Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.11.2021 ‎(1)
Zaštita jabuke26.11.2021 8:08Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitima fazama opadanja lišća.

 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja,  proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u fazi kada otpadne 70% lisne mase:

-          Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Bakarni-oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,2%.

Tretman se preporučuje po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C, uz utrošak veće količine vode radi “kupanja” stabala.

Pored hemijskih mera zaštite bitne su i mehaničke mere kontrole, kao što su uklanjanje mumificiranih plodova, osušenih i zaraženih biljnih delova a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti..

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 19.11.2021 ‎(1)
Zaštita jabuke19.11.2021 13:51Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitima fazama opadanja lišća.

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Za dane vikenda se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima jabuka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se  i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 18.11.2021 ‎(3)
Jesenji tretman u zasadu jabuke 18.11.2021 15:01Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od oko 50% lišća opalo do oko 80% lišća opalo (BBCH 95-98).

 

 

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana kada opadne oko 70% ili 2/3 lisne mase, nekim od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

·        Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2 % ili

·        Cuproxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6 % ili

·        Everest, Fungohem SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4 %.

Cilj ovog tretmana je smanjenje infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača: bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), kao i drugih prouzrokovača bakterioznih oboljenja, a takođe i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i drugih.

 

Tretman sprovesti po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura preko 7°C. Kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost biljke depozitom preparata, potrebno je koristiti veću količinu tečnosti.

 

Pre tretmana preporučljivo je da se sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, mumificiranih plodova, kao i njihovo iznošenje iz zasada.

Region: Valjevo
Jesenji tretman u zasadu jabuke18.11.2021 13:15Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u zavisnosti od lokaliteta, primenjenih mera nege i đubrenja, kao i od toga da li je i u kojoj meri bio prisutan mraz, u fazi od početak opadanja lišća (BBCH 93) do 60% lista opalo (BBCH 96).

velika slika

U trenutku kad bude opalo bar 70% lišća preporučuje se jesenji tretman preparatima na bazi bakra:

 

Bakarni-oksihlorid 50 (a.m bakar iz oksihlorida) … 0,75% ili

Cuproxat (a.m bakar iz bakar sulfata) … 0,5-0,6% ili

Everest, Fungohem SC (a.m bakar iz bakar hidroksida) … 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (a.m bakar iz bakar oksida) … 0,2%.

Bakarni tretman ima za cilj dezinfekciju ranica nastalih opadanjem lišća, kao i dezinfekciju svih biljnih delova od prezimljujućih formi fitopatogenih gljiva i bakterija.

 

Tretman se preporučuje u najtoplijem delu dana (na temperaturi iznad 7°C), po mirnom vremenu, bez vetra, sa povećanom količinom vode kako bi svi biljni delovi bili kvalitetno pokriveni. Naročito je potrebno obratiti pažnju na pregibe grana i druga skrovita mesta. Takođe, pre tretmana potrebno je ukloniti opalo lišće, opale i mumificirane plodove, sve oštećene i obolele biljne delove i izneti ih iz voćnjaka.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke18.11.2021 13:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području RC Smederevo zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća, oko 50% listova opalo (BBCH 92-95).

 

 

 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje da, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu hemijski tretman primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se primena nekog od navedenih preparata:

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

 

Pored hemijskih mera, važno je i održavanje higijene voćnjaka, koje podrazumeva sakupljanje opalog lišća gde je to moguće, uklanjanje polomljenih i obolelih grana i mumificiranih plodova i njihovo uništavanje.

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana sa većom količinom vode. Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, u narednih nekoliko dana (do ponedeljka), najavljuju se povoljni uslovi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 16.11.2021 ‎(1)
Jesenji tretman jabučastog voća16.11.2021 12:24Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95-97).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi različitih bakterioznih i gljivičnih oboljenja, kao i dezinfekcije stabala jabučastih voćnih vrsta, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji  0,5-0,6% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje kada opadne oko 70% lisne mase, po suvom i mirnom vremenu, uz utrošak velike količine vode kako bi se obezbedila što bolja pokrivenost svih biljnih delova depozitom primenjenog preparata.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka, koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.11.2021 ‎(1)
Jesenja zaštita jabučastog voća15.11.2021 10:06Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, nakon sprovedenih agrotehničkih mera u voćnjaku (vidi prilog), proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg hemijskog tretmana voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-Everest, Fungohel SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3 do 0,4% ili

-Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,2% ili

-Curoxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%.

Jesenji tretman zaštite jabučastog voća treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, uz veći utrošak vode kako bi pokrivenost biljke depozitom nanetog preparata bila što bolja.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.11.2021 ‎(2)
Zaštita jabuke12.11.2021 10:45Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od obezbojavanja i početka opadanja lišća do faze 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Proizvođačima jabuke se preporučuje da, kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu jesenji hemijski tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih gljivičnih i bakterioznih patogena koji prezimljavaju u voćnjaku, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-          Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

-          Bakarni-oksihlorid 50 (Cu iz bakar oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-          Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

-          Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) u koncentraciji 0,2%.

Preporuka je da se tretman obavi po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana i uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata prekrio celokupnu površinu krošnje i debla.

Pre sprovođenja hemijskih mera zaštite preporučuje se i primena agrotehničkih mera sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, a koje podrazumevaju orezivanje i uklanjanje suvih, polomljenih i obolelih grana, kao i mumificiranih plodova sa grana i površine zemlje. Takođe, ukoliko je to moguće, preporučuje se i uklanjanje i uništavanje opalog lišća.

Region: Vranje
Jesenja zaštita jabučastog voća12.11.2021 8:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na području delovanja RC Subotica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo( BBCH 92-95).

 

- velika slika
 velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje da sprovedu jesenji hemijski tretman voća sa nekim od registrovanih bakarnih preparata:

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Bakarni oksihlorid 50) u koncentraciji 0,75% ili

-          a.m. Cu iz bakar-hidroksida (Everest, Fungohem SC) u koncentraciji 0,3-0,4 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-oksihlorida (Nordox 75 WG) u koncentraciji 0,2 % ili

-          a.m. Cu iz bakar-sulfata (Cuproxat) u koncentraciji 0,5-0,6 %.

 

Tretman treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, sa što većom količinom vode, radi što bolje pokrivenosti biljke depozitom nanetog preparata. Pre tretmana preporučljivo je da se sprovede orezivanje i uklanjanje obolelih grana, kao i mumificiranih plodova. U zasadima dunja u kojima su prisutni simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), posle svakog reza treba dezinfikovati alat, a orezane grane treba izneti iz zasada i spaliti.

 

Preporuka je da se navedene mere sprovode u najtoplijem delu dana, po mirnom i suvom vremenu.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 11.11.2021 ‎(1)
Zaštita zasada jabuka u jesenjem periodu11.11.2021 10:16Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).
 
 
 
U periodu kada opadne oko 70% lisne mase, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača različitih gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje da obave hemijski tretman preparatima na bazi bakra. Za hemijski tretman preporučuje se neki od sledećih registrovanih preparata:
 
 - Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili
 - Everest, Fungohem SC (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4% ili
 - Nordox75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili
 - Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) 2,5 kg/ha.
 
Hemijski tretman obaviti po suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana i uz utrošak veće količine vode kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.
 
Region: Jagodina
1 - 10 Next