Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava imaga šljivinih osa
Pojava imaga šljivinih osa

Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fenofazi  vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama; zelene ljuspice neznatno otvorene do faze čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi (BBCH 55-56).

Stanley

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive (sorta Stanlej) registruju se prvi ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Šljivine ose

 

Usled napada šljivinih osa, prinos pojedinih sorti šljiva, naročito ranih, može biti drastično smanjen. Imaju jednu generaciju godišnje. Odrasle jedinke šljivine ose se javljaju u početku cvetanja ranih sorti šljiva. Hrane se nekoliko dana cvetnim nektarom. Posle parenja ženka legalicom proreže čašični listić cveta, napravi jamicu i u nju položi jaje. Po piljenju, larve se  ubušuju u mlade plodove i kroz hodnik prodiru do semenke koju pojedu. Nakon hranjenja odrasle pagusenice napuštaju napadnute plodove, uvlače se u zemlju, učauravaju se i prezimljavaju. Rano u proleće, pre cvetanja šljiva, pagusenice se preobražavaju u lutke. Iz njih izleću odrasle ose.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da se suzbijanje šljivinih osa vrši isključivo u fazi precvetavanja šljive, prvenstveno zbog zaštite pčela i dr.polinatora.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.