Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zaštita ranih sorti kajsija
Zaštita ranih sorti kajsija

Na području delovanja RC Bačka Topola proizvodni zasadi kajsija se nalaze u fazi od bubrenja pupoljaka (kasniji sortiment) do početka cvetanja, rani sortiment.

Veći, intenzivni zasadi kajsija na našem području  uglavnom su zasnovani  sa kasnijim sortimentom, prvenstveno da bi se smanjila mogućnost da kasni, prolećni mrazevi unište ceo rod. Rani sortiment je zastupljen kod starijih zasada, na malim površinama.  

Kajsija_rana sorta_BBCH 59 

Cvetanje kajsije je izuzetno osetljiva fenofaza razvoja u odnosu na infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

U cilju suzbijanja ovog patogena osnovne su preventivne hemijske mere zaštite, jer je ostvarenjem infekcije nemoguće zaustaviti dalji razvoj gljive. Padavine, visoka relativna vlažnost vazduha i temperature od 5°C do 25°C, su uslovi za ostvarenje infekcije ovim patogenom. Infekcija se ostvaruje preko žiga tučka.

Padavine koje se najavljuju u  petak, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija ovom gljivom i to u zasadima gde ima otvorenog cveta.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada kajsije u cilju utvrđivanja faza razvoja.

U fazi belih balona i početka cvetanja (BBCH 59-61), pred najavljene padavine, preporučuje se primena registrovanog fungicida:

·    Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini 0,8 – 1 kg/ha.

Tokom primene fungicida treba preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u kajsiji , fenofaza razvoja kajsije i vremenskih prilika  i blagovremeno će dati signal za tretman kasnijeg sortimenta kajsije radi suzbijanja prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa).

Comments

There are no comments yet for this post.