Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze rane mlečne zrelosti do faze kasne mlečne zrelosti (BBCH 73-75).

 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Pirot van varoš-Barje, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće oko 4-6%, dok je procenat zaraženih površina klasa 5%

Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire. Zrna su sitna i štura, nisu dobro nalivena. Na klasu se primećuje karakteristična narandžasta prevlaka.

Najveće štete nastaju okoliko do infekcije dođe u fazi cvetanja, ali do infekcije može doći tokom celog perioda razvoja klasa. Ove proizvodne godine smo u periodu cvetanja imali vlažno vreme sa dosta padavina koje je pogodovalo razvoju fuzarioze. Ovaj patogen dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna. Takođe, ova gljiva na zaraženim zrnima može da sintetiše mikotoksine koji su višestruko štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Niski procenti zaraze klasova, koji se trenutno registruju u usevima ne ukazuju na mogući problem prisustva mikotoksina u zrnu pšenice.

Štetočine u ozimoj pšenici

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga žitne stenice (Eurygaster sp.) i vaši (Aphididae) ispod praga štetnosti.

Žitna stenica (Eurygaster sp.) prezimljava kao imago ispod opalog lišća. Kada temperature vazduha pređu 18oC počinje njihovo preletanje na žitna polja. Na biljkama, štete pričinjavaju odrasli insekti ali i larve. Prezimeli imago prvo napada stabljiku a zatim napada klasove, izazivaju njihovu sterilnost. Žitne stenice u vreme klasanja pšenice izazivaju pojavu belih i šturih klasova.

 

Takođe, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Ove štetočine direktna oštećenja prouzrokuju isisavanjem sokova iz lista, stabljike i klasa. Mogu izazvati i indirektne štete prenošenjem virusnih oboljenja, naročito ukoliko dođe do zaraza u početnim fazama razvoja pšenice.

 
 

Prag štetnosti za za žitne stenice iznosi 3-4 imaga po m2, dok je prag štetnosti za lisne vaši 30% napadnutih klasova do faze cvetanja ili 70% napadnutih klasova u toku i nakon cvetanja do faze mlečne zrelosti.

Pomenute štetočine registrovane su u niskom intenzitetu napada, ispod praga štetnosti.

Prisustvo larvi pšeničnog tripsa u usevima ozime pšenice

Vizuelnim  pregledom pšenice, uočeno je prisustvo larvi pšeničnog tripsa (Haplotrips tritici). Prepoznavanje larve je jako lako zato što po izleganju dobije karakterističnu jarko crvenu boju.

 

(Larve tripsa)

Štete nanose larve i odrasle jedinke. Masovna pojava ove štetočine uočava se u vreme klasanja. Toplo i suvo vreme pogoduje većoj brojnosti pšeničnog tripsa. Imaga se pre klasanja hrane na listovima što kasnije dovodi do zakržljalosti klasa. Ženke nakon dopunske ishrane polažu jaja između plevica zrna. Larve iz plevica sišu sokove što kasnije remeti klijavost, javljaju se šturi klasovi ili zrna gube na težini. Prepoznatljiv simptom je uvijenost čitavog vršnog dela klasa.

Insekticidni tretmani protiv tripsa se ne preporučuju zbog nemogućnosti poštovanja karence. Mere suzbijanja se svode na agrotehničke mere, koje smanjuju brojnosti pšeničnog tripsa:

  • plodored i blagovremena setva,
  • odgovarajuće đubrenje i navodnjavanje i
  • ljuštenje strnjike i letnje duboko oranje. 
Pojava fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, u usevima ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se do 5%.

(velika slika)

Do infekcije klasa ovom glivom dolazi usled velike vlažnosti vazduha u vreme cvetanja pšenice i ječma. U mlečnoj fazi zrenja zaraženi klasovi se lako uočavaju. Za razliku od zdravih klasova koji su zeleni i povijeni od težine zrna, klasovi zaraženi fuzariozom su uspravni i slamasto žute boje, na čijim plevicama se može videti narandžasta prevlaka. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas.

Zaraženi klasovi imaju slabu nalivenost zrna pa samim tim smanjuje se prinos i hektolitarska težina. Osim navedenih šteta, značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Štetočine ozimim usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama cvetanja. Vizuelnim pregledom parcela na pojedinim lokalitetima uočeni su simptomi oštećenja nastala ishranom stenica, i vrlo jak intenzitet napada žitne pijavice (Lema melanopus).

Žitne stenice u vreme pre klasanja i tokom klasanja, ubodom i ispuštanjem toksina iz pljivačnih žlezda izazivaju pojavu belih i štirih klasova. Zrna iz takvih klasova su manje težine, lošije klijavosti, a kvalitet brašna kod pšenice je loš. Prag štetnosti za žitne stenice iznosi 3-4 imaga/m2.

 

Oštećenja od žitne pijavice (Lema melanopus) se u usevu lako zapažaju. Oštećenja su u vidu ograničenih površina žućkasto-bele boje. Lišće sa oštećenjima je zaprljano ostacima sluzi i izmetom, tako da se oštećenja lako identifikuju iako prilikom pregleda izostaje imago štetočine. Prag štetnosti za žitnu pijavicu iznosi 8-15 imaga/m2 ili 0,5-1 larva/stabljici.

(jak napad-neadekvatno štićen usev)

RC Pirot je preporuku za suzbijanje žitne pijavice u usevima ječma objavio 13.5.2022. (pogledati preporuku), a za useve pšenice 24.5.2022. (pogledati preporuku).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze u različitim fazama: od faze 8-9 stabla vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).

 

Vizuelnim pregledom u usevima pšenice nisu registrovani simptomi bolesti dok su kod ječma prisutni simptoni mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 8% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 6% biljaka.

Takođe, pregledom je kod oba useva registrovano prisustvo biljnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu napada kao i prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) i položenih jaja u različitim fazama embrionalnog razvoja.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot ozma strna žita se, u zavisnosti od vremena setve nalaze u različitim fazama bokorenja. Od faze 5 stablo vidljivo do faze 6 stablo vidljivo (BBCH 25-26).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara kao i prisustvo cikada (Cicadellidae) u niskom intenzitetu napada. Pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Ahididae) kao ni prisustvo simptoma bolesti.

U usevima ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot ozma strna žita se, u zavisnosti od vremena setve nalaze u različitim fazama bokorenja. Od faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do dva stabla vidljiva (BBCH 21-22).

 

(velika slika)

Vizuelnim pregledom useva nie registrovano prisustvo lisnih vaši (Ahididae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara, ali je registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae) u niskom intenzitetu napada.

U usevima ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka. U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

(simptom mrežaste pegavosti)

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot ozima strna žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama rasta. Ozima pšenica se nalazi u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13), dok se ozimi ječam nalazi u fazi 3-4 lista razvijeno (BBCH 13-14).

 

(velika slika)

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae) kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Aktivnost ovih štetočina je znatno smanjena usled niskih temperatura.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovao je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, setva ozime pšenice i ječma je još uvek u toku. Ranije posejani usevi se u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

(velika slika)

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) u indeksu napada 3.Takođe je registrovano i prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na 2,5% biljaka. Prag štetnosti u početnim fazama razvoja ovih useva iznosi 10% napadutih biljaka pomenutim štetočinama.

Nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Preporučuje se pregled useva na prisustvo aktivnih rupa glodara. Primena rodenticida u obliku mamaka savetuje se kada se utvrdi prisustvo 10-50 aktivnih rupa po hektaru od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) ili 10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice (Microtis arvaris).

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next