Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repičin sjajnik
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze izrasla prva internodija (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva i u žutim klopkama (Merikovim posudama) postavljenim u usevima uljane repice registruju se prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). U toku je migracija ove štetočine sa mesta prezimljavanja na useve uljane repice.  

Slika 1: Imago repičinog sjajnika

Repičin sjajnik se javlja svake godine kod nas i predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. U potrazi za polenom kojim se hrane, imaga izgrizaju cvetne pupoljke i oštećuju ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju. Do najvećih šteta dolazi kada je obrazovanje pupoljaka i cvetanje produženo kao posledica zahlađenja u tim fazama razvoja.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.