Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)
Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Pirot, kupine se nalaze u fazi od prvi otvoreni cvetovi do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61). Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi žute rđe lista i stable kupine (Kuehneola uredinis).

 

     Tokom proizvodne 2020. godine ova bolest je bila najznačajniji patogen kupine u Pirotskom okrugu. Glavni simptomi se uočavaju još tokom zime i početkom proleća, na izdancima u vidu blagih ispupčenja na kori, tamnoljubičaste boje. Kasnije, tokom vegetacije, na mestima gde se nalaze ta ispupčenja kora počinje da puca. Formiraju se pukotine koje se ako se nalaze blizu spajaju i nastaju još veće pukotine. One su u obliku elipse i mogu biti duge do nekoliko centimetara. Spore se iz tih pukotina kasnije prenose na list.

     Na naličju zaraženog lista se pojavljuju žute, sitne tvorevine. Prilikom jače zaraze lišće počinje da žuti i kasnije opada. Bolest ceo svoj životni ciklus obavlja na domaćinu, tj. na kupini. Ako se ne ukloni na vreme ona će na domaćinu prezimeti i pokrenuti novi ciklus bolesti i u toku naredne godine. Trenutno vlažno vreme sa padavinama pogoduje razvoju ovog patogena.

     Borbu protiv ovog patogena prvenstveno treba zasnovati na agrotehničkim merama. Nakon berbe treba ukloniti i uništiti zaražene listove i izdanke. Prilikom sadnje treba odabrati otpornije sorte.

Hemijski tretmani se u toku vegetacije vrše preparatima na bazi aktivne materije tebukonazol i difenokonazol, dok se na jesen primenjuju preparati na bazi bakra.

Comments

There are no comments yet for this post.