Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)
Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetu Suračevo, uočeni su simtomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

(velika slika)

Simptomi ove bolesti javljaju se na lišću u vidu sitnih, svetlosivih pega kružnog oblika sa jasno izraženim tamnim rubom. U okviru pega nalaze se piknidi u kojima se obrazuju višećelijske konidije kojima se ova bolest širi. Pege se najpre javljaju na donjim listovima rodnih izdanaka, a kasnije prelaze i na listove jednogodišnjih izdanaka. Razvojem bolesti pege se uvećavaju i spajaju, a jako zaraženo lišće žuti i opada pre vremena. Prevremena defolijacija lišća dovodi do deformacija izdanaka maline i oni su osetljiviji na zimske mrazeve, temperaturna kolebanja tokom zime i druge nepovoljne uticaje spoljašnje sredine, što dovodi do gubitka prinosa.  Ovaj patogen prezimljava u peritecijama na opalom lišću i piknidima na izdancima maline.

U cilju zaštite maline od ovog patogena preporučuju se preventivne mere kontrole koje imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala, a to su rezidba i uklanjanje zaraženih mladara i sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća. Dosadašnji intenzitet prisustva ovog patogena nije zahtevao primenu posebnih hemijskih mera zaštite u cilju njegovog suzbijanja, već se zaštita maline od ovog patogena vrši zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Comments

There are no comments yet for this post.