Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.12.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke28.12.2020 15:19Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi 50-70% lišća opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

U fazama kada opadne oko 70% lisne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izvrše hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata, u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturi vazduha iznad 5°C.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se u zasadima sprovede i orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća.

 

faza jabuke

velika slika

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 8.12.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća8.12.2020 11:58Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vrbas,  jabučaste voćne vrste se, u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi 50% do 70% lišća opalo, do potpuno opalo lišće (95-97 BBCH).

 

     Zasad jabuke, sorta Granny Smith       

U fazama kada opadne minimum 70% lisne mase, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih bakarnih preparata,  u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja.  Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu na temperaturi vazduha iznad 5 ˚C.

 

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata:

 

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

- Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5 kg/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.11.2020 ‎(1)
Zaštita jabučastog voća27.11.2020 9:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuke nalaze se u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se kruške nalaze u fazi od 50% listova opalo do svi listovi opali (BBCH 95-97).

 

velika slika

Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnjaka i u fazi kad je bar 70% listova opalo,  u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bakterijskih i gljivičnih oboljenja, preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m bakar-oksihlorid) … 0,75% ili
  • Cuproxat (a.m bakar-sulfat) …  0,5-0,6% ili
  • Cuprablau Z Ultra (a.m bakar-oksihlorid) … 2,5kg/ha ili
  • Everest (a.m bakar-hidroksid) … 0,3-0,4% ili
  • Nordox 75 WG (a.m bakar-oksid) … 0,2%.

Tretman treba izvesti po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, u najtoplijem delu dana, sa nešto većom količinom vode kako bi do svih delova stabla i krošnje dospeo preparat.

Takođe, preporučljivo je i izvođenje mehaničkih i higijenskih mera, poput uklanjanja i iznošenja iz voćnjaka obolelih biljnih delova i opalog lišća.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 20.11.2020 ‎(2)
Zaštita jabučastog voća20.11.2020 12:47Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93), zasadi kruške u fazi od 50% do 70% listova opalo (BBCH 95), dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početak obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Preporuka je da se tretman sprovede uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla, nekim od sledećih preparata:

Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau Z Ultra (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 2,5kg/ha.

Proizvođačima se preporučuje i sprovođenje agrotehničkih mera kao što je orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenjenih grana, uklanjanje mumificiranih plodova, sakupljanje i uklanjanje opalog lišća, a sve u cilju smanjenja infektivnog potencijala štetnih organizama.

Region: Vranje
Jesenji tretman jabučastog voća20.11.2020 9:26Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Šabac proizvodni zasadi jabuke su u fazama od završenog rasta  mladara, listovi još uvek zeleni, do faze početka obezbojavnja lišća (BBCH 91- 92). Zasadi kruške su u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta u fazama od 50% opalih listova do listovi su opali (BBCH 95-97 .

  

zasad jabuka    zasad kruške

 Proizvođačima se preporučuje da u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijsku zaštitu, u cilju suzbijanja prezimljujućih oblika fitopatogenih bakterija i gljiva.

Tretman treba sprovesti sa većom količinom tečnosti, po suvom i mirnom vremenu, sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakara:

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

Cuprablau z ultra WP (a.m. bakar-oksihlorid) 2,5 kg/ha ili

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,6%.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Preporučujemo obilazak voćnjaka i ukoliko se uoči povećan broj aktivnih rupa od glodara naročito u mladim zasadima, primenu rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe potrebno je iste zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

  

rupa od glodara   rupe od glodara

 

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 19.11.2020 ‎(4)
Jesenji tretman jabučastog voća19.11.2020 13:46Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, zasadi jabučastog voća se nalaze u  različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do 30% listova opalo, zasadi kruške u  fazi od 30% do 70% listova opalo, dok se zasadi dunje nalaze u fazi od početka obezbojavanja  lišća do faze početak opadanja lišća.

 

velika slika

 

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala  prouzrokovača  gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da u fazi kada otpadne oko 70% lisne mase sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

·        Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75%,

·        Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%,

·        Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili

·        Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu. Prilikom tretmana  se preporučuje primena velike količine vode u cilju što bolje pokrivenosti biljaka. 

 

Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera, kao što su: uklanjanje opalog lišća, mumificiranih plodova i obolelih i polomljenih grana.

Region: Ruma
Jesenji tretman jabuke19.11.2020 11:20Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području rada RC Užice, zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi obezbojavanja lišća do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).


 


Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, u fazi kada opadne minimum 70% lisne mase sprovedu hemijski tretman preparatima na bazi bakra, u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja. Tretman treba izvršiti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode kako bi stabla bila što bolje pokrivena depozitom preparata.

Preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata:
 
- Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar- oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
- Cuproxat (Cu iz bakar - sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
- Everest (Cu iz bakar -hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
- Nordox 75WG (Cu iz bakar -oksida) u koncentraciji 0,2%.

Pored hemijskih mera zaštite, važne su i agrotehničke mere koje obuhvataju: sakupljanje opalog lišća, mumificiranih plodova iz krošnje i ispod voćke, uklanjanje starih, polomljenih i obolelih grana. Sve ove biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti, jer se njihovim uništavanjem takođe smanjuje infektivni potencijal patogena u narednoj vegetaciji.

Region: Užice
Zaštita jabuke19.11.2020 9:36Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području RC Smederevo berba najkasnijih sorti jabuka se privodi kraju, dok se u najvećem broju zasada, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, jabuke nalaze u fazi od početka obezbojavanja lišća do faze opadanja lišća (BBCH 92-93).

 

 

 

Proizvođačima jabučastih voćnih vrsta se preporučuje 

da, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, sprovedu hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra u cilju suzbijanja prezimljujućih formi gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

 

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
  • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4% ili
  • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretman treba sprovesti po suvom vremenu, bez vetra, sa većom količinom vode.

 

Pored hemijskih mera, treba održavati higijenu voćnjaka, koje podrazumeva uklanjanje i uništavanje polomljenih i obolelih grana, mumificiranih plodova i opalog lišća.

Region: Smederevo
Jesenji tretman u zasadima jabučastog voća19.11.2020 8:23Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuka se nalaze u fazi od početka opadanja lišća do faze 50%  lišća žuto i opalo (BBCH 93-95).

Velika slika

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infektivnog potencijala patogena  prouzrokovača bakterioznih i gljivičnih oboljenja preporučuje se primena nekog od preparata:

- Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,75% ili

- Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) 0,5-0,6% ili

- Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2% ili

- Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4%.

Tretman bakrom u zasadima jabučastog voća, preporučuje se u fazi kada opadne oko 70% lisne mase po mirnom i suvom vremenu uz utrošak veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljnih delova.

Pored hemijskih mera zaštite preporuka je da se iz zasada uklone mumificirani plodovi, obolele grane, a opalo lišće zaore što ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetaciji.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.11.2020 ‎(3)
Jesenji tretman jabučastog voća18.11.2020 22:28Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Poljski miš (apodemus sylvaticus)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabučastog voća se nalaze u različitim fazama starenja i početka mirovanja. Zavisno od lokaliteta i sorte zasadi kruške su u fazi od obezbojavanja do faze opalo do 50% lišća (BBCH 92-95), dok su zasadi jabuke u fazi početak obezbojavanja do početak opadanja lišća (BBCH 92-93).
 
 
U fazi kad opadne minimum 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogenih gljiva i bakterija.
Za hemijsko tretiranje jabučastog voća preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:
 
  - Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) 0,5-0,6% ili
  - Everest (Cu iz bakar-hidroksida) 0,3-0,4% ili
  - Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata)0,5-0,6% ili
  - Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) 0,2%
 
Tretiranje treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom vode kako bi se ,, okupala" stabla i preparat naneo na sve biljne delove.
 
Proizvođačima se pored hemijskog tretiranja preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera, a to su: mehaničko uklanjanje i uništavanje osušenih i obolelih grana i stabala, opalog lišća i mumificiranih plodova, koji takođe predstavljaju mesto prezimljavanja patogena.
 
Prilikom vizuelnih pregleda voćnih zasada registrovano je prisustvo većeg broja aktivnih rupa od glodara.
 
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnih zasada i da, ukoliko uoče prisustvo aktivnih rupa, primene neki od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Posle postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači.
Region: Jagodina
1 - 10 Next