Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice
Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi porasta stabljike; vlatanja (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) kao i simptomi na listovima usled dopunske ishrane pomenute štetočine.
 
 
 
 
Žitna pijavica pijavica prezimljava kao imago u ostacima strnih žita u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje.
 
Porastom dnevnih temperatura već oko 10° C imago izlazi sa mesta prezimljavanja i počinje sa dopunskom ishranom. Žitna pijavica se hrani velikim brojem raznih vrsta trava, ali je prvenstveno štetočina strnih žita, naročito ječma, ovsa i pšenice. U periodu dopunske ishrane imago se hrani na listovima progrizajući ga duž lisnih nerava u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista, a najveće štete prave larve koje prilikom ishrane skeletiraju lišće, praveći uzdužne pruge duž lisnih nerava. Pri jačem napadu u polju se mogu zapaziti žuto bele oaze usled napada ove štetočine.
 
U narednom periodu se očekuje polaganja jaja kao i početak piljenja larvi žitne pijavice.
 
Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja žitne pijavice. RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.