Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Volovod (Orobanche sp.)
Volovod (Orobanche sp.)
Volovod je veoma štetna parazitna cvetnica suncokreta i dr.biljaka.
Održava se semenom u zemljištu 8-12 god.
Širi se kontaminiranim semenom, vetrom, vodom i mehanizacijom.
Jače zaražene biljke zaostaju u porastu i daju manji prinos(glavice ostaju sterilne , sa slabo nalivenim ili za preradu neupotrebljivim semenom).
Dugoročni plodored je veoma važan u borbi protiv ove parazitne cvetnice.
Sve rase volovoda mogu se uspešno suzbijati i hemijskim putem,uz primenu herbicida iz grupe imidazolinona,pri gajenju IMI resistance hibrida.
Za područje severne Bačke ( Bačka Topola-Subotica) vezana je masovna pojava volovoda , te je za ovaj teren preporučljivo sejati otporne hibride suncokreta.
Na lokalitetu Krivaja u ovoj godini konstatovana je zaraženost volovodom na pojedinim hibridima suncokreta od 10-20, pa i do 40 volovoda po biljci. 
Preporuka za proizvođače suncokreta je da obiđu svoje i okolne parcele , i na osnovu toga da li je volovod prisutan ili ne izaberu hibride koje ce sejati u narednoj godini.
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.