Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Utvrđeno prisustvo Cicadetta montana complex u zasadima kupine
Utvrđeno prisustvo Cicadetta montana complex u zasadima kupine

Na području delovanja RC Pirot, lokalitet Gorčinci, zasadi kupine se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici do početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga cikade (Cicadetta montana complex) u veoma niskim brojnostima. 

(Velika slika)

Takođe, uočena su oštećenja u vidu zareza na kori, na pojedinačnim rodnim grančicama, nastala kao posledica prisustva i aktivnosti cikada.

Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika, naslagana jedno na drugo. Na jednoj grani može biti više zareza. Oštećene rodne grančice podložne su lomljenju i dolazi do njihovog sušenja.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kupine. Ukoliko se uoče odrasle jedinke cikada i simptomi oštećenja na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Comments

There are no comments yet for this post.