Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikindea usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do početak bokorenja (BBCH 12-21) u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera.
Uslovi bez padavina u toku jeseni uslovili su slabiji porast useva i probleme sa neujednačenim nicanjem na mnogim parcelama.
 
Vizuelnim pregledom useva na području delovanja RC Kikinda, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina na parcelama.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda vremenski uslovi u prethodnom periodu nisu pogodovali nicanju pšenice, pa se vrlo mali procenat posejanih površina nalazi u fazi nicanja.
Pregledom useva pšenice (sorta Solehio) na lokalitetu Kikinda, koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje konstatovano je ujednačeno nicanje (BBCH 12-13), ali i prisustvo biljnih štetočina. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), koje predstavljaju značajne vektore virusa.
 
Picture
 
Picture
 
 
Picture
 
Picture
 
Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka (do 2%) hemijski tretman se zasad ne preporučuje. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice radi utvrđivanja prisustva pomenutih štetnih organizama. Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.
Rđa na pšenici
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi  mlečne zrelosti (BBCH 73 - 75).
 
Pregledom sortnog ogleda pšenice (netretirani deo parcele), na pojedinim sortama pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na listu zastavičaru kao i na listovima ispod zastavičara.
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
 

Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja do početak rasta stabljike (BBCH 26-30).

Vizuelnim pregledom biljaka na listovima  registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) . Simptomi sive pegavosti lista utvrđeni su na donjim listovima biljaka, dok je pepelnica registrovana na prizemnom delu stabla i listovima. Simptomi rđe (Puccinia spp.) na pregledanim parcelama nisu registrovani.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

Kikinda

Ingenio

BBCH 30

0

10

18

Banatska Topola

Solehio

BBCH 30

0

10

34

Mokrin

NS Ilina

BBCH 26

0

5

11

 

    velika slika

  

   velika slika

 

  velika slika

 

  velika slika

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 24-26).

 

Vizuelnim pregledom biljaka na listovima  registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) . Simptomi rđe (Puccinia spp.) na pregledanim parcelama nisu registrovani.

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :

 

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza

( BBCH skala )

Patogen

% zaraženih biljaka

 

kinda

Ingenio

09.10.2017.

BBCH 25-26

Erysiphe graminis

7 %

Septoria tritici

10 %

Puccinia spp.

0 %

Banatska Topola

Solehio

05.10.2017.

BBCH 24-25

Erysiphe graminis

0 %

Septoria tritici

14 %

Puccinia spp.

0 %

Mokrin

NS Ilina

12.10.2017.

BBCH 24

Erysiphe graminis

2 %

Septoria tritici

8 %

Puccinia spp.

0 %

 

 
 
 
 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Stanje u usevima pšenice i uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Mokrin, utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi  razvijeno prvo, drugo pa do četiri sekundarna stabla (BBCH 21-24).
 
Pregledom useva pšenice, na listovima je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria tritici) na 10% pregledanih biljaka.
 Simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia sp.) nisu uočeni.
 
 
  
 
   fenofaza pšenice                 septoria tritici
 
 
Pregledom useva uljane repice koja se nalazi u fenofazi razvijenih devet i više listova (BBCH 19) registrovani su simptomi suve truleži na starijim listovima koji se suše (Phoma lingam).
 
 
  
   faza uljane repice             phoma lingam
 
Mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice I uljane repice.
 
Stanje u usevima ozime pšenice i uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Mokrin i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijeno 3-5  listova do  početak bokorenja (BBCH 14 do BBCH 21).
 
Pregledom useva pšenice nije utvrđeno prisustvo simptoma bolesti na listovima. Setva pšenice obavljena je na ovim lokalitetima u prvoj dekadi oktobra meseca.
 
 
  
       pšenica                              15.decembar 2017
 
Na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola pregledani su usevi uljane repice koji se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19).
Na starijim listovima uočeno je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) u vidu pojedinačnih pega na listovima. Registrovani simptomi su zabeleženi na 10% biljaka.
 
  
         uljana repica                         phoma lingam
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.
Stanje u usevima pšenice
Pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 3-4 razvijena lista (9-14 BBCH). 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo štetočina, ali je odsustvo padavina u prethodnom periodu uticalo na kondiciono stanje useva, pa je na pojedinim parcelama evidentan neujednačen sklop i neujednačen razvoj biljaka.
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Zdravstveno stanje pšenice
Na području delovanja RC Kikinda pregledani su usevi merkantilne, semenske pšenice i pšenice na oglednom polju PSS Kikinda.
 
Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi sive pegavosti na listu pšenice ( Septoria tritici ), pepelnice ( Erysiphe graminis ) u tragovima na stablu , dok simptomi rđe ( Puccinia spp. ) nisu registrovani na pregledanim usevima.
 
Zbog nedostatka padavina tokom zime, pa veoma male količine padavina i u vegetaciji ( april,maj )registrovano je u zavisnosti od sorte i potpuno susenje donjih listova kao i uvrtanje, sušenje i žućenje lista zastavičara usled deficita vode.
Na pojedinim sortama zastavičar je potpuno suv.
Usevi pšenice nalaze se u fenofazi BBCH 73 ( rana mlečna zrelost ).
Datum setve na oglednom polju 24/25.oktobar 2016
 
 
rezultati vizuelnog pregleda prikazani su u tabeli
              ogledno polje PSS Kikinda
 
 

Lokalitet

Sorta

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

 

 

% biljaka sa simptomima

% biljaka sa simptomima

% biljaka sa simptomima

1.       Sortni ogled 

Simonida TBZ

0

0

0

2.       Sortni ogled 

Simonida YQ

0

0

0

3.       Sortni ogled 

NS 40 S TBZ

0

0

0

4.       Sortni ogled 

NS 40 S YQ

0

0

0

5.       Sortni ogled 

Zvezdana

0

0

0

6.       Sortni ogled 

NS Ilina

3 ( Z-4 )

0

0

7.       Sortni ogled 

NS Futura

0

0

0

8.       Sortni ogled 

NS Azra

0

0

0

9.       Sortni ogled 

NS Mila

0

0

0

10.     Sortni ogled 

NS obala

0

0

0

11.     Sortni ogled 

NS Kala

5 ( Z-3 )

0

0

12.     Sortni ogled 

NS Petrija

0

0

0

13.     Sortni ogled 

NS Vlajna

0

0

0

14.     Sortni ogled 

NS Doroteja

0

0

0

15.     Sortni ogled 

NS Matuška

0

0

0

16.     Sortni ogled 

NS Efrosinia

0

0

0

17.     Sortni ogled 

NS Javorka

0

0

0

18.     Sortni ogled 

NS Ubavka

0

donji deo stabla 

0

19.     Sortni ogled 

Balaton

0

0

0

20.     Sortni ogled 

Balitus

0

0

0

21.     Sortni ogled

Amicus

0

0

0

22.     Sortni ogled 

Sirtaki YQ

0

0

0

23.     Sortni ogled 

Basmati TBZ

0

0

0

24.     Sortni ogled 

Basmati YQ

0

0

0

25.     Sortni ogled 

Zephyr YQ

5 ( Z -3)

0

0

26.     Sortni ogled 

Zephyr TBZ

0

0

0

27.     Sortni ogled 

Farinelli YQ

0

0

0

28.     Sortni ogled 

Solehio

0

0

0

29.     Sortni ogled

Modern

0

0

0

30.     Sortni ogled 

Sosthane

0

0

0

31.     Sortni ogled 

Sothys 

0

0

0

32.     Sortni ogled 

Sobred

0

0

0

33.     Sortni ogled 

Solveig

0

0

0

34.     Sortni ogled 

Ortegus

0

0

0

35.     Sortni ogled 

Faustus

0

0

0

36.     Sortni ogled 

Salasar

0

0

0

37.     Sortni ogled 

Hy Star

0

0

0

38.     Sortni ogled 

Hy Win

0

0

0

39.     Sortni ogled 

Hy Fi

0

0

0

40.     Sortni ogled 

Nikol TBZ

0

0

0

41.     Sortni ogled 

Nikol YQ

0

0

0

42.     Sortni ogled 

Avenue

0

0

0

43.     Sortni ogled 

Apache

0

0

0

44.     Sortni ogled

Andino

0

0

0

45.     Sortni ogled 

Anapurna

0

0

0

46.     Sortni ogled 

Ingenio

0

0

0

47.     Sortni ogled

Moisson

0

0

0

48.     Sortni ogled 

Illico

0

0

0

49.     Sortni ogled

Nogal TBZ

0

0

0

50.     Sortni ogled 

Nogal YQ

0

0

0

 
  
velika slika                          velika slika
 
  
velika slika                             velika slika
 
Na nekoliko lokaliteta pregledani su usevi merkantilne pšenice, rezultati pregleda dati su u tabeli :
 

Lokalitet

Sorta

Fenofaza

 ( BBCH skala )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

Banatska Topola

 

Solehio

 

BBCH 73 – rana mlečna zrelost

 

0 %

 

0 %

Kikinda

 

Ingenio

BBCH 73/75 – rana do srednja mlečna zrelost

3 %

0 %

 

Mokrin

 

NS 40 S

BBCH  73 – rana mlečna zrelost

0 %

0 %

Banatsko Veliko Selo

Balaton

BBCH 73 – rana mlečna zrelost

10 %

0 %

 
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinde, na nekoliko lokaliteta izvršen je pregled zdravstvenog stanja useva pšenice. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :
 

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza

 ( BBCH skala )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici ) na listu prvog kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici ) na listu drugog kolenca

Punkt Banatska Topola

  pregled 18.04.

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 32 - drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog

 

12 %

 

0 %

Punkt Kikinda

  pregled 24.04.

Ingenio

12.10.2016.

BBCH 33 - treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

8 %

0 %

Punkt Mokrin

  pregled 25.04.

NS 40 S

10.10.2016.

BBCH 32 - drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog

16 %

0 %

 
Pregledom useva ozime pšenice prisustvo rđe Puccinia spp. nije registrovano, dok su simptomi pepelnice Erysiphe graminis registrovani samo na sorti NS 40 S i to na prizemnom delu stabla na 4 % biljaka.
 
Ekonomski prag štetnosti za sivu pegavost lista pšenice ( Septoria tritici na 10 % biljaka na listu drugog kolenca prisutni simptomi bolesti nisu dostignuti.
 
Proizvođačima pšenice se preporučuje pregled useva na prisustvo bolesti jer je tokom prošle nedelje bilo padavina koje će omogućiti dalje širenje patogena.
 
  
pepelnica na stablu                       Erysiphe graminis
1 - 10 Next