Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > lubenica i dinja  

Web Part Page Title Bar image
lubenica i dinja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.6.2018 ‎(1)
Tretman u usevu dinje19.6.2018 13:43Obična grinja (tetranychus urticae); Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi dinje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 64 – 71).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae). Radi sprečavanja daljeg širenja ove štetočine, preporuka proizvođačima je da tretman obave nekim od preparata:

Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,1%;

Talstar, Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,02-0,05%.

Takođe, registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače dinje (Pseudoperonospora cubensis). U cilju zaštite useva i sprečavanje daljeg širenja ovog patogena proizvođačima se preporučuje tretman fungicidom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

obični paučinar

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2018 ‎(1)
Zaštita lubenice7.6.2018 14:28Antraknoza krastavca, lubenice i dinje (colletotrichum lagenarium); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Grinje (acarine)

Na području RC Šabac, na lokalitetu Slepčević, usevi lubenica se nalaze u fazi BBCH 72-73 (drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).

Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi antraknoze lubenice (Colletotrichum lagenarium).

Preporuka proizvođačima lubenica je da izvrše  pregled useva na prisustvo simptoma antraknoze i ukoliko ih registruju, sprovedu tretman pred najavljene padavine (ili navodnjavanje kišenjem) nekim od fungicida:

Antracol WP 70 (propineb)  u dozi od 2 kg/ha ili

Dithane M45 (mankozeb) u dozi od 2,5 kg/ha.

Pregledom je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Ukoliko se pregledom ustanovi njihovo prisustvo, preporučuje se tretman  insekticidima na bazi aktivne materije imidakloprida – preparat  Kohinor 200 SL u dozi od 0,5-0,6 lit/ha.

Za sada na usevima lubenica na ovom punktu nije registrovano prisustvo grinja, ali s obzirom na uslove u kojima se odvija proizvodnja, njihova pojava se očekuje u narednih nedelju dana, te se preporučuju redovni pregledi na prisustvo ovih štetočina.

 

simptomi antraknoze na listu lubenice

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Lisne vaši na lubenicama16.5.2018 14:27Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Šabac, lokalitet Slepčević, usevi lubenice (sorta Farao) nalaze se u fazi cvetanja (BBCH 59-62).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae sp.).

Usled ishrane lisnih vaši lišće se uvija prema naličiju i biljke zaostaju u porastu. Takođe, vaši luče mednu rosu na koju se naseljava gljiva čađavica.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka lubenica na prisustvo vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo izvrštiti tretman sa insekticidom na bazi aktivne materije imidakloprid (Kohinor 200 SL) u dozi 0,5-0,6 l/ha.

 

simptom napada lisnih vaši   

 

lisne vaši na naličju lista

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita lubenice od štetočina20.7.2017 16:44Paučinari (tetranychidae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, na usevima lubenica registrovano je prisustvo grinja (Tetranycus urticae) i lisnih vaši.
U suvim i toplim uslovima koji se trenutno registruju u proizvodnji, za veoma kratko vreme može doći do prenamnoženja grinja i velikih šteta na usevima.
Grinje u kratkom periodu ostavljaju list bez hlorofila remeteći proces fotosinteze i dovode do brzog  propadanja biljaka.
 
grinje na lubenicama
 
Preporučuje se proizvođačima na čijim se parcelama uoči prisustvo grinja da urade akaricidni tretman u kasnim večernjim satima sa preparatima na bazi
 
a.m. abamektin, preparati Abastate, Vertimec 018 EC, Akaristop, Kraft 1,8 EW u količini od 1 l/ha.
 
U usevima gde se registruje prisustvo lisnih vaši preporučuje se primena insekticida na bazi 
 
a.m. imidakloprid, preparat Kohinor 200 SL u količini 0,5-0,6 l/ha.
Prilikom tretmana voditi računa o karenci.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(1)
Grinje u usevu lubenice  21.6.2017 14:50Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Šabac usevi lubenica u zavisnosti od vremena sadnje nalaze se u fazi BBCH-67 (otvoren sedmi cvet na glavnom stablu) do BBCH-71 (prvi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu boju zrelog ploda) .Vizuelnim pregledom uočen je napad običnog paučinara (Tetranichus urticae).Veći napad i štete mogu nastati ako je usev lubenice u neposrednoj blizini soje,pasulja i višegodišnjih zasada voćnih kultura.Napadnuto lišće menja boju,prvo požuti a kasnije poprima bronzavu boju i na kraju se suši.Vrlo je bitno da se na vreme uoči prisustvo grinja kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje jer se biljke bostana vrlo teško regenerišu posle prenamnoženja i ishrane grinja iako smo izvršili njihovo suzbijanje.Za suzbijanje mogu se koristiti sledeći akaricidi vodeći računa o karenci primenjenih preparata:

Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,1%.

Apollo 50 SC (a.m.klofentezin) 0.04%

Fobos - EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,05%

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 18.6.2016 ‎(1)
Vaši na lubenicama18.6.2016 17:23Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na lokalitetu Despotovo usevi lubenice nalaze se u fazi od 7 pravi list na glavnom stablu do faze početka cvetanja (BBCH 17-51).

Vizuelnim pregledom listova lubenice registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) u indeksu napada 1,78. Usled ishrane vašiju dolazi do uvijanja lišča i njihovog zaostajanja u porastu. Takođe, dolazi i do lučenja medne rose koja je pogodna za razvoj gljive čađavice. Pored direktnih šteta ove štetočine prave i indirektne štete kao vektori velikog broja biljnih virusa.

Za suzbijanje vašiju u lubenicama u fazama razvoja pre završetka cvetanja nema registrovanih insekticida. U vrežastim kulturama (krastavac) registrovani su insekticidi na bazi aktivne materije metomil (Lannate 25 WP 1 kg/ha, Methomex 20 SL 0,15%) i malationa (Etiol tečni 1,5-2,5 l/ha).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevu lubenice3.7.2015 14:37Obična grinja (tetranychus urticae)
Na teritoriji koju pokriva RC Šabac usevi lubenica u zavisnosti od vremena sadnje nalaze se u fazi BBCH-71 (prvi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu boju zrelog ploda) do BBCH-81 (10% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda).Vizuelnim pregledom uočen je napad običnog paučinara (Tetranichus urticae).Veći napad i štete mogu nastati ako je usev lubenice u neposrednoj blizini soje,pasulja i višegodišnjih zasada voćnih kultura.Napadnuto lišće menja boju,prvo požuti a kasnije poprima bronzavu boju i na kraju se suši.Vrlo je bitno da se na vreme uoči prisustvo grinja kako bise sprečilo njihovo dalje širenje jer se biljke bostana vrlo teško regenerišu posle prenamnoženja i ishrane grinja iako smo izvršili njihovo suzbijanje.Za suzbijanje mogu se koristiti sledeći akaricidi vodeći računa o karenci primenjenih preparata:
Armada,Gat Vertis 1,8CS (a.m.abamektin)u dozi 0,5-1 lit/ha.
Apollo 50 SC (a.m.klofentezin) 0.04%
Demitan 200 SC (a.m.fenazakvin) 0,04-0,06%
Talstar 10EC,Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,02-0,05%
 
Simptom na licu lista
 
Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 21.5.2015 ‎(1)
Lisne vaši na lubenicama21.5.2015 14:00Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na lokalitetu Slepčević u usevu lubenice sorta Farao (faza razvoja BBCH-63-69),vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae sp.).Usled ishrane lisnih vašiju lišće se uvija prema naličju i biljka zaostaje u porastu.Često se dešava da lišće ostaje uvijeno i naborano i nakon suzbijanja lisnih vašiju.Medna rosa koju luče vaši privlači mrave i pogoduje razvoju gljiva čađavica.Preporuka proizvođačima je da pregledaju useve lubenica i dinja i ako sa naličja lista uoče lisne vaši izvrše tretman sa nekim od insekticida koji su registrovani u vrežastim kulturama (krastavac):
akt.materija metomil-preparat Lannate-90
akt.materija dihlorvos-preparat Dihin
Lisne vaši na naličju lista lubenice
Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 20.5.2015 ‎(1)
Obični paučinar (Tetranychus urticae) u bostanu20.5.2015 0:53Obična grinja (tetranychus urticae)

Na lokalitetu Voganj, vizuelnim pregledom useva dinje  (109 BBCH - razvijeno 9 i više listova na glavnom stablu) i lubenice  (202 BBCH -  vidljivo drugo primarno- sekundarno stablo), na pojedinačnim biljkama su uočeni simptomi karakteristični za napad grinja (slika 1). Pregledom pod binokularom potvrđeno je prisustvo pokretnih formi i jaja običnog paučinara, Tetranychus urticae (slika 2).

 

 

 slika 1                             slika 2

 

Obični paučinar se hrani na naličju listova sišući biljne sokove. Simptomi se najpre ispoljavaju na licu najstarijeg lišća u vidu sitnih pega beličasto-srebrnaste boje koje se kasnije spajaju. U uslovima suvog i toplog vremena često dolazi do jakog napada. Jako napadnuto lišće menja boju, žuti i suši se. Biljke zaostaju u porastu.

 

Preporuka proizvođačima je da prate stanje u svojim usevima i ako uoče simptome i prisustvo štetočine (2 do 5 pokretnih formi grinja po listu) neophodno je izvesti tretman. Obični paučinar se najpre javlja na ivičnim delovima parcele. Ako se na vreme uoči, prskanje se može obaviti samo uz ivice polja kako bi se sprečilo širenje na celu njivu. Prilikom suzbijanja grinja, zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića i slabog delovanja na jaja većine akaricida, treba primeniti dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana. S obzirom da se nalaze na naličju lista, potrebno je primeniti veće količine radnog rastvora.

 

 Za suzbijanje grinja treba koristiti što selektivnije akaricide različitih mehanizama delovanja. U našoj zemlji, za suzbijanje običnog paučinara u bostanu, mogu se koristiti preparati registrovani u krastavcu, kao što su:

 

  • Fobos EC ili Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,02- 0,05%
  • Apollo 50 SC (a.m. klofentezin) 0,04 %
  • Demitan 200 SC (a.m. fenazakvin)  0,04-0,06%
  • Armada, Gat Vertis 1,8 CS (a.m. abamektin) 0,5-1 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 1.6.2013 ‎(1)
Zaštita povrća1.6.2013 21:05Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Bakterioze na povrću

 

Na terenu RC Ruma, nakon učestalih padavina u proteklom periodu i lokalne pojave grada, vizuelnim pregledom  useva paprike i paradajza registrovani su simptomi prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova  (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

 

 

 simptomi na listu paprike                   simptomi na plodu paradajza

 

Širenju bolesti pogoduje toplo, vetrovito i kišovito vreme kakvo se prognozira i u narednom periodu.

 

Preporučuju se preventivni tretmani pre kiše preparatima na bazi bakra čim dozvole vremenski uslovi. Tretman uraditi bez obzira na prisustvo (odsustvo) simptoma,  jer su uslovi za pojavu i širenje bakterioza izuzetno povoljni. Najugroženije su parcele na kojima su već prisutni simptomi.  U periodu učestalih padavina tretman ponavljati na 3-4 dana.

 

Preparati:

Bakarni oksihlorid-50 ( a.m. bakar-oksihlorid) 5-7,5 kg/ha ili

Fungohem SC (a.m. bakar hidroksid) 4-6 kg/ha i dr.

 

*Do cvetanja primenjivati veće doze, a ako je cvetanje počelo manje doze. 

 

Crna pegavost na povrću

 

U usevima lubenice i dinje (Ruma, Voganj, Buđanovci, Dobrinci) na listovima su uočeni simptomi prouzrokovača crne pegavosti lubenice /Alternaria cucumerina/ (slika 1), što je i potvrđeno u laboratoriji (slika 2). U usevima paradajza i krompira simptomi prouzrokovača crne pegavosti /Alternaria solani/ nisu uočeni.

 

  

 slika 1                                                    slika 2

 

Proizvođačima se preporučuje tretman u navedenim kulturama nekim od preparata:

 

  • Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-m  + mankozeb) 2,5kg/ha,   
  •  Acrobat MZ (dimetomorf + mankozeb)  2,5 kg/ha,

ili kombinacijom preventivnog i sistemičnog fungicida:

 

npr. Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha + Equation Pro WG (a.m. famoksadon + cimoksanil)  400g/ha

 

(Navedeni preparati deluju i na plamenjaču).

 

Napomena:

Fungicide na bazi bakra namenjene za suzbijanje bakterioza ne mešati sa drugim preparatima, jer može doći do pojave fitotoksičnosti. Voditi računa o karenci.

 

 

Region: Ruma
1 - 10 Next