Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Prisustvo simptoma truleži (Monilinia spp.) na plodovima šljive

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od plodovi oko 80% krajnje veličine do faze početak obojavanja plodova  (BBCH 78-81).

 

Vizuelnim pregledom šljiva, u pojedinim zasadima koji nisu adekvatno štićeni, registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova (Monilinia spp.).

 

velika slika

 

Plodovi  mogu biti zaraženi u svim fazama razvoja, mada se trulež jače javlja u fazama sazrevanja. Simptomi se javljaju u vidu manjih, okruglih pega obično na mestu neke povrede ili rane. Povrede najčešće nanose insekti koji oštećuju plodove omogućavajući tako lako prodiranje patogena.

Na površini plodova dolazi do sporulacije patogena, najčešće u vidu koncentričnih krugova, koji vremenom zahvate čitav plod. Sazrevanjem plodova trulež se brzo širi, inficirano tkivo se razmekšava. Zaraženi plodovi postepeno gube vodu, suše se i pretvaraju u mumije. Tako mumificirani plodovi mogu ostati u krošnji ili opadaju i ostaju na zemlji ispod krošnje. Takvi plodovi su prožeti micelijom gljive i služe za održavanje patogena tokom zime.

 

Za suzbijanje ovog patogena treba sprovoditi mehaničke i hemijske mere borbe koje se ogledaju u sledećem:

 

·         Sve zaražene i mumificirane plodove  treba ukloniti iz zasada kako bi se sprečilo širenje truleži i smanjio infektivni potencijal u narednoj godini.

·         Potrebno je adekvatno i blagovremeno sprovesti hemijske tretmane u cilju zaštite plodova od insekata. Jako je važna primena insekticida u cilju sprečavanja larvi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) da se ubuše u plodove.

·        Takođe, važna je i primena fungicida u fazama sazrevanja plodova. Detaljnije u preporuci datoj 13.7.2021. (vidi preporuku).

Monilioza u zasadim šljive

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se nalaze u fazi drugo opadanje plodova, BBCH 73.

 

Vizuelnim pregledom šljive, u pojedinim zasadima u kojima nisu adekvatno sprovedene mere zaštite od patogena, registrovani su simptomi sušenja cveta, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

velika slika

 

Ovaj patogen napada cvetove, mladare, grane, grančice i plodove.

Infekcija se javlja na cvetovima nakon njihovog otvaranja. Zaraženi cvetovi se sasušuju i opadaju. Iz cvetova patogen prodire u mladare, grančice i grane. Na njima se javljaju ulegnute eliptične pege mrke boje. U vlažnim uslovima iz tih pega curi smolotočina. Zaraza plodova se jače javlja u vreme sazrevanja. Simptomi se javljaju u vidu manjih, okruglih mrkih pega, obično na mestu neke rane ili povrede.

Ovaj patogen (gljiva) prezimi u obliku micelije u rak-ranama u kori zaraženih grana i grančica, kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje.

 

Zaštita koštičavog voća od ovog patogena se vrši primenom agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera borbe.

Prilikom podizanja zasada treba birati ocedite terene gde  lako dolazi do provetravanja, iz zasada treba uklanjati i uništavati sve mumificirane plodove i vršiti orezivanje zaraženih grana i grančica. Hemijske mere borbe podrazumevaju pravovremeno korišćenje odgovarajućih fungicida u osetljivim fazama razvoja.

 

 

Crvena pegavost šljive

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod 70% krajnje veličine do faze početak obojavanja plodova, (BBCH 77-81).

 

U zasadima u kojima nisu adekvatno sprovedene hemijske mere zaštite, vizuelnim pregledom, na sorti Čačanska lepotica, registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača crvene pegavosti šljive (Polystigma rubrum), u niskom intenzitetu napada.

 

simptom P.rubrum

 

Ovaj patogen napada šljivu ali i druge biljke iz roda Prunus.

Crvena pegavost ili plamenjača šljive se razvija samo na listu. U početku se javljaju kružne ili eliptične pege, nejasnih kontura, žućkaste boje. Boja pega kasnije postaje žutonarandžasta da bi na kraju postala crvenonarandžasta. Pege su različitih veličina, od nekoliko mm do 1,5 cm, što zavisi od vremena ostvarene infekcije i osetljivosti sorte.

Početak listanja je najkritičniji period za ostvarenje infekcije, pod uslovom da u tom periodu ima padavina. Tada nastaju najznačajnije primarne infekcije. Ovaj patogen nema sekundarne infekcije u toku vegetacije.

 

Mere suzbijanja

 

·         Gajenje manje osetljivih sorti, npr. Stanley

·         Obzirom da patogen prezimljava u opalom lišću, sakupljanjem i uništavanjem opalog lišća, kao i zaoravanjem voćnjaka u jesen, značajno se smanjuje inokulacioni potencijal za narednu godinu

·         Sa hemijskim merama zaštite treba početi u proleće, pre prvih kiša čim krene listanje

 

Virus šarke šljive

 Na području delovanja RC Kraljevo u pojedinim zasadima šljive registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive (Plum pox virus-PPV) na listovima.

Ovo je ekonomski najznačajniji virus koštičavog voća u našoj zemlji. Glavni domaćini su  vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, badem, trešnja i višnja
 
 

Simptomi se javljaju na listovima, cvetovima, plodovima i košticama.

Karakteristični simptomi se javljaju na listovima u vidu mozaičnog šarenila lociranog izmenju lisnih nerava. Mogu se javiti i prstenaste pege sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Broj pega na listu može biti različit.

Simptomi na plodovima se javljaju u toku sazrevanja u vidu polukružnih i prstenastih pega. I na košticama zaraženih plodova mogu se javiti prstenaste pege.

 

Stabla zaražena ovim virusom ne propadaju, ona i dalje radjaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta.

Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, jednom zaraženo stablo ostaje zaraženo čitavog života i nema mogućnost izlečenja.

Virus šarke šljive prenosi se vegetativnim umnožavanjem zaraženih biljaka, kao i lisnim vašima.

 

 Prevencija i mere zaštite

 

Obzirom da se biljni virusi ne mogu suzbiti hemijskim putem, neophodne su preventivne mere koje podrazumevaju:

 

·         Proizvodnju bezvirusnog sadnog materijala

·         Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija

·         Gajenje vrsta koje nisu domaćini ovog virusa (orah, jabuka, kruška) po obodu proizvodnih zasada koje će služiti kao zaštitni pojas od novi infekcija

·         Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive

·         Gajenje otpornih i tolerantnih sorti