Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Zeuzera pyrina (beli drvotočac)
Zeuzera pyrina (beli drvotočac)

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) je polifagna štetočina koja je prisutna u našoj zemlji. Najčešće štete pravi u mladim voćnjacima do dve godine starosti. Kada se naseli u mlada stabla može doći do potpunog sušenja ili njihovog loma usled vetra.

Beli drvotočac ima dvogodišnje razviće. Prezimljava kao gusenica u stablu, a tek u proleće treće godine dolazi do ulutkavanja u blizini izlaznog otvora. Nakon dve nedelje, u junu i julu izleće leptir. Odmah nakon pojave odraslih jedinki dolazi do kopulacije i polaganja jaja. Ženka polaže pojedinačna jaja na lisne drške, u osnovu pupoljka i na koru grana. Jedna ženka može položiti do 1000 jaja. Nakon embrionalnog razvića ispiljene gusenice se brzo razilaze i ubušuju pod koru. U toku razvića, u prvoj godini, gusenica u toku ishrane buši hodnike i izbacuje veliku količinu izmeta. Povremeno izlaze iz otvora na stablu i ponovo se ubušuju, u nešto deblju granu, a napadnute grančice se suše iznad napadnutog dela. Sledeće godine gusenice se spuštaju sve niže, dolaze i u deblje grane pa i u stablo. Ponekad buše hodnik oko stabla (prstenuju stablo), a ako tako napadnu mlađe stablo, ono brzo propada. U proleće treće godine se učaure na samom izlasku iz hodnika, pa se nakon izlaska leptira, mogu uočiti prazne čaure koje vire iz rupe.

Suzbijanje ove štetočine je otežano zbog razvijanja gusenica unutar grančica, grana i stabla. Hemijskim merama može da se deluje samo preventivno i to u vreme izlaska gusenica ili za vreme polaganja jaja odraslih jedinki. Za sprečavanje daljeg napada i širenja ove štetočine preporučuje se uklanjanje i spaljivanje starog zaraženog drveća, napadnutih grana pri tom vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima kao i korišćenje zdravog sadnog materijala.

 

 

Sl.1 jabuka                      

 

 Sl.2 jabuka

Comments

There are no comments yet for this post.