Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Zdravstveno stanje u usevima uljane repice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova; razvijeno 6 i više listova (BBCH 16-19).
 
 
    velika slika                                   velika slika
 
 
Pregledom useva uljane repice na nekoliko lokaliteta na donjim, najstarijim listovima biljaka registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 15% biljaka. Simptomi se primećuju u vidu okruglih, sivih pega u okviru kojih se uočavaju sitna crna telašca koji predstavljaju piknide sa piknosporama pomenute gljive.
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom postavljenih žutih posuda (Merikovi sudovi) na lokalitetu u Kikindi nisu registrovani ulovi male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactilus i Ceuthorhynchus napi). Repičine pipe prezimljavaju kao odrasle jedinke na prošlogodišnjim repičištima.
 
Prema vremenskoj prognozi za narednu nedelju se predviđaju temperature preko 10 stepeni koje će dovesti i do migracije prvih jedinki pomenutih štetočina u useve uljane repice.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.