Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(9)
Zaštita jabuke9.6.2023 20:04Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RCSenta, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm ( 74 BBCH ).

 

U zasadima, gde zaštita nije bila adekvatna, prisutni su simptomi čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na listovima i plodovima . Period primarnih infekcija je završen, pseudotecije su ispražnjene. Sekundarne zaraze se vrše konidijama iz pega, te se u zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena, u nastavku sezone, preporučuje se preventivna zaštita pre najavljenih padavina sa nekim od kontaktnih preparata :

-Fiesta, Galileo, Shanon, Delan 700 WG (ditianon) u konc. 0,075-0,1%

-Polyram DF (metiram) u koncentraciji  od 0,2%

-Gatro 500SC, Hillan (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha.

 

Vremenski uslovi su povoljni za razvoj i širenje prouzrokovača pepenice jabuke (Podosphaera leucotricha), te se proizvođačima  preporučuje primena fungicida:

-Topas 100 EC ( penkonazol) u koncentraciji od 0,04%.

 

pepelnica

I dalje je u toku piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella), a na najmlađem lišću prisutne su i kolonije lisnih vašiju (Aphididae), te se proizvođačima preporučuje primena insekticida :

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u koncentraciji 0,02-0,03%.

Region: Senta
Zaštita jabuke9.6.2023 17:56Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74). 

velika slika

U narednih nekoliko dana mogući su lokalni pljuskovi koji će povećati rizik za infekciju lista i plodova gljivom,  prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Čim vremenske prilike dozvole potrebno je sprovesti zaštitu kombinacijom fungicida:

Fiesta ili Galileo ili Shanon ili Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075-0,1 %    

+

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha.

Navedeni fungicid delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,02-0,03%.

Navedeni insekticid delovaće i na lisne vaši (Aphididae) čije se prisustvo registruje u zasadima.

Region: Niš
Zaštita jabuke 9.6.2023 12:43Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi jabuke se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

Padavine u predhodnom periodu stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). I za naredni period se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim patogenom.

U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da primene kombinaciju fungicida:

-          Polyram DF (a.m. metiram) u koncentraciji 0,2 %

+

-         Sekvenca, Score 250 SC, Different2 50 SC, Ambasador (a.m. difenakonazol) u koncentraciji 0,03%.

Navedeni fungicid delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plod preporučuje se primena insekticida:

-          Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,02-0,03%.

Region: Požarevac
Zaštita jabuke9.6.2023 12:37Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

 

velika slika

 

U narednom periodu najavljuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pa se proizvođačima može preporučiti fungicidni tretman:

 

Luna experience (a.m tebukonazol, fluopiram) … 0,075% ili

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad, difenokonazol) … 1,2 l/ha

+

Polyram DF (a.m metiram) … 0,2% ili

Delan 700 WG, Shanon (a.m ditianon) … 0,07% ili

Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) … 0,75-1 kg/ha

 

Ovaj tretman imaće efekta i u suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

Ovakvi uslovi pogodovali su razvoju  bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora), čiji se simptomi mogu primetiti u  pojedinim zasadima, naročito nakon nedavnih gradonosnih padavina, pa se proizvođačima može preporučiti obilazak zasada, uklanjanje obolelih biljnih delova po suvom vremenu i tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama (Funguran OH u koncentraciji od 0,05-0,06%) ili

 

Erwix (a.m Bacillus subtilis) … 10 l/ha ili

Aliette flash (a.m fosetil aluminijum) … 0,4-0,45%

velika slika

Trenutno je u toku polaganje jaja i intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Takođe, beleži se prisustvo biljnih vaši (Aphididae). U cilju suzbijanja pomenutih štetočina, može se preporučiti insekticidni tretman:

 

Afinex, Kestrel, Mospilan 20 SG, Tonus ekstra, Wizzzard, Zlatospilan (a.m acetamiprid) … 0,025%

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke9.6.2023 10:21Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

Na području RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se jabuka u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi razvoja ploda, prečnik ploda je do 40mm; plodovi su uspravni (T-faza), (BBCH 74).

 

 

 

Česte padavine u predhodnom periodu stvorile su u više navrata povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavost plodaova jabuke(Venturia inaequalis). U pojedinim zasadima došlo do pojave simptoma ovog patogena.

 

 

Nestabilno vreme sa padavinama se najavljuje i za naredni period, tako da se sa ciljem zaštite jabuke od čađave krastavosti, preporučuje sprovođenje tretmana kombinacijom fungicida:

 

Delan 700 WG ili Shanon (a.m.ditianon) 0,07% 

+

Skoremore, Sigura, Different 250 EC, Sekvenca (a.m.difenokonazol) 0,03%.

 

Ova kombinacija će delovati i za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Cydia pomonella). Takođe vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo kolonija zelene jabukine vaši (Aphis pomi).  

 

 

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

 

Vantex 60 CS (a.m. gama-cihalotrin) 0,4 l/ha.
Region: Smederevo
Zaštita jabuke9.6.2023 10:17Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka nalaze se u fazi plodovi dostigli veličinu 40 mm (BBCH 74).

Faza razvoja

Faza razvoja

Vremenski uslovi sa padavinama u proteklim danima stvorili su povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

U narednom periodu prognozirani su i dalje vremenski uslovi sa padavinama, koji mogu stvoriti nove povoljne uslove za infekcije pomenutim patogenom. Uslovi u proizvodnji pogoduju i razvoju pepelnice jabuke  (Podosphaera leucotricha).

Sa ciljem zaštite jabuke od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom kombinacije fungicida:

 

  • Sekvenca, Score 250 SC , Different 250 SC, Ambasador (difenakonazol ) u koncentraciji 0,03%

+

  • Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2%

U toku je intezivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje i primena insekticida:

  • Kestrel, Zlatospilan, Mospilan 20 SC, Afinex, Tonus, Volley 20 SP, Gilan 20 SL(acetamiprid) u koncentraciji 0,025% ili
  • Vantex 60 CS (gama-cihalotrin) 0,4 l/ha.

Pomenuti insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih vašiju (Aphididae), koje su registrovane u pojedinim zasadima.

Region: Čačak
Zaštita jabuke9.6.2023 9:42Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

 

Nestabilno vreme sa čestim  padavinama u prethodnom periodu, uz optimalme temperature i dovoljno duge periode vlaženja lista,  u više navrata su dovele do ostvarenja uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

Najavljeno nestabilno vreme  i za naredni period, uz još uvek prisutan infektivni materijal u zasadima, mogu dovesti do ostvarenja novih infekcija, te je preporuka proizvođačima je da čim vremenski uslovi dozvole sprovedu fungicidni tretman kombinacijom preparata:

 

 - Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m.ditianon) u koncentraciji 0,07%

  +

 - Sekvenca, Score 250 EC, Sigura, Different 250 EC, Skoremore (a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

 

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonela). Prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, uočene se i kolonije lisnih vaši (Aphididae). U cilju zaštite preporučuje se primena:

 

 - Mospilan 20 Sc ili Zlatospilan (a.m.acetamiprid) u koncentraciji 0,02-0,025%.

Region: Novi Pazar
Zaštita jabuke9.6.2023 9:31Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm, plodovi uspravni (74 BBCH).

 

 

Za naredni period najavljuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje primarnih infekcija prouzrokovačem pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

U cilju zaštite listova i plodova, proizvođačima se preporučuje da primene kombinaciju fungicida:

 

Sercadis plus (a.m fluksapiroksad, difenokonazol) 1,2 l/ha ili

Embrelia (a.m izopirazam, difenokonazol) 0,1%

+

Delan 700 WG, Shanon (a.m ditianon) 0,07% ili

Galileo, Fiesta (a.m. ditianon) 0,75-1 kg/ha.

Ovaj tretman imaće efekta i u suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se insekticidni tretman:

Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha, koji će delovati i na lisne vaši ukoliko su prisutne u zasadima.

Region: Kruševac
Zaštita jabuke9.6.2023 8:02Jabukin smotavac (Cydia pomonella); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Loznica zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40mm, plodovi uspravni (BBCH 73 – 74).

Faza razvoja jabuke - Velika slika

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama  mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infencije prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

-(a.m.ditianon) Alcoban 0,5-0,7 kg/ha, Galileo ili Fiesta 0,75-1 kg/ha, Delan 700 WG ili Shanon 0,07%

+

-(a.m. izopirazam + difenokonazol) Emberlia 140 SC u koncentraciji 0,1%. (delovaće i na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

-Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha, koji će delovati i na lisne vaši ukoliko su prisutne u zasadima.

Region: Loznica
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(2)
Zaštita jabuke8.6.2023 9:03Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Na području RC Jagodina zasadi jabuka se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).
 
 
 
Prethodnih dana na području rada RC Jagodina na pojedinim lokalitetima palo je preko 100 mm kiše, što je dovelo do spiranja prethodno nanetog depozita, a  uz dugotrajno vlaženje listova, optimalne temperature i prisutan infektivni materijal, stvarani su povoljni uslovi za infekciju lisne mase i plodova fitopatogenom gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Istovremeno, uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), naročito kod osetljivog sortimenta.
 
Kako je i za naredni period u najavi nestabilno vreme sa obilnim padavinama, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite od navedenih patogena, sprovedu fungicidni tretman kombinacijom preparata:
 
 - Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (a.m.ditianon) u koncentraciji 0,07%
  +
 - Sekvenca, Score 250 EC, Sigura, Different 250 EC, Skoremore (a.m.difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.
 
U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonela). Prilikom vizuelnih pregleda, kod pojedinih zasada, uočavaju se i kolonije lisnih vaši (Aphididae). U cilju zaštite preporučuje se primena:
 
 - Mospilan 20 Sc ili Zlatospilan (a.m.acetamiprid) u koncentraciji 0,02-0,025%.
Region: Jagodina
1 - 10 Next