Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lubenica i dinja  

Web Part Page Title Bar image
lubenica i dinja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(1)
Zaštita lubenice i dinje7.6.2023 13:07Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)

Na području RC Šabac, usevi lubenica i dinja se u zavisnosti od vremena rasađivanja i skidanja zaštitne folije nalaze u različitim fazama razvoja i cvetanja: vidljivo četvrto primarno-sekundarno stablo do faze otvoren treći cvet na glavnom stablu (BBCH 24 -63).

       

faza razvoja lubenica       faza razvoja dinje

Vizuelnim pregledima useva lubenica i dinja, na lokalitetima Slepčević i Mačvanski Belotić, registrovano je prisustvo simptoma antraknoze lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium) na do 8 %  biljaka, kao i prisustvo simptoma pepelnice dinje (Erysiphae cichoracearum) na do 5 % biljaka. 

 

               

antraknoza na lubenicama antraknoza na dinjama 

 

simptom pepelnice na dinji

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma navedenih patogena, pre najavljenih padavina, primene nekih od registrovanih fungicida:

 

- sa ciljem suzbijanja antraknoze lubenice i dinje:

Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (dinja u zatvorenom prostoru i lubenica na otvorenom polju).

 

-sa ciljem suzbijanja pepelnice dinje:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+difenokonazol) u dozi primene 0,6 l/ha (u usevu dinje i lubenice u zatvorenom i na otvorenom prostoru) ili

Ortiva top (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 1 l/ha (u usevu dinje).

Ukoliko se pregledom useva ne registruje prisustvo simptoma patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 48 SC) u količini od 2,5 do 3 l/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 6.6.2023 ‎(1)
Zaštita lubenice6.6.2023 13:38Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum); Fuzariozna trulež (Fusarium solani)

Na području delovanja RC Negotin usevi lubenice na otvorenom polju se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze razvijeno 9 i više listova na glavnom stablu do faze otvoren prvi cvet na glavnom stablu (BBCH 19-61).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva lubenice na lokalitetu Miloševo registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u različitom intezitetu napada. Ove štetočine nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, a takođe su i značajne kao vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od registrovanih insekticida:

Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha ili

Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Vizuelnim pregledom useva lubenice nisu registrovani simptomi bolesti antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium), crne pegavosti lubenice (Alternaria spp.), pepelnice lubenice (Erysiphe cichoracearum), kao ni fuzarijuma (Fusarium spp.).

Nestabilno vreme sa svakodnevnim padavinama  za region Negotina, može stvoriti povoljne uslove za razvoj navedenih patogena, te se sa ciljem zaštite useva, preporučuje fungicidni tretman, pre padavina, sa nekim od registrovanih preparata na bazi aktivne materije mankozeb ili kaptan.

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 5.6.2023 ‎(1)
Zaštita bostana5.6.2023 15:43Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum); Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

 

Na terenu RC Ruma, zbog loših vremenskih uslova, većina useva lubenice i dinje je i dalje pod niskim tunelima. Usevi koji su otkriveni se zavisno od vremena rasađivanja nalaze u različitim fazama  razvoja: od razvoja listova, preko formiranja sporednih stabala, pa do početnih faza cvetanja. 

 

Vizuelnim pregledom useva lubenice i dinje koji su otkriveni, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) u različitom intenzitetu napada. Osim direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su značajne i kao vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

 

 

velika slika

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se registruju primena nekog od registrovanih insekticida:

 

·         Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji od 0,03- 0,05%,

·         Scatto (a.m. deltametrin) 0,3- 0,7 l/h ili

·         Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

 

 

U usevima koji su ušli u fazu cvetanja primena insekticida se preporučuje u večernjim časovima kada oprašivači nisu prisutni na cvetovima!

 

Vizuelnim pregledom bostana nisu uočeni simptomi bolesti tipa pegavosti, kao što su: antraknoza (Colletotrichum lagenarium), crna pegavost  (Alternaria cucumerina),  pepelnica (Erysiphe cichoracearum), plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) i dr.  

 

S obzirom da su i za naredni period najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama, a u cilju preventivne zaštite useva, pre kiše se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi mankozeba ili kaptana.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 30.5.2023 ‎(1)
Zaštita lubenice 30.5.2023 15:17Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Fuzariozna trulež (Fusarium solani); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi lubenica se u zavisnosti od lokaliteta i  vremena rasađivanja, nalaze u različitim fazama razvoja: razvijeno 9 i više listova na glavnom stablu do faze otvoren treći cvet na glavnom stablu (BBCH 19-63).

Vizuelnim pregledom useva lubenice, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 16 %  biljaka. Osim direktnih šteta koje prouzrokuju  svojom ishranom sisajući sokove biljaka, lisne vaši su značajne i kao vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporuka je da sprovedu hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

·       Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha ili

·       Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Vizuelnim pregledom useva lubenice nisu registrovani simptomi bolesti, kao što su: antraknoza (Colletotrichum lagenarium), crna pegavost  (Alternaria cucumerina),  pepelnice lubenice (Erysiphe cichoracearum), kao ni fuzarijuma (Fusarium spp.).

Nestabilno vreme sa čestim padavinama na teritoriji Topličkog okruga prethodnih dana, koje se prognozira i za naredni period, pogoduje razvoju navedenih patogena, te se sa ciljem zaštite useva, po stabilizaciji vremena, preporučuje sprovođenje preventivnog fungicidnog tretmana, sa nekim od preparata na bazi aktivne materije mankozeb ili kaptan.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(1)
Zaštita lubenica29.5.2023 14:22Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum); Fuzariozna trulež (Fusarium solani)

Na području RC Šabac, usevi lubenica se u zavisnosti od lokaliteta, vremena rasađivanja i skidanja zaštitne folije nalaze u različitim fazama razvoja: razvijeno 9 i više listova na glavnom stablu do faze otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 19-61) .

                

bostan pod niskim tunelom  bostan na otvorenom

Vizuelnim pregledom useva lubenice (na lokalitetu Slepčević) koji su predhodno bili pod niskim tunelima I tek otkriveni, registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama.

      

simptom napada vaši      kolonije lisnih vaši

Pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su veoma značajne i kao vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od registrovanih insekticida:

Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji od 0,03 do 0,05% ili

Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Sprovođenje insekticidnog tretmana preporučuje se u večernjim časovima kada je aktivnost oprašivača najmanja.

Vizuelnim pregledom useva bostana na otvorenom nisu registrovani simptomi bolesti antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium), crne pegavosti lubenice (Alternaria spp.), pepelnice lubenice (Erysiphe cichoracearum) ni fuzarijuma (Fusarium spp.). Međutim, nestabilno vreme sa čestim padavinama može stvoriti povoljne uslove za razvoj navedenih patogena, te se sa ciljem zaštite useva, preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana, pre najavljenih padavina, sa nekim od preparata na bazi aktivne materije mankozeb ili kaptan.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 12.4.2023 ‎(1)
Zaštita rasada lubenice u zaštićenom prostoru12.4.2023 16:16Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Šabac lubenice iz rasada se nalaze u fazi  razvoja lista: od razvijen drugi pravi list do razvijen četvrti pravi list na glavnom stablu ( BBCH 12-14 ).

    

rasad lubenica           faza razvoja

Obično se na našem terenu radi istovremena setva lubenice i tikve radi kasnijeg kalemljenja, koje se obavlja nakon nicanja rasada u fazi kotiledonih listića. Kalem lubenice se umeće u rascep podloge i to spojeno mesto se steže plastičnom spojnicom ili štipaljkom i nakon sedam dana obrazuje se kalus.

Prednost gajenja kalemnjenog rasada lubenica je u tome što se može gajiti u monokulturi više godina na istom mestu, postiže se veći prinos, lubenice su krupnije i ranije sazrevaju i imaju  veću otpornost na niske temperature i bolesti kao što su gljive prouzrokovači fuzarioznog uvenuća lubenica (Fusarium oxysporum f.sp.niveum) i uvenuća biljaka (Verticillium albo-atrum).

Da bi se sprečilo poleganje rasada koje prouzrokuju gljive iz roda Pythium, pored  redovnog provetravanja plastenika i  održavanja temperature, preporuka je i zalivanje rasada sa fungicidom Previcur energy (a.m.  propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum) u dozi primene od 3 ml u 2 l vode po m² i to neposredno nakon kalemnjenja i 10 do 14 dana nakon toga.

Takođe, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i  da pregledaju svoj rasad na prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i ukoliko ih registruju primene insekticid Scatto (a.m. deltametrin) u dozi 0,3-0,7 l/ha ili Sivanto prime (a.m flupiradifuron) u koncentraciji  0,075%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 14.7.2022 ‎(1)
Zaštita lubenice14.7.2022 9:58Obična grinja (tetranychus urticae); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi lubenice se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena sadnje nalaze u fazi od  faze cvetanja i razvoja ploda do faze pune zrelosti (69-89 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva lubenice, registrovano je prisustvo simptoma antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) na do 9 % biljaka.

Proizvodnja lubenice na teritoriji Topličkog okruga, na većini parcela se odvija uz pomoć sistema za navodnjavanje. Prilikom konstantnog vlaženja lisne mase, može doći do povoljnih uslova za razvoj i širenje pomenutog patogena - antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium).

U cilju zaštite lubenice od pomenutog patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

·       Cidely top (a.m. difenokonazol + ciflufenamid) u koncentraciji 0, 1 %  (karenca 3 dana, MBT ) ili

·       Quardis top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u količini 0, 75 – 1 l/ha (3 dana, MBT 2) ili

·       Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u količini 1 l/ha  (karenca OVP, MBT 2) ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe, vizuelnim pregledom useva lubenice, na naličju listova, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15 % biljaka.

Ukoliko se pregledom registruje njihovo prisustvo, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena insekticida:

·       Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 3 dana, MBT 1) ili

·       Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05% (karenca 3 dana, MBT 2).

Mikroskopskim pregledom listova lubenice registrovano je prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticae), dok je vizuelnim pregledom useva lubenice  na više lokaliteta registrovano prisustvo  simptoma oštećenja na listovima nastalih usled ishrane navedene štetočine.  

Uzimajući u obzir visoke dnevne temperature koje se prognoziraju  u narednom periodu za teritoriju Topličkog okruga , poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled svojih useva na prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae), štetočine kojoj ovakvi vremenski uslovi izuzetno pogoduju za razvoj.

Obični paučinar pričinjava štete sisanjem biljnih sokova na naličju listova. Simptomi se najpre ispoljavaju na licu starijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. U ovakvim uslovima, usled toplog i suvog vremena dolazi do jačeg napada ove štetočine, jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se.

Ukoliko se vizuelnim pregledom useva registruje prisustvo ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od akaricida:

·       Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0, 5 l/ha (karenca 3 dana) ili

·       Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0, 05 – 0, 1 % (karenca 3 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata. Hemijski tretman treba sprovesti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 8.7.2022 ‎(1)
Zaštita lubenice8.7.2022 12:02Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Negotin usevi lubenica se,u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 74-89).

faza razvoja

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva lubenice, na lokalitetima Miloševo i Radujevac, na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) na do 6% biljaka.

antraknoza lubenice

antraknoza lubenice

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma navedenog patogena, primene neki od fungicida:

Cydeli Top (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 3dana, MBT 2) ili

Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

Takođe, vizuelnim pregledom useva lubenice, na naličju listova, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

lisne vaši

lisne vaši

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 3 dana, MBT 1) ili

Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,03-0,05% (karenca 3 dana, MBT 2).

Pregledom useva lubenice registrovani su i simptomi od napada grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 5% biljaka.

obični paučinar

obični paučinar

Trenutni uslovi u proizvodnji, visoke dnevne temperatura i relativne vlažnosti, za kratko vreme mogu dovesti do prenamnožavanja grinja. Ove štetočine se hrane sisanjem biljnih sokova, te lišće gubi zelenu boju, suši se i opada, a same biljke zaostaju u porastu.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo grinja primena nekog od akaricida:

Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,05%-0,1% (karenca 3 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Prilikom hemijske zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 4.7.2022 ‎(1)
Zaštita lubenice4.7.2022 12:11Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na terenu RC Šabac, usevi lubenica u zavisnosti od sortimenta, primenjene agrotehnike i vremena rasađivanja se nalaze u različitim  fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 73-89).

 

   

Faza razvoja lubenice

 

Vizuelnim pregledima useva lubenica, na lokalitetima Slepčević i Mačvanski Belotić, na pojedinačnim biljkama, registrovano je prisustvo  antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) na do 7 % pregledanih biljaka.

 

 

     Antraknoza

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma navedenih patogena, pre najavljenih padavina, koje za Mačvanski region  prognoziraju za sredu,  primene nekih od registrovanih fungicida:

Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

Cidely Top (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani fungicid.

Takođe. pregledom useva su registrovani i simptomi  od napada  grinja, običnog paučinara (Tetranycus urticae) na do 6%  biljaka.

 

U suvim i toplim uslovima koji se trenutno registruju u proizvodnji, za veoma kratko vreme može doći do prenamnoženja grinja i šteta na usevima.

 

                

  Simptom u polju               Simptomi na listovima

 

                

Grinja pod uveličanjem

 

Grinje prave štete hraneći se na naličju listova sisanjem biljnih sokova. Jako napadnuto lišće gubi zelenu boju, žuti, suši se i opada, a biljke zaostaju u porastu.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo grinja primena nekog od akaricida:

                                                                            

Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,05 -0,1 % (karenca 3 dana).

 

Sprovođenje tretmana se preporučuju u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(1)
Zaštita lubenice21.6.2022 9:44Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (Colletotrichum lagenarium); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi lubenice se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u različitim fazama razvoja: od faze otvoren sedmi cvet na glavnom stablu do faze razvoja ploda (BBCH 67-70).

Vizuelnim pregledom useva lubenice registrovano je prisustvo simptoma antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium) na do 6 % pregledanih biljaka, kao i simptomi pepelnice na listu lubenice (Erysiphe cichoracearum) na do 2 % pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma navedenih patogena, pre najavljenih padavina, koje za Toplički okrug prognoziraju za četvrtak, primene nekih od registrovanih fungicida:

·       Atlas (a.m. ciprodinil+fludioksonil) u količini 1 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Cidely Top (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani fungicid.

Sada nastupa period godine koji karakterišu visoke temperature uz odsustvo padavina što su izuzetno povoljni uslovi za razvoj grinja. 

Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) koji treba vršiti na naličju listova. Po potvrdi njihovog prisustva, može se preporučiti neki od registrovanih akaricida uz poštovanje uputstva za upotrebu.

Napominjemo da je kod ove grupe štetočina, vrlo važno na vreme uočiti njihovo prisustvo i preduzeti odgovarajuće mere i ne dozvoliti da dođe do njihovog prenamnoženja.  

Region: Prokuplje
1 - 10 Next