Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola, na usevima paprike i paradajza koji nisu u intenzivnoj proizvodnji (bašte, okućnice) registruje se prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula). U pregledanim usevima indeks napada odraslih jedinki i larvi kreće se do 8,75.

Nezara viridula_larve

Povrtna stenica je polifagna štetočina. Štete prave larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Na zrelim plodovima paprike i paradajza na mestima ishrane dolazi do promene boje na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i gude tržišnu vrednost.

S obzirom da kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine, spovedeni su ogledi u sistemu PIS-a, u kojima je dobru efikasnost u cilju njihovog suzbijanja ispoljio insekticid Talstar 10EC (a.m.bifentrin), u koncentraciji 0,05%. U paradajzu karenca za navedeni insekticid iznosi 7 dana. Na manjim proizvodnim površinama, u baštama i okućnicama, moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Braon mramorasta stenica

Na području delovanja RC Bačka Topola, na biljkama paprike, paradajza, soje, kao i u svetlosnim lovnim lampama utvrđeno  je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U pregledanim usevima nisu registrovane štete (redovno su primenjivane mere zaštite bilja), indeks napada je do 0,15 (pojedinačne jedinke imaga braon mramoraste stenice).

Braon mramorasta stenica

Imaga i larve braon mramoraste stenice pričinjavaju štete sisanjem biljnih sokova nadzemnih delova biljaka. Kao posledica uboda, na napadnutim plodovima dolazi do pojave nektotičnih pega i raznih deformiteta te takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Pri jakom napadu ove štetočine moguć je i potpun gubitak prinosa usled opadanja plodova.

Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Bačka Topola u zasadima vinove loze i maline postavljene su  lovne klopke za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).  Pre nedelju dana registrovana je prva  pojava imaga ove štetne vrste u ovoj vegetacionoj sezoni. Biljne vrste koje napada azijska voćna mušica (vinova loza, jagodičasto i koštičavo voće) najosetljivije su u fazi zrenja.

Rradi sprečavanja podizanja nivoa populacije i smanjenja rizika od nastanka šteta, preporučuju se sledeće mere kontrole: 

-     postavljanje klopki za masovno izlovljavanje (plastična flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterđženta) i to na ivičnim delovima parcela na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele oko 5m.

-      skraćivanje intervala berbe plodova,

-     uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (stavljanje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

-      uklanjanje divlje kupine , džanarike, zove i dr. biljaka potencijalnih domaćina ove štetočine.

Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola jabučaste voćne vrste    nalaze se u različitim fazama cvetanja, a od ratarskih kultura u fazi cvetanja nalaze se usevi uljane repice.Vizuelnim pregledom zasada jabuke kao i useva uljane repice registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća,  usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

 

Velika slika                              Velika slika

  

Velika slika                                Velika slika

 S obzirom da je primena insekticida u vreme cvetanja zabranjena, preporučuje se primena preventivnih mera:

·          izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata  (cimet, anis, negro bombone),

·          zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je zabranjena!

Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta), prvenstveno na korovskim biljkama. Rutava buba je štetočina cvetnih pupoljaka i cvetova velikog broja korovskih i gajenih biljaka.

 

  

Rutava buba

S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća,  usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

 

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, u mladim zasadima voća preporučuje se: postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone i sl.), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine.  
 
Primena insekticida se nikako ne preporučuje zbog prisustva pčela i dr. polinatora.
Pojava cikade Matcalfa pruinosa
U zasadu šljive (lokalitet Bačka Topola),registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
Velika slika                            Velika slika
 
M.pruinosa je izrazit polifag. Napada brojne vrste šumskog I ukrasnog drveća, voće I vinovu lozu ali I neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje.
 
Štete na biljkama domaćinima prave larve I odrasle jedinke. Hrane se sišući sokove na granama, lišću i mladim izbojcima biljaka ( voćnih vrsta, vinove loze, ukrasnog bilja). Obilno luče mednu rosu na kojoj se nastanjuju  gljive čađavice , što u mnogome smanjuje tržišnu vrednost zahvaćenih plodova.
Šimširov plamenac (Cydalima perspectalis)
Na lokalitetu Bačka Topola, u svetlosnoj lovnoj lampi registrovana je pojava šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
 
Ovo je nova, invazivna vrsta (u Srbiji je registrovana 2014.god.). Biljke hraniteljke su šimšir (Buxus spp.), božikovina (Ilex aquifolium L.) i japanska kurika (Euonymus japonicus).
 
 
 
Pamukova (kukuruzna) sovica
Na lokalitetu Bačka Topola , 18.05.2015.  registrovan je prvi ulov pamukove (kukuruzne) sovice , Helicoverpa armigera.
 

Štetni organizam:

Helicoverpa armigera

Lokacija monitoringa:

Bačka Topola/Bačka Topola/svetlosna lampa

Događaj

Datum

CDD

prvi ulov imaga

11.6.2012

241,7  °C

21.5.2013

129  °C

23.6.2014

218,11  °C

18.5.2015

100,73  °C

 

*Akumulacije od 01.01.

Početak leta kukuruznog plamenca
Na lokalitetu Bačka Topola , 10.05.2015.  registrovan je prvi ulov kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
I: Mesto monitoringa:svetlosna lovna lampa Bačka Topola
 
Ostrinia
nubilalis
2011
(23.05.)
 
2012
(30.04.)
2013 
(04.05.)
   

2014    (08.05.)

 

2015

(10.05.)

Prvi ulov
 
201 °C
 
 
104 °C
 
 
150,7°C
 
 
102,72°C
 
165,53°C
*akumulisani stepen dani od 01.04.
 
 
RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca.
Pojava rutave bube
Rutava buba (Tropinota hirta), je štetočina cvetnih pupoljaka i cvetova velikog broja korovskih i gajenih biljaka.
Rutava buba
S proleća, ovaj insekat se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici,ukrasnom bilju, cvetovima povrća, a na kraju i na usevima žita (posebno na raži).Najveće štete pričinjava u najtoplijem delu dana.Primena insekticida ima nezadovoljavajući efekat , jer nove jedinke stalno doleću, a ujedno je nedopustiva i zbog prisustva pčela i dr. polinatora.
S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela ,preporučuje se : postavljanje lovnih posuda u voćnjacima (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog atraktanta npr. sa mirisom jagode ), koje je potrebno svakodnevno prazniti, i puniti novom količinom vode u periodu dok traje cvetanje.
1 - 10 Next