Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Prisustvo repine pipe na starim repištima
Prisustvo repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze  u fazi: bubrenje semena završeno (seme puca), do kotiledoni horizontalno položeni, vidljiv prvi list veličine čiode (BBCH 03-10). Nicanje je konstatovano na do 5% površina pod šećernom repom.

 

 

BBCH 05                                BBCH 10

 

U feromonskim klopkama postavljenim u starom repištu registruju se ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Siva repina pipa

 

Prvo izlaze jedinke prezimele u zemljištu bez biljnog pokrivača, namenjene setvi okopavina, a značajno kasnije one sa polja na kojima je predhodne godine posejan neki od useva ozimih strnih žita.

Sunčano vreme i temperature vazduha od 15°C do 25 °C, dovode do masovnog izlaženja ovog štetnog organizma sa mesta prezimljavanja.

U početku pipa samo hoda, da bi se na temperaturama  vazduha od preko  20°C selila letenjem.

Štete čini imago nagrizajući ivice kotiledona i prvog para listova, te u potpunosti može uništiti mlade biljčice i dovesti do presejavanja useva. Porastom temperature povećava se intenzitet ishrane.

Kritičan period je od klijanja i nicanja šećerne repe do obrazovanja 2-4 para stalnih listova. Najugroženiji su usevi koji se graniče sa prošlogodišnjom repom.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom repine pipe i faza razvoja šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.