotična. Zaražene biljke su sa skraćenim internodijama, zaostaju u porastu, klip je rehuljav i manji. Zbog smanjenog prinosa i kvaliteta zrna, kao i lošeg kvaliteta lista silažnog kukuruza, ekonomske štete su vrlo značajne.

Mere borbe podrazumevaju:

·        Suzbijanje lisnih vaši (smanjuje se intenzitet zaraze)

·        Uništavanje korova koji su domaćini ovog virusa (najznačajniji divlji sirak)

·         Zdravo seme

·         Odabir manje osetljivih hibrida

·         Na vreme ukloniti zaražene biljke

Takođe, vizuelnim pregledom utvrđeno je i prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 4% biljaka.

Na području rada RC Pirot dominantna je proizvodnja merkantilnog kukuruza. Na našem terenu nije u praksi primena insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca u pomenutim usevima, ali proizvođači treba da imaju u vidu da se suzbijanjem ove štetočine prinos merkantilnog kukuruza povećava za oko 5%, smanjuje poleganje biljaka i smanjeno je prisustvo bolesti na klipu.

 

Mere zaštite se preporučuju po dostizanju praga štetnosti (10% biljaka sa položenim jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi, nekim od registrovanih insekticida (kao po preporuci).

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem prisustva štetnih organizama u usevima kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.