Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Rutava buba i mere suzbijanja
Rutava buba i mere suzbijanja

Na području delovanja RC Bačka Topola registruje se prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta).

 

 

Imago rutave bube

 

Rutava buba je polifagna štetočina korovskih biljaka, voćaka, uljane repice, ukrasnih biljaka i šiblja, a na kraju preleće i na useve strnih žita. Karakteristične su migracije i masovni letovi ove štetočine sa jedne na drugu biljnu vrstu.

 

Štete pravi odrasla jedinka napadajući pupoljke i cvetove, izgrizajući prašnike, tučak i ostale delove cveta. Na taj način sprečava oplodnju, pa ne dolazi do zametanja ploda.

Na našem regionu, njenom većem razmnožavanju i češćoj pojavi, doprinelo je i intenzivnije gajenje uljane repice.

Mere suzbijanja:

-       s obzirom da je  primena insekticida u vreme cvetanja zabranjena, preporučuje se primena preventivnih mera, pogotovo u mladim voćnjacima,

·         izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda do polovine napunjenih  vodom uz dodatak atraktanata  (cimet, anis, negro bombone + malo tečnog deterdženta),

·         zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Comments

There are no comments yet for this post.