Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Šljivine ose

Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fenofazi  punog cvetanja (BBCH 65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se ulovi imaga crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

Velika slika

 

Suzbijanje ovih štetočina sprovodi se u fazi precvetavanja šljive, kada pčele i drugi polonatori nisu više prisutni u zasadu.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja šljive i prisustva šljivinih osa u voćnjacima i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Bačka Topola (punkt Bajša) šljive se nalaze u fazi cvetanja. Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

    

  Imaga šljivinih osa                      Šljiva BBCH 65

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita šljive

Na području delovanja RC Bačka Topola, u zasadima šljive došlo je do  značajnog izmrzavanja cvetnih pupoljaka kao posledica izrazito niskih temperatura u martu mesecu. U najvećem broju zasada štete su i do 100%.

Preporuka za proizvođače: U narednom periodu zbog nedostatka roda, mere zaštite od šljivinog smotavca nisu potrebne. Međutim, preporučuje se nastavak zaštite lisne mase od prouzrokovača bolesti.  

Let šljivinih osa
Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 59, većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon).
Registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose, (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) na lepljivim klopkama. 
Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Bačka Topola će signalizirati vreme za tretman.
Šljivin smotavac (početak polaga jaja)
Zasadi šljive na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73). Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada od 0,25.
 
 
Preporuka za proizvođače: za sada se ne preporučuje primena  hemijskih mera zaštite protiv šljivinog smotavca.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
 
Monitoring šljivinog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu šljive (sorta:Stanley, faza razvoja:plod oko 90% krajnje veličine), pregledom plodova registrovano je polaganje jaja druge generacije šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana) u indexu napada od 0,75.
 
 
Preporuka za proizvođače:za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Polaganje jaja šljivinog smotavca
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu šljive ( sorta:Stanley, faza razvoja:drugo opadanje plodova, BBCH 73.), pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana) u indexu napada od 0,25.
 
Jaje šljivinog smotavca
 
Preporuka za proizvođače:za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
 
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Polaganje jaja šljivinog smotavca
Vizuelnim pregledom (02.05.2014.) u zasadu šljive sorta: Stanley (faza razvoja:73.drugo opadanje plodova, BBCH skala), registrovana su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indexu napada od 1,25%.
Jaje šljivinog smotavca
Prateći brojnost imaga na feromonskim klopkama beležimo dva pika:
  • prvi pik:26.04.2014. na 79,41 CDD  (akumulacija temperatura od 01.01.2014.)
  • drugi pik: 29.04.2014. na 93,98 CDD (akumulacija temperatura od 01.01.2014.)

Za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

Videti prilog: 11.04.2014.

 

Pojava šljivinog smotavca
U zasadu šljive, sorta Stanley , lokalitet Bačka Topola, u feromonskim klopkama (07.04.) je registrovana pojava imaga šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), na 37,15 CDD (akumulacija temperatura od 01.01.2014.).
Grapholita funebrana, imago
 
Faza razvoja šljive :69. kraj cvetanja, sve latice opale (BBCH skala).
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.
Šljivin smotavac ( Grapholita funebrana)
Na lokalitetu Bačka Topola, u zasadu šljive ( Stanley, faza razvoja 77 BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovan broj jaja šljivinog smotavca  ( Grapholita funebrana)u indexu napada od 0,25%. U feromonskim klopkama beležimo  izuzetno mali i sporadičan broj izlovljenih  imaga.
Prvi ulov
imaga
Pik leta I
generacije
Trenutna akumulacija
24.04.2013.
87,58 DDC od 01.01.2013.
02.05.2013.
(8 imaga)
161,19 DDC od 01.01.2013.       
25.06.2013.
600,94 DDC
 od 01.01.2013.
Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.
 
1 - 10 Next