Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazama od punog cvetanja  50% cvetnih kapica otpalo do fenofaze formiranja plodova; mladi plodovi počinju da rastu; ostaci od cvetova opadaju (BBCH 65-71).
 
Pregledom zasada vinograda sa naličja listova registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus koje su uglavnom prisutne na donjim listovima. U vinogradima trenutno dominiraju larve I larvenog stupnja, ali su registrovane i larve II stupnja.
 
 
 
Cikada Scaphoideus titanus tokom svog razvića prolazi kroz pet larvenih stupnjeva, pri čemu larve od III larvenog stupnja postaju infektivne i sposobne da prenesu fitoplazmu sa zaraženog na zdrave čokote.Naime, larve tokom svoje ishrane na zaraženim čokotima u svoj digestivni trakt unose fitoplazmu i nakon inkubacionog perioda koji traje 21 dan i same larve postaju infektivne odnosno dobijaju sposobnost prenošenja fitoplazme sa zaraženih na zdrave biljke.
 
RC Kikinda za sada još ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite obzirom da su u vinogradima registrovane samo larve I i II larvenog stupnja.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja  sa monitoringom cikada u vinogradima u cilju određivanja pravovremenog momenta za izvođenje tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda zasada registrovano je i prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) na cvetovima vinove loze koji se hrane polenom što može dovesti do pojave rehuljavih grozdova usled smanjenog broja bobica.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju obzirom da se vinova loza još uvek nalazi u fazi cvetanja kada je primena insekticida zabranjena.
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.