Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke28.4.2017 8:45Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Sremska Mitrovica jabuka se nalazi u fenofazi precvetavanja BBCH 69-sve latice opale (svi klonovi Zlatnog Delišesa, Greni Smith), dok se Ajdared, Jonagored.. nalaze u početnoj fenofazi razvoja ploda, BBCH 71 plodovi dostigli dimenzije do 10mm,sve latice opale.

Ovonedeljnim pregledom pseudotecija na našem terenu ustanovljena je dozrelost od 25%.

Najavljene padavine narednih dana uz temperature (10-15 °C), stvoriće povoljne uslove za klijanje askospora i infekciju lista i tek formiranih plodića fitopatogenom gljivom Venturia inequalis.

Infekcija u fenofazi u kojoj se jabuka trenutno nalazi može da prouzrokuje velike štete tj. infekcija na lisnim drškama ili tek formiranim plodovima može dovesti do njihovog opadanja.

Preporuka proizvođačima je preventivni tretman sa preparatima na bazi:

a.m. mancozeb, preparati Mankogal 80, Dithane M-45, Penncozeb, Caiman u konc.0,3%.

Period koji je pred nama takođe je povoljan i za razvoj Podosphaera leucotricha (pepelnica jabuke), tako da se proizvođačima preporučuje i tretman sa preparatima na bazi:

a.m. elementarni sumpor preparati: Kumulus DF, Microthiol dispers, Cosavet u konc. 0,35%.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(8)
Zaštita jabuke 27.4.2017 23:39Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja- plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja  (po BBCH skali 69-71).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrdili smo da je dozrelost pseudotecija gljive Venturia inaequalis 43,05% dok je ispražnjenost 3,70%.

U narednom periodu u najavi imamo padavine koje će dovesti do oslobađanja askospora iz pseudotecija kao i ostvrenje uslova za primarne infekcije pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida:

Antracol 70 WG ili Nijansa WG (a.m.propineb) 2 kg/ha .

U zasadima u kojima se registruje prisustvo simptoma pepelnice (prouz. Podosphera leucotricha ) preporučuje se primena fungicida:

Kossan WG, Kumulus DF  (a.m.sumpor) 3 kg/ha

Region: Sombor
Zaštita jabuke27.4.2017 22:36Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)
 

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi plodovi dostigli dimenzije 5 do 10 mm (71 BBCH).

 Za vikend su prognozirane nestabilne vremenske prilike sa padavinama koje mogu dovesti do ostvarenja povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Preporučuje se primena preventivnih fungicida na bazi  a.m.  propineb (Antracol 70 WG ili Nijansa WG) u količini od 2 kg/ha pre najavljenih padavina.

 

U cilju suzbijanja  pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) dodati neki od preparata na bazi sumpora (Kossan WG ili Kumulus DF) u količini od 3 kg/ha.

 

U vreme cvetanja jabuke nije bilo uslova za ostvarenje infekcije bakterioznom plamenjačom (Erwinia amylovora). Međutim, do infekcije može doći i nakon cvetanja ako su uslovi povoljni i ako postoje ulazna vrata (rane od mehaničkih oštećenja ili sekundarno cvetanje). S obzirom na  najavljene padavine, optimalne temperature i prisustvo sekundarnih cvetova u mnogim zasadima postoji rizik od infekcije ovom bakterijom, pa se proizvođačima preporučuje primena preparate na bazi bakra (npr. Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05%).

 

Fenofaza jabuke i sekundarno cvetanje (velika slika)

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke27.4.2017 20:35Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kruševac jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda: plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71).

fenofaza razvoja

Najavljene padavine omogućavaju dalje oslobađanje askospora i ostvarenje primarnih infekcija

od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite zasada jabuka od ovog  patogena preporučuje se primena fungicida:

 

 Antracol 70 WG ili Nijansa WG (a.m. propineb) 2kg/ha

U cilju suzbijanja pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena sledećeg fungicida:

 Kossan WG ili Kumulus DF (na bazi sumpora) 3kg/ha

Vizuelnim pregledom u zasadima jabuka uočeno je prisustvo sekundarnih cvetova koji će  omogućiti ulaz bakterije i ostvarenje infekcija od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

preporučuje se  primena preparata na bazi bakra:

Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 0,05%.

 

Region: Kruševac
Zaštita jabuke27.4.2017 17:31Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području RC Kikinda zasadi jabuke nalaze se u fazi kraj cvetanja sve latice opale do početak formiranja plodova (BBCH 69-71).
 
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis )od 44,23 %, dok je ispražnjenost 9,61 %.
 
Padavine koje su najavljene omogućavaju dalje oslobađanje askospora i ostvarenje primarnih infekcija.
 
U cilju zaštite zasada jabuke preporučuje se primena fungicida:
 
  • Antracol 70 WG ili Nijansa ( a.m. propineb ) 2 kg /ha

Za suzbijanje pepelnice jabuke preporučuje se primena preparata na bazi sumprora :

  • Kumulus DF ili Kossan - 3 kg/ha
Region: Kikinda
Zaštita jabuke27.4.2017 16:55Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se po BBCH skali jabuke nalaze u fazi razvoja 71 (plodovi do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja).
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljena je dozrelost pseudotecija kod sorte Ajdared od 54% a kod sorte Zlatni delišes 65%. Najavljene padavine dovešće do novog oslobađanja askospora i do ostvarenja povoljnih uslova za infekciju. Proizvođačima se preporučuje primena preventivnih preparata pred najavljene padavine:
 
a.m (propineb) ANTRACOL 70 WG, NIJANSA WG 2kg/ha
 
U cilju suzbijanja pepelnice jabuke (Podosphaera leucotrica) preporučuje se primena preparata:
 
a.m (sumpor) KOSSAN WG, KUMULUS DF 3kg/ha
 
Ajdared- faza razvoja
Region: Jagodina
Zaštita jabuke27.4.2017 16:23Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi od kraja cvetanja do plod dostigao dimenzije do 10 mm (BBCH 69-71).
 
 Faza razvoja - BBCH 71
 
U narednom periodu su predviđene padavine koje će dovesti do oslobađanja askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista I krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U cilju zaštite zasada jabuka od ovog  patogena preporučuje se primena fungicida:
  • a.m. propineb - Antracol 70 WG ili Nijansa WG - 2kg/ha

U cilju suzbijanja pepelnice (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena sledećeg fungicida:

  • na bazi sumpora - Kossan WG ili Kumulus DF - 3kg/ha
Region: Vršac
Zaštita jabuke27.4.2017 15:52Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Smederevo jabuka se nalazi u fenofazi 71 po BBCH skali plodovi dostigli dimenziju 10mm, opadanje plodova posle cvetanja.

fenofaza jabuke

S obzirom da se u narednom  periodu  najavljuju padavine, a u voćnjacima je visok infektivni potencijal gljive Venturia inequalis , radi sprečavanja ostvarenja novih infekcija potrebno je obaviti preventivni tretman zaštite upotrebom  sledećih preparata:

Antracol-70WG, Nijansa – WG  - a.m. propineb  u dozi  -  2kg/ha

U cilju zaštite od prouzrokovača  pepelnice  Podosphera leucotricha dodati preparat na bazi sumpora

Kumulus – DF,  Kossan - DF u dozi od  3kg/ha.

U pojedinim zasadima niske temperature u prethodnom periodu dovele su do izmrzavanja tek zametnutih plodova. U takvim zasadima neophodno je i dalje sprovoditi redovnu zaštitu radi očuvanja kondicije biljke za narednu godinu.

Region: Smederevo
Zaštita jabuke27.4.2017 11:28Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Beograd zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda: plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Slika 1. Fenofaza jabuke

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je visoka dozreslost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ). Najavljene padavine dovešće do daljeg oslobađanja askospora , kao mogučnosti ostvarenja novih primarnih infekcija ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina izvrše tretman primenom preparata na bazi aktivne materije propineb  (Antracol 70-WG, Nijansa-WG) u količini 2 kg/ha.

Za suzbijanje pepelnice (Podoshaera leucotricha) dodati preparat na bazi sumpora (Kumulus-DF, Kossan-WG) u količini od 3 kg/ha.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 26.4.2017 ‎(2)
Zaštita jabuke 26.4.2017 18:05Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Zasadi jabuka, na području RC Čačak, nalaze se u fenofazi 71 po BBCH skali- plodovi dostigli dimenziju do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja .

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

-        Pregledom prezimelog lišća uočen je visok procenat dozrelih peritecija. Najavljene padavine dovešće do oslobađanja askospora i stvoriti uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

-        Veliki broj zasada jabuka pretrpeo je ogromne štete od mrazeva proteklih dana. U cilju zaštite zasada za narednu godinu, mora se nastaviti sa preventivnom zaštitom od prouzrokovača bolesti.

Preporuka proizvođačima:

- Zaštititi zasade preventivno od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Primeniti  preparate na bazi aktivne materije propineb (Antracol 70-WG, Nijansa-WG) u količini 2 kg/ha

- U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice (Podospaera leucotricha), dodati preparat na bazi sumpora (Kossan-WG, Kumulus-DF) u količini 3 kg/ha.

 

Region: Čačak
(More Items...)