Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice
Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fenofazi porasta stabla (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom postavljenih žutih klopki (Merikovi sudovi ) registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) za sada u niskoj brojnosti.
 
 
 
 
 
Repičin sjajnik je štetočina uljane repice koja se javlja svake godine. Prezimljava u stadijumu imaga i tokom godine ima jednu generaciju godišnje.
 
U periodu dopunske ishrane odrasli insekti u potrazi za polenom izgrizaju cvetne pupoljke usled čega pupoljci otpadaju ili se formiraju deformisane i nerazvijene ljuske.
 
Najveće štete pravi u fazi razvoja pupoljaka uljane repice i tada su usevi uljane repice najosetljiviji na prisustvo repičinog sjajnika.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite usled niske brojnosti štetočine i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje  i prisustvo štetočina u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.