Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Volovod (Orobanche cumana) u usevima suncokreta i mere borbe
Volovod (Orobanche cumana) u usevima suncokreta i mere borbe

Na području delovanja RC Bačka Topola proizvodnju suncokreta svake godine u manjem ili većem obimu prati pojava parazitne cvetnice, volovoda (Orobanche cumana).

Štete na pojedinim parcelama ili delovima parcela u proteklim godinama bile su vrlo značajne i ogledale su se u zaostajanju biljaka u porastu, formiranju manjih glava, sa često šturim zrnima.

 

Velika slika                         Velika slika

Ovaj parazit ima visok infekcioni potencijal (na jednoj biljci može se formirati  i do 50.000 semena). Seme zadržava vitalnost u zemljištu duži niz godina, prenosi se i širi vetrom, vodom, stajskim đubrivom, pomoću životinja, insekata i čoveka. Volovod živi na račun biljke domaćina (haustorijama se pričvršćuje za koren) od koje uzima gotove organske materije i tako se ishranjuje. To dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta proizvoda ili u krajnjem i do uginjavanja biljaka domaćina.

Mere borbe:

·        Plodosmena (na zaraženim parcelama petogodišnji plodored),

·        Setva hibrida suncokreta tolerantnih na volovod,

·         Primena hemijskih mera suzbijanja.

Comments

There are no comments yet for this post.