Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca
Početak polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza nalaze se u raličitim fazama razvoja listova u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta.
 
 
Merkantilni kukuruzi posejani u prvim rokovima setve nalaze se u fenofazi razvoja 5-8 listova (BBCH 15-18).
Semenski kukuruzi se nalaze u fenofazi od 3-5 razvijenih listova (BBCH 13-15).
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) dok je pregledom merkantilnog kukuruza sa naličja lista uočeno položeno jajno leglo pomenute štetočine na 1% biljaka.
U toku je polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca.
 
 
Takođe, prilikom pregleda registrovano je prisustvo vašiju na listovima kukuruza kao i položena jaja štetočina:
  1. Žitna pijavica (Lema melanopus)
  2. Sovica gama (Autographa gamma)

 

vaši na kukuruzu                   Aphididae na listu kukuruza

 

položena jaja žitne pijavice      položena jaja gama sovice

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jajnih legala u usevima kukuruza i na vreme će signalizirati poljoprivrednim proizvođačima o vremenu za sprovođenje tretmana u usevima kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.