Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(2)
Zaštita jabuke7.8.2020 14:30Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Na području RC Smederevo pregledom zasada jabuke konstatovano je da se jabuka nalazi u fazi od početka zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (kasne sorte) do plodovi spremni za berbu (rane sorte).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Započeo je proces polaganja jaja treće generacije ove štetočine.

 
 

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi smotavca u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,016-0,02% (karenca 14 dana).

 

Kod letnjih sorti jabuka čija je berba počela, nikako se ne smeju sprovoditi hemijske mere zaštite! U slučaju da berba još nije počela prilikom izbora hemijskog sredstva, treba uskladiti vreme berbe i karencu preparata.

 

Vizuelnim pregledom zasada, kod osetljivih sorti, registruju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Takođe, jabuka se nalazi u fazi kada je treba zaštititi od skladišnih patogena:

prourokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena),

gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i

meke truleži plodova (Penicillium spp.).

U cilju zaštite jabuka od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 % (karenca 14 dana) ili

 Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Takođe, u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo grinja, crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Trenutni vremenski uslovi pogoduju širenju ovih štetočina pa ukoliko se u zasadima registruje njihovo prisustvo proizvođačima se preporučuje tretman sa nekim od akaricida:

Abastate, Gat vertis 1,8 CS, Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1% (karenca 14 dana).

Region: Smederevo
Zaštita jabuke7.8.2020 12:56Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Vranje jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fazi od plodovi oko 80% krajne veličine do faze početka zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada jabuke je registrovano prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U regionu Vranja još uvek je u toku piljenje larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida.

1.      U zasadima jabuke sa ranijim sortimentom preporučuje se primena insekticida sa kraćom karencom, poput  Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana)

2.      U zasadima jabuke sa kasnijim sortimentom preporučuje se primena insekticida: Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin) 40-50ml/ha (karenca 14 dana) ili neki drugi registrovani insekticid čijom primenom se može ispoštovati karenca.

U zasadima sa ranijim sortimentom , preporuka je da se jabuke zaštite od skladišnih patogena i to:

- prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena)

- prouzrokovača gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides)

- prouzrokovača meke truleži plodova (Penicillium spp.)

U cilju zaštite od ovih patogena, preporuka je primena nekog od fungicida:

Bellis (a.m.boskolid+piraklostrobin) u dozi 0,8kg/ha (karenca 7 dana) ili

Zato 50 WG (a.m.trifloksistrobin) u dozi 150gr/ha (karenca 14 dana).

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podospharea leucotricha).  Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 5.8.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke5.8.2020 12:16Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama: od plodovi oko 70% krajnje veličine do faze početka zrenja (BBCH 77-81).
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u fazama pred piljenje. To su još uvek jaja druge generacije, a s obzirom da je započeo let leptira treće generacije za nekoliko dana će započeti i polaganje jaja treće generacije.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove: 
  1. u zasadima jabuka gde su zastupljene rane sorte jabuka preporučuje se primena insekticida Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06 % - karenca 7 dana
  2. u zasadima jabuka gde su zastupljene kasne sorte jabuka preporučuje se kombinacija insekticida: Harpun ili Lascar (a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% - karenca 28 dana + Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha - karenca 14 dana.

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima jabuka registrovani su simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pa se preporučuje  primena fungicida koji su registrovani i za suzbijanje prouzrokovača uskladištenih proizvoda:

  1. Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075 % - karenca 14 dana ili
  2. Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana.

Prilikom izbora preparata treba voditi računa o vremenu berbe jabuka kao i karenci primenjenih pesticida.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.8.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke4.8.2020 13:07Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Jagodina, zasadi jabuke se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Na početku smo polaganja jaja treće generacije. 
 
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi smotavca u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
 
 - Harpun ili Lascar (a.m.piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 28 dana)
       +
 - Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin) u količini 40-50 mi/ha (karenca 14 dana).
U slučaju da nije moguće ispoštovati karencu preparata na bazi piriproksifena, preporuka je primena samo preparata na bazi lambda-cihalotrina ili nekog drugog registrovanog insekticida sa kraćom karencom.
 
Vizuelnim pregledom zasada, kod osetljivih sorti, registruju se simptomi pepelnice jabuke(Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite jabuka od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:
 
 - Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075 % (karenca 14 dana) ili
 
 - Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).
 
Navedeni preparati su registrovani i za suzbijanje  prouzrokovača truleži plodova koji se mogu javiti u toku skladištenja.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 3.8.2020 ‎(5)
Zaštita jabuke3.8.2020 18:30Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi jabuke se nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja (BBCH 81). 

Vizuelnim pregledom zasada na plodovima je registrovano prisustvo  jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella)U toku je početak polaganja jaja III generacije, a početak piljenja larvi se očekuje krajem ove nedelje.

Proizvođačima se u cilju sprečavanje ubušivanja larvi u plodove jabuke, preporučuje primena insekticida:

·         Harpun ili Lascar (a.m. piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 28 dana) +

·         Decis 2,5 EC, Polux ili Futocis EC 2,5 (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,02-0,03% (karenca 7 dana).

U zasadima gde nije moguće ispoštovati karencu zbog blizine berbe, preporuka je primena insekticida sa kraćom karencom poput Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,016-0,02% (karenca 14 dana) ili Exirel (cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana) koje treba primeniti na početku piljenja larvi.

U zasadima  sa sortimentom koji je  osetljiv na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotrichai gde se registruju simptomi, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075% (karenca 14 dana) ili

·         Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Ovim tretmanom delovaće se i na prouzrokovače truleži plodova koji se mogu pojaviti tokom skladištenja.

Region: Požarevac
Zaštita jabuke3.8.2020 13:37Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji RC Pančevo, jabuke se nalaze u različitim fazama sazrevanja (BBCH 81-85).

 

 

U zasadima jabuka na lokalitetu Banatski Brestovac,  registruje se prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na plodovima. Započeo je proces piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida:

Runner 240 SC (a.m.metoksifenozid) 0,04 – 0,06% (karenca 14 dana) +

Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin) 40 – 50 ml/ha (karenca 14 dana).

 

Takođe, ovo je vreme kada treba zaštititi jabuke od skladišnih patogena:

·         prourokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena),

·        gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i 

·         meke truleži plodova (Penicillium spp.).

U cilju zaštite plodova od ovih patogena, preporučujemo primenu nekog od fungicida:

Zato 50-WG (a.m.trifloksistrobin)  150 g/ha  (karenca 14 dana) ili

Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin)  0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).
Region: Pančevo
Zaštita jabuke3.8.2020 12:38Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajne veličine (BBCH 77) do faze  napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

Pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do ispiljenih jaja.

 

embrionalne faze jaja

 različite embrionalne faze jaja, ubušenje, kopulacija

Na lokalitetu Irig-Kudoš  u toku je preklapanje II i III generacije ove štetočine.  Još uvek traje piljenje larvi druge generacije, a nalaze se i sveže položena jaja treće generacije čije piljenje očekujemo u dane vikenda.

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,016-0,02%   (karenca 14 dana).

 

Na lokalitetu N. Slankamen u toku je intenzivno piljenje II generacije jabukinog smotavca dok se početak polaganja jaja treće generacije očekuje sredinom ove nedelje.

 

U cilju zaštite plodova preporučuje se primena kombinacije insekticida:

 

        Harpun ili Lascar (piriproksifen) 0,075-0,1% (karenca 28 dana)

+

       Decis 2,5 EC ili Polux ili Futocis EC 2,5 (deltametrin) 0,02-0,03% (karenca 7 dana)

 

 

U zasadima u kojima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida:  

Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Ovi fungicidi se preporučuju i u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

 

S obzirom da se približava berba ranih sorti prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Ruma
Zaštita jabuke3.8.2020 8:54Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području rada RC Užice zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,  nalaze u fazi od  plodovi prečnika 80% od krajnje veličine do početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 78-81).

Vizuelnim pregledom zasada registrovana su položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na plodovima. Na teritoriji Zlatiborkog okruga u toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Takođe je uočeno prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na vrhovima mladara. Poljoprivrednim proizvođačima se, za  suzbijanje lisnih vaši i sprečavanje ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove, preporučuje tretman  nekim od insekticida:
- Lamdex, Grom, Šakal (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,02%, karenca 14 dana.

U zasadima gde se registruju simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha)
 i kod osetljivog sortimenta, proizvođačima se preporučuje  primena:
-
Topas 100 EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji 0,04%, karenca 21 dan ili

-Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075% (karenca 14 dana).


Vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)
. Obzirom da trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetočina, proizvođačima se preporučuje pregled zasada. Ukoliko se registruje prisustvo grinja, preporučuje se primena nekog od akaricida:
- Abastate, Gat Vertis 1,8 CS, Invert EW (a.m. abamektin), u koncentraciji 0,1%, karenca 14 dana ili
- Masai (a.m. tebufenpirad) u  dozi 0,5 kg/ha, karenca 7 dana.

Zbog blizine berbe ranih sorti jabuka, treba strogo poštovati karencu primenjenih preparata.
Preporuka je da se tretmani vrše u večernjim časovima, s obzirom na izuzetno visoke dnevne temperature.

Region: Užice
Zaštita jabuke 3.8.2020 8:28Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama razvoja: od plodovi dostigli 70% krajnje veličine do početka zrenja (77-81 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje II generacije jabukinog smotavca, Carpocapsa pomonella. U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine a u narednim danima  se očekuje početak polaganja jaja III generacije.

 

položeno jaje jabukinog smotavca

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman koji ima za cilj sprečavanje ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove jabuke.

 

Proizvođačima  kod kojih su zastupljene rane sorte i  početak berbe je u planu polovinom meseca, za tretman se preporučuje:

 Exirel (a.m. cijantraniliprol), u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

 

U zasadima u kojima su zastupljene kasne sorte  preporučuje se:  

         Lamdex, Grom, Šakal (lambda-cihalotrin) 0,02% ili Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin), 40-50 ml/ha. Karenca za navedene insekticide je 14 dana.

 

U zasadima u kojima je zastupljen sortiment koji je osetljiv na  prouzrokovača pepelnice, Podosphaera leucotricha, preporučuje se primena fungicida:

 Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,075% (karenca 14 dana) ili

 Bellis (boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

S obzirom da se približavamo berbi jabuka, navedeni fungicidi  su registrovani i za suzbijanje prouzrokovača truleži uskladištenih proizvoda.

Prilikom izbora  pesticida treba obratiti pažnju na  karencu preparata. Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretiranje izvrši u večernjim časovima.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 31.7.2020 ‎(2)
Zaštita jabuke31.7.2020 14:25Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte jabuka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77), do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje.

 

Na lokalitetu Čerević gde se beleže najviše srednje dnevne temperature vazduha u biljnom sklopu, u odnosu na ostale lokacije monitoringa u regionu Novog Sada, početkom sledeće nedelje očekuje se početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Proizvođačima sa ovog lokaliteta se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,016-0,02% (karenca 14 dana).

Na ostalim lokalitetima početak polaganja jaja treće generacije jabukinog smotavca se očekuje za dane vikenda, te se proizvođačima preporučuje primena kombinacije insekticida:

·        Harpun ili Lascar (piriproksifen) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 28 dana)

+

·        Decis 2,5 EC ili Polux ili Futocis EC 2,5 (deltametrin) u koncentraciji 0,02-0,03% (karenca 7 dana)

Kod  ranih sorti koje se nalaze u završnim fazama sazrevanja neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·        Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili

·        Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana)

S obzirom da se približava berba ranih sorti prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
1 - 10 Next