Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Preventivne mere u proizvodnji suncokreta
Preventivne mere u proizvodnji suncokreta

U proizvodnji suncokreta na području delovanja  RC Bačka Topola, u poslednjih nekoliko godina značajno je narušen plodored. Uzak plodored direktno je uticao na intenzivniju pojavu prouzrokovača bolesti u suncokretu: 

  • bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum),
  • plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi), 
  • sivo mrke pegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi), 
  • mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi), 
  • crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi), 

ali i pojavu parazitne cvetnice – volovoda (Orobanche spp.).

 

Uskoro počinje setva suncokreta te se proizvođačima suncokreta  preporučuje da preduzmu u ovom trenutku sve raspoložive preventivne mere u kontroli značajnih oboljenja:

  • plodored od najmanje 5 godina – izuzetno važna mera!
  • izbor manje osetljivih hibrida za setvu
  • setva sertifikovanog semena

Comments

There are no comments yet for this post.