Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozimog ječma
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim   fazama  bokorenja (BBCH 25-29) kao i u fazi početka rasta stabljike (BBCH 30), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovan je visok nivo  simptoma pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).Trenutni nivo prisustva ova dva patogena ukazuje na to da će uskoro biti postignuti epidemijski pragovi. Utvrđen je i niži procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Simptom pepelnice        Simptom mrežaste pegavosti

       

Simptom sočivaste pegavosti   Simptom rđe

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

%biljka sa simptomima rđe

Stara Moravica

BBCH 25

17

23

6

0

Bačka Topola

BBCH 30

25

14

3

0

Zobnatica

BBCH 29

40

75

0

1

Lovćenac

BBCH 29

28

10

2

0

Usevi ozimog ječma iz ranih rokova setve ubrzo će ući u fazu prvog kolenca (BBCH 31), a to je momenat kada se sprovode hemijske mere kontrole prouzrokovača bolesti ječma, na parcelama gde će prisustvo patogena doseći epidemijski prag. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da nakon višednevnog kišnog perioda koji nas očekuje u narednim danima, a po stabilizaciji vremenskih prilika, obiđu svoje useve, utvrde fazu razvoja biljaka i prisustvo simptoma  bolesti ječma.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma, i blagovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite protiv prouzrokovača bolesti.

Comments

There are no comments yet for this post.