Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi formiranja ploda; mladi plodovi počinju da rastu bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (BBCH 71-75).
 
 
Pregledom zasada vinove loze sa naličja listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus II larvenog stupnja čije prisustvo je dominantno, ali se prilikom pregleda registruje i prisustvo larvi III larvenog stupnja u niskom intenzitetu.
 
Cikada tokom svog razvića prolazi kroz pet larvenih stupnjeva, pri čemu larve od III larvenog stupnja postaju infektivne i sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženog čokota na zdrave čokote.
 
   
velika slika                         velika slika
 
larva cikade Scaphoideus titanus (III larveni stupanj)
Intenzivnija pojava larvi III larvenog stupnja na našem području očekuje se tokom sledeće nedelje o čemu će RC Kikinda obavestiti proizvođače i na vreme signalizirati momenat za izvođenje mere zaštite i primenu insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.