Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lubenica i dinja  

Web Part Page Title Bar image
lubenica i dinja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.7.2020 ‎(1)
Zaštita bostana22.7.2020 23:21Obična grinja (tetranychus urticae)

 

Na terenu RC Ruma usevi lubenice i dinje  se nalaze u različitim fazama  razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom useva,  na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae).

 

Štete nastaju usled ishrane grinja na naličju listova. Simptomi njihovog prisustva se najpre ispoljavaju na licu najstarijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. Jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se, a biljke zaostaju u porastu.U uslovima suvog i toplog vremena često dolazi do njihovog prenamnoženja.

 

 

 simptomi

 

S obzirom da su uslovi izuzetno povoljni za razvoj ovih štetočina, preporučuje se pregled useva i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo sprovesti tretman nekim od preparata na bazi abamektina (Abastate, Vertimec 018 EC, Armada ili Kraft 1,8 EW) u koncentraciji 0,1%.(karenca 3 dana).

 

Zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića, treba sprovesti dva uzastopna tretmana u razmaku od 7 dana. Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

  

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 21.7.2020 ‎(1)
Zaštita lubenica21.7.2020 12:00Obična grinja (tetranychus urticae)

Na terenu RC Šabac, usevi lubenica se nalaze u različitim  fazama razvoja i sazrevanja  plodova ( BBCH 73-81 ).

 

Vizuelnim pregledima useva lubenica registrovano je prisustvo grinja (Tetranycus urticae)

 

 

simptomi napada grinja

 

U suvim i toplim uslovima koji se trenutno registruju u proizvodnji, za veoma kratko vreme može doći do prenamnoženja grinja i šteta na usevima.

 

Grinje prave štete hraneći se na naličju listova sisanjem biljnih sokova. Jako napadnuto lišće gubi zelenu boju, žuti, suši se i opada, a biljke zaostaju u porastu.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo grinja primena nekog od akaricida na bazi aktivne materije abamektin:

 

Kraft 1,8 EW , Abastate (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075 -0,1 % (karenca 3 dana).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Oprez zbog grinja26.6.2020 14:07Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

U pojedinim zasadima voća i usevima povrća i soje, registrovano je prisustvo grinja. U usevima povrća i soje je utvrđeno prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) dok je u zasadima voća, pored ove vrste, uočeno i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i razne vrste rđastih grinja iz roda Aculus.

U narednih deset dana je najavljeno izrazito toplo i suvo vreme. U najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30°C kao i tople noći, što će izuzetno povoljno uticati na razvoj ove grupe štetočina. S obzirom da je već u zasadima jabuka, višanja, šljiva, bresaka i u usevima lubenica, krastavaca, pasulja i soje utvrđeno prisustvo grinja, postoji u narednom periodu rizik od nastanka šteta usled ishrane grinja.  

Preporuka je da se zasadi i usevi redovno obilaze i pregledaju na prisustvo grinja kako bi se na vreme sprovele mere zaštite registrovanim akaricidima i sprečilo prenamnožavanje ovih štetočina.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisane karence.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.6.2020 ‎(1)
Zaštita lubenice i dinje25.6.2020 21:20Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Miloševo, usevi lubenice se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 70).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju useve lubenice i ukoliko primete simptome antraknoze sprovedu hemijski tretman nekim od navedenih fungicida:

Quadris top, Teatar plus (a.m. difenokonazol+azoksistrobin) u količini 1-1,25 l/ha  (karenca 10 dana).

Vizuelnim pregledom, na naličju listova je utvrđeno prisustvo pojedinačnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na svega nekoliko procenata biljaka. Za sada se njihovo suzbijanje ne preporučuje, ali je useve potrebno redovno obilaziti i po potrebi sprovesti mere zaštite.

antraknoza na lubenici vaš na lubenici

vinova loza          velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 22.6.2020 ‎(1)
Zaštita lubenica i dinja22.6.2020 12:45Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području RC Šabac, na lokalitetu Slepčević, usevi lubenica se nalaze u fazi od  devet i više listova razvijeno do  drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (BBCH 19-72).

Vizuelnim pregledom useva koji su kasnije rasađeni  registrovani su simptomi koji upućuju na antraknozu lubenice (Colletotrichum lagenarium).

 

simptom antraknoze

Preporuka proizvođačima lubenica je da izvrše pregled useva na prisustvo simptoma antraknoze i ukoliko ih registruju, sprovedu tretman   čim se vremenske prilike stabilizuju nekim od navedenih fungicida:  

 

Qadris top, Teatar plus(a.m. difenokonazol + azoksistrobin) 1-1,25 l/ha ( karenca 10 dana ).

Vizuelnim pregledom na istim parcelama  registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao i simptoma koji upućuju na virozu.

 

lisne vaši

 

simptomi viroza

S obzirom da sve značajne viroze u proizvodnji lubenice uglavnom  prenose lisne vaši, potrebno je redovno raditi na uklanjanju korova u samom usevu i na obodima parcela gde  su vaši  prisutne i razmnožavaju se. Korovi su takođe i rezervoari virusa.

Biljke koje imaju simptome viroza  treba ukloniti sa njive.

Ukoliko se registruje prisustvo vaši preporučuje se primena insekticida:

Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,5 - 0,6 l/ha.

Insekticide ne treba primenjivati u usevima koji cvetaju, a tremane treba sprovoditi u večernjim satima kada polinatori nisu prisutni u u sevima.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 21.6.2020 ‎(1)
Zaštita dinje i lubenice21.6.2020 21:30Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena sadnje, usevi lubenice i dinje  se nalaze u različitim fazama  cvetanja i razvoja ploda.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi prouzrokovača crne pegavosti lubenice (Alternaria cucumerina).

 

simptom na listu dinje velika slika

 

U cilju sprečavanja daljeg širenja prouzrokovača crne pegavosti kao i sprečavanja infekcija prouzrokovačem antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium), proizvođačima se preporučuje tretman fungicidima koji u sebi imaju kontaktnu i lokal-sistemičnu komponentu:

 

  • Acrobat MZ WG , Sphinx-MZ (a.m. mankozeb +dimetomorf)  2-2,5 kg/ha

Navedeni preparati imaju registraciju u usevu krastavca gde karenca iznosi 14 dana.

 

U pojedinim usevima je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena insekticida:

  • Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha

 

simptom napada lisnih vaši  velika slika

Primenu insekticida treba izvršiti samo u usevima koji nisu u fazi cvetanja i u večernjim časovima zbog zaštite oprašivača.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(1)
Zaštita lubenica i dinja3.6.2020 11:46Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Šabac, na lokalitetima  Slepčević, Dobrić i Mačvanski Belotić usevi lubenica i dinja se nalaze u različitim  fazama  cvetanja (BBCH 63-67). Zbog hladnog vremena mnogi usevi se i dalje nalaze u niskim tunelima. 

 

niski tuneli                         usev na otvorenom

Vizuelnim pregledom useva lubenice na otvorenom polju, uočeni su simptomi antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium). 

 

simptomi na listu         simptom na vreži

Razvoju ovog patogena pogoduju česte kiše koje su najavljene za naredni period.

Preporuka proizvođačima lubenica i dinja je da izvrše  pregled useva na prisustvo simptoma antraknoze i ukoliko ih registruju, sprovedu fungicidni tretman  pred najavljene padavine sa  Merpan 48-SC (a.m. kaptan ) 2,5-3 l/ha.

Zbog povoljnosti uslova za razvoj lisnih vaši, preporuka je da se usevi koji se otkriju redovno pregledaju na prisustvo ovih štetočina i po potvrdi prisustva primeni registrovani insekticid. Pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su veoma značajne i kao vektori Virusa mozaika krastavca.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 26.6.2019 ‎(1)
Obični paučinar u bostanu26.6.2019 23:46Obična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma usevi lubenice i dinje  se, zavisno od vremena sadnje, nalaze u različitim fazama  cvetanja i razvoja ploda (63-71 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva,  na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo pokretnih formi i jaja običnog paučinara (Tetranichus urticae).

 

Obicni paucinar na naličju lista lubenice

velika slika

 

Obični paučinar se hrani na naličju listova sišući biljne sokove. Simptomi prisustva se najpre ispoljavaju na licu najstarijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. U uslovima suvog i toplog vremena često dolazi do njihovog prenamnoženja. Jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se, a biljke zaostaju u porastu.

 

S obzirom da su uslovi u kojima se odvija proizvodnja izuzetno povoljni za razvoj ove štetočine, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva. Ukoliko se ustanovi prisustvo grinja preporučuje se tretman nekim od preparata registrovanih u vrežastim kulturama:

 

·         Abastate, Vertimec 018 EC, Armada ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1% ili

·         Fobos EC ili Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

Prilikom suzbijanja grinja, zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića, treba primeniti dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

 

U usevima u kojima  se registruje prisustvo lisnih vaši preporučuje se primena insekticida Kohinor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha.

 

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Voditi računa o karenci.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Zaštita lubenica18.6.2019 11:49Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području RC Šabac, na lokalitetu Slepčević, usevi lubenica se nalaze u fazi drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom registrovani su simptomi antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium).

 

velika slika

Preporuka proizvođačima lubenica je da izvrše  pregled useva na prisustvo simptoma antraknoze i ukoliko ih registruju, sprovedu tretman pred najavljene padavine (ili navodnjavanje kišenjem) fungicidom:

Merpan 48 SC (a.m. kaptan) 2,5 - 3 l/ha

Vizuelnim pregledom je registrovano  i prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo vaši hemijski tretman insekticidom:

Kohinor 200 SL (a.m. imidacloprid) 0,5 - 0,6 l/ha

Za sada, na usevima lubenica na ovom punktu nije registrovano prisustvo grinja. S obzirom da su uslovi u kojima se odvija proizvodnja povoljni za razvoj ovih štetočina, proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva na prisustvo grinja.

Region: Šabac
1 - 10 Next