Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Prisustvo fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi kasna mlečna zrelost (BBCH 77) dok se usevi ječma nalaze u fazi mekana voštana zrelost (BBCH 85-87).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), u niskom procentu napada.

 

Infekcija fuzariozom klasa se dešava u fazi cvetanja, ukoliko nastupi vlažno i kišovito vreme. Ako nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite, cvetovi predstavljaju “ulazna vrata” za prodiranje gljive.

Nakon cvetanja uočavaju se prvi simptomi na klasićima. Simptomi se lako uočavaju. Klasići gube normalnu zelenu boju, postaju bledi i žućkasti. Takođe, zdravi klasići su povijeni od težine zrna dok su zaraženi uspravni.  U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

Ova bolest dovodi do smanjenja prinosa jer zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta. Takođe, gljiva u povoljnim uslovima može sintetisati mikotoksine koji su štetni za ishranu ljudi i životinja. Za sada ovako niski procenti zaraze ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike kao što je dato u preporuci od (21.05.2021).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje 1, Izvor-Lug i Izvor-Svinjarica, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, ali su zabeležena oštećenja lisne mase od mraza.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma, na lokalitetu Barje 1 i Izvor-Svinjarica, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 1,88% biljaka. U usevima ječma su takođe registrovane štete u vidu sušenja lisne mase kao posledica delovanja niskih temperatura u proteklom periodu.

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

Prisustvo glodara u usevima pšenice i ječma

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma uočeno je prisustvo štetnih glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari spadaju u polifagne štetočine, što znači da prave štete  na velikom broju biljnih vrsta na poljoprivrednim zemljištima. Štete na ozimim usevima u jesen su u vidu uništavanja mladih biljaka izgrizanjem, pa sve do potpunog uništenja biljaka, stvarajući lako uočljive oaze u polju. U vreme klijanja i nicanja biljaka hrane se semenom i klijancima. Ukoliko su vremenske prilike u jesen povoljne, oštećivanje se može nastaviti do kasno u jesen što dovodi do smanjenja prinosa za narednu godinu. Poljski glodari prave velike štete od momenta setve, pa sve do žetve. Tokom zimskog perioda ne hiberniraju već samo usporavaju svoju aktivnost. Karakteriše ih brzo prenamnožavanje i ukoliko se na vreme ne redukuju suzbijanjem postižu visoku brojnost i tada je veoma teško zaštititi useve i sprečiti štete koje nanose. Velikoj brojnosti doprinose povoljni klimatski uslovi, nesistematsko suzbijanje, dostupnost hrane nakon kombajniranja, neadekvatna obrada zemljišta.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Suzbijanju treba pristupiti ukoliko se registruje brojnost iznad praga štetnosti. Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem otvorenih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otvorene ubrajamo ih u aktivne. Suzbijanje izvršiti nekim od registrovanih mamaka. Mamci se postavljaju u jame i prikriju se zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke. Takođe, treba ukloniti uginule jedinke i ostatke konzumiranih mamaka sa parcele.

U suzbijanju ovih štetočina prednost treba dati agrotehničkim merama borbe kao što su:

·         blagovremena žetva strnih žita sa što manje osipanja zrna,

·         zaoravanje strništa,

·         uništavanje korova i

·         duboko oranje.

Pojava fuzarioze i oštećenja od stenica kod ozimih žita

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi od rane do srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 75-77).

     Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (Fusarium graminearum). Do infekcije klasa ovom gljivom dolazi usled velike vlažnosti vazduha u periodu cvetanja. Simptomi se lako uočavaju na polju u mlečnoj fazi zrenja jer su zdravi klasovi zeleni i povijeni od tezine zrna, dok su zaraženi klasovi uspravni i slamasto žute boje. U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

      Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas, što za posledicu ima slabu nalivenost zrna pa time i smanjen  prinos i hektolitarsku težinu. Procenat zaraženih klasova kreće se oko 6% kod pšenice, kod ječma 8%. Ovakvi niski procenti zaraze ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina. 

Takođe je registrovana pojava belih klasova kao posledica aktivnosti stenica. Stenice ubadaju stablo ispod klasa što dovodi do sušenja čitavog klasa, i takvi se klasovi lako odvajaju od biljke na mestu uboda. Ovake štete nastaju u ranijim fazama i pa se sada ne može ništa učiniti kako bi se štete smanjile. Ovakvi simptomi su prisutni na oko 3% biljaka.

(velika slika)

 

 

 

 

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od početka bokorenja do  drugo stablo vidljivo (BBCH 21-22), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo treće i četvrto sekundarno stablo (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Ramularia collo cygni).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

21-22/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

21-22/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni)

Barje

23-24/ječam

0

0

5

0

Izvor-pod brdo

23-24/ječam

0

0

6

1

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na terenu RC Pirot, na lokalitetima Barje, Izvor Selište i Izvor pod brdo, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi razvoja lista (BBCH 12).

 Pšenica

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma patogena na biljakama.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pirot, zbog izuzetno sušnog perioda u toku cele godine, a naročito zadnjih meseci, setva pšenice i ječma je izuzetno otežana. U toku ove godine, do sada, na području našeg okruga palo je od 204,8 do 356 l/metru kvadratnom vodenog taloga. Na celoj teritoriji je zemljište u takvom stanju da poljoprivrednici otežano vrše obradu zemlje, stoga veliki broj parcela još uvek nije obrađen i sa setvom se izuzetno kasni. Do sada je posejano od 10 do 15% planiranih površina, a posejani usevi otežano niču i trenutno se nalaze u fenofazi od suvo seme do početka bubrenja semena (BBCH 00-01).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  fazi od 3 do 4 lista razvijena (BBCH 13-14).

    

Sl.1 pšenica                         Sl.2 ječam

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 07-12).

 

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

1 - 10 Next