Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.7.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke19.7.2019 8:47Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Vranje, zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi dostigli od 70% do 80% krajnje veličine (77-78 BBCH).

                 sl.1

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Imidan 5 WP (a.m fosmet) - 0,15-0,2%.

 

Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice  jabuke (Podosphaera leucotricha) i gde se registruju simptomi ovog patogena, preporučuje se fungicidni tretman:

Kolosul, Kossan WG, Kumulus DF (a.m. sumpor) - 3-5 kg/ha.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 18.7.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke18.7.2019 17:05Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Kragujevac, jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli od 80% do 90% krajnje veličine (78-79 BBCH).

velika slika

Trenutno je u toku piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:

Imidan 5 WP (a.m fosmet) ... 0,15-0,2%.

Kod osetljivog sortimenta u cilju zaštite od gljive prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje se fungicidni tretman:

Kolosul, Kossan WG, Kumulus DF (a.m. sumpor) ... 3-5 kg/ha.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke18.7.2019 9:24Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli 70% krajnje veličine ( BBCH 77 ).

 
U toku je piljenje larvi druge generacije jabukovog smotavca, Carpocapsa pomonela.
 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuka, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m.fosmeta, Imidan, u koncentraciji 0,15-0,2%

U zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, Podospharea leucotricha, preporučuje se primena fungicida na bazi a.m. flutriafol, u koncentraciji 0,015-0,02%

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke 17.7.2019 12:58Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70 % krajnje veličine (BBCH 77).
 
 
 
 
U toku je piljenje larvi druge generacije jabučnog smotavca (Carpocapsa pomonella) pa se u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuke proizvođačima preporučuje primena insekticida Imidan 5 WP (a.m.fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2 %.
 
Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u zasadima sa osetljivim sortimentom preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji od 0,015 -0,02 %.
Region: Kikinda
Zaštita jabuke17.7.2019 12:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine (77 BBCH).

Faza jabuke

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

 

 Imidan 5 WP (fosmet) u dozi 0,15-0,2%

U zasadima gde se registruju simptomi  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:

Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (sumpor) u dozi 3-5 kg/ha

Region: Senta
Zaštita jabuke17.7.2019 8:02Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi od 50 do 70% krajnje veličine (BBCH 75-77).

 

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Imidan 5 WP (a.m fosmet) - 0,15-0,2%.

Kod osetljivog sortimenta i u zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, peporučuje se primena  fungicida:

·         Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (a.m. sumpor) 3-5 kg/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke16.7.2019 8:57Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Vršac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

 

U toku je piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Imidan 5 WP (a.m fosmet) - 0,15-0,2%.

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada jabuka registrovano je prisustvo simptoma na listovima usled napada  rđaste grinje jabuke  (Aculus schlechtendalli) kao i prisustvo štetočine na naličju listova. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo navedene grinje, preporučuje se primena sledećeg akaricida:

  • Abastate, Akaristop, Armada (a.m abamektin)-0,075% uz dodatak mineralnog ulja.
 
Simptomi na listu izazvani grinjom Aculus schlechtendalli
 
Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leuchotricha) preporučuje se primena nekog od fungicida na bazi sumpora:
  • Kumulus DF,Kossan WG,Kolosul,Webesan- 3-5 kg/ha.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke15.7.2019 22:00Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

velika slika

U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Grom, Šakal (a.m. lambda- cihalotrin)  0,02%.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju i daljem širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Kod osetljivog sortimenta i u zasadima gde su prisutni simptomi pepelnice, peporučuje se primena  fungicida:

Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul (a.m. sumpor) 3-5 kg/ha.

Region: Niš
Zaštita jabuke15.7.2019 8:06Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Imidan 5 WP (fosmet) u koncentraciji 0,15 – 0,2%

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02%

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.7.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke14.7.2019 16:50Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se zasadi jabuka, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fenofazi razvoja ploda, plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77), do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

 

 

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida  Grom, Šakal (a.m. lambda- cihalotrin) u koncentraciji 0,02%  

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) i  u zasadima sa prisutnim simptomima ovog patogena, preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije sumpor:

Kumulus DF, Kossan WG, Kumulus, Kolosul u količini od 3 do 5 kg/ha.

Region: Smederevo
1 - 10 Next