Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Rđa kupine (Kuehneola uredinis) u regionu Pirota
Rđa kupine (Kuehneola uredinis) u regionu Pirota

     Tokom 2020. godine na području delovanja RC Pirot, u zasadima kupina najznačajniji patogen je bio prouzrokovač žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis). RC Pirot je vršio redovne vizuelne preglede zasada kupine na lokalitetu Babušnica-Gorčinci. Prvi simptomi zaraze uočeni su rano u proleće, još u fenofazi razvoja lista. Tokom godine su više puta registrovani povoljni uslovi za razvoj ovog patogena, te je bilo potrebe za sprovođenjem većeg broja hemijskih tretmana.  U odnosu na prethodne godine pojava ovog patogena je intenzivnija.

     Bolest se uočava lako po specifičnim simptomima. Tokom zime i ranog proleća na izdancima se mogu primetiti ispupčenja tamnije boje. Ova ispupčenja kasnije pucaju i stvaraju eliptične pukotine u kojima nastaju uredosorusi sa uredosporama žute boje. Prvi znaci se mogu uočiti u vidu žućkastih gomilica na donjem lišću. Obolelo lišće se deformiše, suši i na kraju opada. Oboleli lastari se suše takođe. Žućkaste gomilice sa sporama se šire i tokom vegetacije stvaraju nove zaraze. Vlažno vreme sa čestim padavinama pogoduju razvoju ovog patogena.

     Patogen ceo svoj životni ciklus obavlja na kupini. Prezimljava u opalom lišću i zaraženim izdancima, te je borbu protiv ovog patogena dobro zasnovati na agrotehničkim merama. Po uočavanju prvih simptoma zaraze potrebno je odstraniti zaražene delove, izneti ih iz voćnjaka i spaliti. Nakon berbe takođe je potrebno izvršiti uklanjanje i uništavanje zaraženih listova i izdanaka. Takođe, prilikom sadnje potrebno je odobrati otporne sorte. U toku vegetacije za suzbijanje ovog patogena koriste se registrovani preparati na bazi aktivne materije tebukonazol i difenokonazol, dok se na jesen primenjuju preparati na bazi bakra.

Comments

There are no comments yet for this post.