Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.8.2019 ‎(4)
Zaštita jabuke21.8.2019 14:33Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuka se nalaze u fazi sazrevanja (BBCH 81-85).

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

 

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05 %  (karenca 7 dana) ili

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin ) 0,02-0,03%  (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Switch 62,5 WG (a.m. iprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  ( karenca 3 dana) ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha  ( karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana)

 

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman treba sprovesti u večernjim časovima, vodeći računa o karenci preparata.

Region: Leskovac
Zaštita jabuke21.8.2019 12:56Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

 

Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat) 2kg/ha uz dodatak mineralnog ulja  - karenca 7 dana.

 

U zasadima gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
Zaštita jabuke21.8.2019 11:12Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi zrenja :početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja (BBCH 81-85).

 
 

U zasadima jabuka u toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuke preporučuje se primena insekticida:

Affirm 095 SG (a.m.emamektin-benzoat) u koncentraciji 0,3 % uz dodatak i mineralnog ulja (karenca 7 dana).

 

U zasadima jabuka gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena); gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides); meka trulež plodova (Penicillium sp.) preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida :

  • Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)
Prilikom izvođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Kikinda
Zaštita jabuke21.8.2019 10:31Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85 - 87).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u koncentraciji 0,05% (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata! U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke20.8.2019 14:18Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Mladenovac vizuelnim pregledom zasada jabuke konstatujemo da se jabuke nalaze u fazi od početak zrenja - pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja - povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85);

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena jednog od insekticida :

Affirm 095 SG  (a.m.emamektin benzoat) 0,3%, uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana) ili

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05 %  (karenca 7 dana)

 

U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima i to:  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) preporučuje se tretman primenom jednog od navedenih  fungicida:

·    Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·    Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·    Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·    Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Slika 1.Fenofaza jabuke

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 19.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke19.8.2019 12:17Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Subotica zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 

Zlatni Delišes - faza razvoja

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05 % - karenca 7 dana ili

Decis 2,5 EC ( a.m. deltametrin ) 0,02-0,03% - karenca 7 dana.

 

U zasadima gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana.

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 17.8.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke17.8.2019 16:43Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području RC Smederevo zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

 

 

 

U toku je piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,5 l/ha - karenca 7 dana

 

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha - karenca 3 dana ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana ili

Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  - karenca 14 dana. 

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Smederevo
Zaštita jabuke17.8.2019 15:47Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na terenu RC Kragujevac zasadi jabuka se nalaze u fenofazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH).
 
 
Trenutno je u toku piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman:
 
Avaunt 15 EC (a.m indoksakarb) … 0,5 l/ha (karenca 7 dana)
 
Preporučuje se izvođenje tretmana u večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke16.8.2019 19:17Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida Affirm 095 SG  (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,3%, uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

U ovim fazama neophodno je zaštititi plodove jabuka od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·    Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·    Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·    Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·    Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke 16.8.2019 12:27Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području RC Čačak zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od početak zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 81-85).

lokalitet Lipnica

-  U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,5 l/ha (karenca 7 dana)

U cilju zaštite plodova od skladišnih patogena: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.),preporučuje se primena nekog od fungicida:

·       Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·        Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·        Zato 50 WG (a.m. trifloksistrobin) 150 gr/ha  (karenca 14 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Čačak
1 - 10 Next