Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Lisne vaši u zasadima voća
Lisne vaši u zasadima voća
Na području delovanja RC Kikinda zasadi koštičavih i jabučastih voćnih vrsta se nalaze u različitim fenofazama razvoja i početak sazrevanja plodova.
 
Povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su pojavi i razvoju lisnih vaši u gotovo svim značajnijim voćarskim kulturama na našem terenu. Prisustvo lisnih vaši tokom vizuelnih pregleda registrovano je u zasadima jabuka, šljiva, kajsija, trešanja i drugih biljnih vrsta.
 
U zasadima jabuka dominantno je prisustvo brašnjave jabukine vaši (Dysaphis plantaginea) koja formira kolonije na naličju lista i vrhovima izbojaka. Lišće se kovrđža oko glavnog nerva, suši se i opada, dok plodovi postaju kržljavi i kasnije otpadaju. Štetočina luči obilnu mednu rosu koju naseljavaju gljivice čađavice. Ima više generacija tokom godine, a primarni domaćin je jabuka.
 
jabukina brašnjava vaš
 
 
 
Tokom vizuelnih pregleda zasada šljiva utvrđeno je prisustvo šljivine brašnjave vaši (Hyaloptearus pruni) na listovima i vrhovima mladara šljive. Štetočina naseljava naličje listova u vidu kolonija sa velikim brojem jedinki. Vaši prezimljavaju u obliku jaja u pazuhu pupoljaka. Razvijaju više generacija tokom godine, a kasnije kao krilate jedinke migriraju na sekundarne domaćine gde mogu opet da daju po nekoliko generacija. Štete koje prave je prevremeno opadanje lišća, a ne izazivaju kovrđžanje listova kao druge vrste lisnih vaši.
 
šljivina brašnjava vaš
 
 
Crna trešnjina vaš (Myzus cerasi) ima više generacija tokom godine, a prezimi u obliku jajeta u pukotinama kore ili oko pupoljaka na mladim grančicama. Napadnuto lišće se uvija ka naličju dok letorasti zaostaju u porastu. Ekonomski je vrlo značajna i najštetnija u mladim zasadima trešanja kada pri jačem napadu umanjuje kvalitet i prinos.
 
crna trešnjina vaš
 
 
lisne vaši na listovima kajsije
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima voća.

Comments

There are no comments yet for this post.