Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
U našem regionu zasadi vinove loze nalaze se u fenofazama cvast je jasno vidljiva do fenofaze cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni  (BBCH 53-55).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus.
U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.
 
 
Ova cikada je vektor fitoplazme FLAVESCENCE DOREE (FD)  koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Larve prolaze kroz pet larvenih stupnjeva razvoja i tek je treći larveni stupanj sposoban da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju s obzirom da se nalazimo na početku piljenja larvi pomenute štetočine.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade u vinogradima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.