Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Žitna pijavica u usevima strnih žita
Žitna pijavica u usevima strnih žita
Na području delovanja RC Kikinda usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja (BBCH 25-30). Vizuelnim pregledom useva pšenice na nekoliko različitih lokaliteta registrovano je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).
 
Picture
 
Žitna pijavica je štetočina strnih žita i redovna je pojava u našim proizvodnim uslovima. Produkuje jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu odraslog insekta u ostacima stabljika žita ili spontane korovske flore. Iako štete nanose odrasle jedinke, znatno veće štete uzrokuju larve. Odrasle jedinke progrizaju list između lisnih nerava, što uzrokuje cepanje napadnutih listova, dok larve izazivaju karakteristična trakasta oštećenja na licu lista izgrizajući parenhim sve do donjeg epidermisa. Pri jačem napadu oštećeni usev se vrlo lako prepoznaje usled prljavo bele boje listova po kojoj se napadnuta parcela uočava čak i iz daljine. U takvim uslovima dolazi do sušenja lisne mase, smanjenja ili prestanka asimilacije, što značajno ometa normalan razvoj biljke i nalivanje zrna. Posledice štetnog delovanja žitne pijavice drastično umanjuju prinos strnog žita, pa tako prinos pšenice može biti smanjen do 30%, ječma i ovsa od 50 do 70%, dok ranije napadnute biljke mogu biti i potpuno uništene.
Iako je prisustvo žitne pijavice registrovano na većini pregledanih parcela, i dalje se beleži nizak intenzitet napada. Ipak, povoljni vremenski uslovi, pre svega visoke temperature vazduha, ali i predstojeći kišni period, indukovaće porast populacije pomenute štetočine i njeno masovno razmnožavanje, te se u narednom periodu može očekivati početak polaganja jaja, odnosno piljenje larvi.
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetočina pšenice i pravovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera.

Comments

There are no comments yet for this post.