Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.6.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke19.6.2019 12:07Obična grinja (tetranychus urticae); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Niš, jabuka se nalazi u fazi plodovi dostigli oko 50% krajnje veličine (BBCH 75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja, larvi i imaga običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

Toplo vreme u proteklim danima kao i u narednom periodu pogodovaće razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se ustanovi prisustvo navedene štetočine primeniti neki od insekticida:

Fobos EC, Bifenicus, Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Navedeni preparati delovaće i na ovu štetočinu.

U zasadima se registruju simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera  leucotricha). U cilju zaštite jabuke preporučuje se primena  fungicida:

Impact 25 SC (a.m. flutriafol) 0,015-0,02%.

U zasadima gde ima simptoma prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine u cilju zaštite od sekundarnih infekcija.

Region: Niš
Zaštita jabuke19.6.2019 10:07Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Subotica, jabuka se nalazi u fenofazama prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Na području RC Subotica pale su velike količine padavina. 30.5. registrovan je kraj perioda primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na našem regionu. U pojedinim zasadima, na listovima jabuke, uočeno je prisustvo pega i postoji potencijalna opasnost od širenja sekundarnih zaraza ovog patogena na plodove. Konidije se lako raznose kišnim kapima i vetrom i ostvaruju sekundarne infekcije. Plod jabuke je osetljiv na zaraze tokom čitavog perioda razvića. U zasadima gde su prisutni  simptomi ovog patogena, u cilju zaštite jabuke, proizvođačima se preporučuje primena fungicida kontaktnog delovanja pred najavljene padavine.

Konidije V.inaequalis

Uslovi su povoljni za razvoj i širenje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera  leucotricha). U zasadima sa osetljivim sortimentom, preporučuje se dalja zaštita sa preparatima na bazi elementarnog sumpora Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul u koncentraciji od 0,3-0,5 %.

Vizuelnim pregledom listova, u pojedinim zasadima jabuke, uočeno je prisustvo jaja i imaga crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi), u niskim indeksima napada. Toplo vreme u periodu pred nama pogodovaće razvoju ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i pregled biljaka i ukoliko se uoči prisustvo crvenog voćnog pauka, primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) u koncentraciji 0,05%.

I dalje je u toku piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Preparat na bazi bifentrina delovaće i na suzbijanje ove štetočine.

Preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima kada temperatura padne ispod 25 ˚C.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke18.6.2019 12:55Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazama od prečnik ploda do 40 mm do fenofaze plodovi dostigli do 50% krajnje veličine (BBCH 74-75).

Vizuelnim pregledom listova, u pojedinim zasadima jabuke, uočeno je prisustvo jaja i imaga crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi), u niskim indeksima napada.

Toplo vreme u periodu pred nama pogodovaće razvoju crvenog voćnog pauka. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedene štetočine primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida na bazi:

a.m. bifentrin , preparati Fobos EC  , Bifenicus, Talstar 10 EC u koncentraciji 0,05%.

 Tretman preparatima na bazi bifentrina delovaće i na ispiljene larve jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Još uvek je u toku piljenje larvi I generacije ove štetočine.

U zasadima sa osetljivim sortimentom, u cilju suzbijanja pepelnice jabuke (Podosphaera  leucotricha), preporučuje se primena  preparata na bazi elementarnog sumpora, Kolosul, Microthiol disperz u koncentraciji 0,35-0,4%

Preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima kada temperature padne ispod 25 ˚C.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 17.6.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke17.6.2019 7:24Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi  plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

I dalje je u toku piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella), te se preporučuje insekticidni tretman:

  Wizzzaard, Kestrel (a.m.acetamiprid) 0,025%.

 

U pojedinim zasadima primetni su simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju zaštite od gljive prouzrokovača pomenutog oboljenja, preporučuje se fungicidni tretman:

 

  Impact 25 SC (a.m. flutriafol)  0,015 – 0,02%.

 

Period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) je završen.U zasadima gde ima simptoma ovog patogena, preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine u cilju zaštite od sekundarnih infekcija.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 15.6.2019 ‎(5)
Zaštita jabuke 15.6.2019 20:56Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi  plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

lokalitet Lipnica

-       Period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) je završen.U zasadima gde ima simptoma ovog patogena, preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine u cilju zaštite od sekundarnih infekcija.

 

-        U zasadima se registruju simptomi  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju  zaštite,  preporučuje se fungicidni tretman preparatom  na bazi :

       a.m. flutriafol -  Impact 25 SC (0,02%)

-   U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a vizuelnim pregledom učeno je i prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae). U cilju zaštite od navedenih štetočina  proizvođačima se preporučuje primena   insekticida:

          a.m.acetamiprid - Wizzzaard, Kestrel ( 0,025%)

Region: Čačak
Zaštita jabuke 15.6.2019 20:01Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Tripsi (thrips spp); Grinje (acarine)

Na području Zlatiborskog okruga, zasadi jabuke se zavisno od sortimenta nalaze u fazi razvoja od plod veličine do 40 mm do plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

 

Jabuka Ajdared, faza razvoja

 

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela).

U većini zasada se uočavaju lisne vaši (Aphididae) na mladim listovima na vrhovima letorasta.

Za zaštitu od navedenih štetočina, preporučuje se primena insekticida:

Wizzzaard ili Kestrel ili Tonus (a.m.acetamiprid) 0,025%.

 

U pravilno zaštićenim zasadima jabuke u toku prethodnog kišnog perioda nisu uočeni simptomi čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U zasadima u kojima su prisutni simptomi na listovima ili plodovima, preporučuje se primena fungicida sa kontaktnim delovanjem kao što je Kardinal (a.m. fluazinam) 0,075% i to pre najavljenih padavina.

Vremenski uslovi su pogodni za razvoj i širenje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu se preporučuje primena fungicida Systhane 240EC (a.m. miklobutanil) ili Impact 25SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02%.

Pregledom zasada nisu registrovani tripsi (Thysanoptera) niti grinje paučinari (Tetranychidae). U narednom periodu će se nastaviti praćenje ovih štetnih organizama.

Region: Užice
Zaštita jabuke15.6.2019 18:42Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Na području RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se jabuke nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom jabučnjaka, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu i gde ima prisutnih simptoma, preporučuje se primena: 

Impact 25 SC (a.m.flutriafol) 0,02% ili Stroby DF (a.m.kresoksim-metil) 0,02%.

 

Još uvek je u toku piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a takođe se u zasadima jabuka registruje i prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae), crvenog voćnog pauka  (Panonychus ulmi) i tripsa (Thysanoptera).

 

 

Za suzbijanje navedenih štetočina poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije hlorpirifos+bifentrin (Pyrinex super) u količini 1-1,25 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita jabuke15.6.2019 16:07Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području koje pokriva RC Kragujevac, zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
 
I dalje je u toku piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella), te se preporučuje insekticidni tretman:
 
Tonus (a.m acetamiprid) … 0,025% 
 
U pojedinim zasadima primetni su simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju zaštite od gljive prouzrokovača pomenutog oboljenja, preporučuje se fungicidni tretman:
 
Impact 25 SC (a.m. flutriafol) ... 0,015 – 0,02%
 
Region: Kragujevac
Zaštita jabuke15.6.2019 10:32Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Negotin, lokalitet Karbulovo zasadi jabuke nalaze se u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vremenski uslovi pogoduju daljem razvoju prouzrokovača pepelnice jabuke  (Podosphaera leucotricha). Proizvođačima se preporučuje da zaštite svoje zasade fungicidom:

Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02%.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella), te se proizvođačima preporučuje  da u cilju zaštite plodova primene insekticid:

Lannate 90 (a.m. metomil) u koncentraciji 0,04-0,05%.

Jabuka-polovina krajnje veličine

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 14.6.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke14.6.2019 20:36Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm, do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

BBCH 75

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite od navedene štetočine  proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Wizzzaard, Kestrel (a.m.acetamiprid) 0,025%

Period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) je završen.U zasadima gde ima simptoma ovog patogena, preporučuje se primena kontaktnih fungicida pred najavljene padavine u cilju zaštite od sekundarnih infekcija.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

 Impact 25 SC (a.m. flutriafol)  0,015-0,02%.

Region: Leskovac
1 - 10 Next