Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla prva internodija (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva i u žutim klopkama (Merikovim posudama) postavljenim u usevima uljane repice registruju se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). U toku je migracija ove štetočine sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice.  

Slika 1: Imago repičinog sjajnika

Repičin sjajnik se javlja svake godine kod nas i predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. U potrazi za polenom kojim se hrane, imaga izgrizaju cvetne pupoljke i oštećuju ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju. Do najvećih šteta dolazi kada je obrazovanje pupoljaka i cvetanje produženo kao posledica zahlađenja u tim fazama razvoja.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem (BBCH 50) do faze cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća (BBCH 52).

U Merikovim posudama postavljenim u usevima uljane repice registruju se ulovi imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prvi ulovi ove štetočine su registrovani početkom februara i od tada se brojnosi u klopkama svake nedelje povećavaju.

Imaga repičinog sjajnika

Repičin sjajnik se javlja svake godine kod nas i predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. U potrazi za polenom kojim se hrane, imaga izgrizaju cvetne pupoljke i oštećuju ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju. Do najvećih šteta dolazi kada je obrazovanje pupoljaka i cvetanje produženo kao posledica zahlađenja u tim fazama razvoja.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla prva internodija (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Slika: imaga repičinog sjajnika u Merikovoj posudi

S obzirom da još uvek nije postignut ekonomski prag štetnosti, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od početka rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla druga internodija (BBCH 32).

Vizuelnim pregledom useva i pregledom Merikovih posuda registruje se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa.

Imaga repičinog sjajnika

S obzirom da se usevi uljane repice ne nalaze u fazama kada su osetljivi na napad od ove štetočine, hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem repičinog sjajnika i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Pojava repičinog sjajnika

Na području delovanja RC Novi Sad punkt Kać, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci ali još uvek zatvoreni lišćem (BBCH 50) do faze vidljivi cvetni pupoljci iznad zelenog pupoljka (BBCH 51).

Pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo 0,2 imaga repičinog sjajnka (Meligethes aeneus) po biljci.

Imago repičinog sjajnika

Prilikom ishrane odrasle jedinke repičinog sjajnika oštećuju cvetne pupoljke što dovodi do smanjenja prinosa. Ekonomski prag štetnosti kada je neophodno izvršiti insekticidni tretman je 0,5 – 1 imago po biljci. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i po postizanju praga štetnosti izdaće signal za tretman.