Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Repičin sjajnik
Repičin sjajnik

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama rasta stabla, od faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem (BBCH 50) do faze cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća (BBCH 52).

U Merikovim posudama postavljenim u usevima uljane repice registruju se ulovi imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Prvi ulovi ove štetočine su registrovani početkom februara i od tada se brojnosi u klopkama svake nedelje povećavaju.

Imaga repičinog sjajnika

Repičin sjajnik se javlja svake godine kod nas i predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina u proizvodnji uljane repice. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. U potrazi za polenom kojim se hrane, imaga izgrizaju cvetne pupoljke i oštećuju ih. Oštećeni pupoljci se ne otvaraju, suše se i otpadaju. Do najvećih šteta dolazi kada je obrazovanje pupoljaka i cvetanje produženo kao posledica zahlađenja u tim fazama razvoja.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.