Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).U usevima uljane repice postavljene su žute lovne posude (Merikovi sudovi) za praćenje pojave i brojnosti imaga repičinih pipa (Ceutorhynchus pallidactylus,Ceutorhynchus napi).

Velika slika

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice , kao i u lovnim posudama, registrovano je prisustvo pojedinačnih imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Imaga male repičine pipe

Izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migracija na useve uljane repice, posledica je porasta temperature predhodnih dana.

Pojava ove štetočine u većoj  brojnosi, prognozira  se narednih dana, sa najavom toplijeg vremena.Početak polaganja jaja male repičine pipe se još ne očekuje.

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.