Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke23.6.2017 0:00Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plod prečnika od 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH).

Fenofaza (Zlatni delišes i Ajdared)

Na lokacijama monitoringa jabukinog smotavca, Carpocapsa pomonella (Novi Slankamen, Irig/Kudoš) u toku je let II generacije ove štetočine i sam početak polaganja jaja, ali još uvek traje i piljenje larvi I generacije (90% piljenja).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo jaja i još jedan tretman u cilju kontrole piljenja larvi I generacije primenom insekticida kao što je:

Imidan 50 WP (a.m. fosmet) 0,15 - 0,2%

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija  gljive Venturia inaequalis, tako da je prestao rizik od primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi proizvođačima se preporučuje da nastave sa zaštitom u kišnim periodima kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

 U zasadima u kojima je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) i u narednom periodu nastaviti sa zaštitom nekim od registrovanih fungicida.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(5)
Zaštita jabuke16.6.2017 15:36Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

RC Subotica-jabuka

Zasadi jabuke nalaze se u fenofazi razvoja ploda po BBCH od 75 do 77 ( plodovi od 50 do 70 % od svoje veličine).

U narednim danima se prognozira nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti infekciju od strane prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke  Venturia inaequalis .

U zasadima sa osetljivim sortimentom na pepelnicu  Podosphaera leucotricha ili već sa postojećim simptomima preporučuje se zaštita.

Preporuka je primena preparata na bazi:

kaptan Merpan 50 WP/ Captan 50 WP/ Capi  0,3 %

+penkonazol  Topas 100 EC 0,04 %.

Region: Subotica
Zastita jabuke16.6.2017 14:59Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Senta, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi razvoja ploda, plodovi su oko50-60% krajnje veličine (75-76 BBCH skale ).

 

U narednim danima se prognozira nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti infekciju od strane prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ). Vremenski uslovi pogoduju  i daljem razvoju pepelnice (Podoshaera leucotricha).

 

Pre najavljenih padavina,  proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

 

Dakoflo 720 SC (hlorotalonil) u dozi od 2 l/ha +

Topas 100 EC (penkonazol) u koncentraciji od 0,04%

Region: Senta
Zaštita jabuke16.6.2017 13:19Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Šantarovac ustanovljeno je da se po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 75-77 (plodovi od polovine do 60% svoje veličine).
 
Za naredni vremenski period najavljeno je nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke Venturia inaequalis, pa se poljoprivrednim proizvođačima savetuje tretman pre padavina preparatima na bazi:
 
a.m (kaptan) MERPAN 50 WP, CAPTAN 50 WP 0,3%
 
U zasadima sa osetljivim sortama za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke , poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman pre padavina preparatom na bazi:
 
a.m (flutriafol) IMPACT 25 SC 0,02%
 
U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella, u cilju suzbijanja larvi poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman preparatom na bazi:
 
a.m (fosmet) IMIDAN 50 WP 0,2%.
 
Faza razvoja
 
 
Region: Jagodina
Zaštita jabuke 16.6.2017 8:42Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi razvoja ploda, plodovi oko 60 % svoje veličine ( BBCH 75-77 ).
 
        BBCH 75-77
 
U narednim danima se prognozira nestabilno vreme sa padavinama koje će omogućiti infekciju od strane prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) pa se proizvođačima preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije kaptan ( Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi  ) u koncentraciji 0,3 %.
 
U zasadima jabuka sa osetljivim sortimentom na pepelnicu ( Podosphaera leucotricha ) kao što je Ajdared obzirom da su uslovi povoljni za razvoj pepelnice potrebno je primeniti fungicid Impact 25 SC ( a.m. flutriafol ) radi zaštite zasada.
 
U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo vaši ( Aphididae spp. ) pa se proizvođačima preporučuje pregled i ukoliko se ustanovi prisustvo vašiju upotrebiti insekticid Actara 240 SC ( a.m. tiametoksan ) 0,4 l/ha .
 
 
 
 
 
Region: Kikinda
Zaštita jabuke16.6.2017 1:48Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
 

Zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi prečnika do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH).

Fenofaza jabuke

 

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Ovakvi uslovi pogoduju  i daljem razvoju pepelnice (Podoshaera leucotricha).
 
Pre najavljenih padavina,
u cilju zaštite od ovih patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

 

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha

+

Topas 100 EC (a.m. penkonazol) 0,04%

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.6.2017 ‎(2)
Zaštita jabuke15.6.2017 16:11Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Za dane vikenda najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije kaptan (Captan 50 WP, Capi, Merpan 50 WP) u koncentraciji 0,3%.

U zasadima jabuke sa osetljivim sortimentom na gljivu prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (flutriafol) u koncentraciji 0,02%.

Vizuelnim pregledom jabučnjaka registrovano je prisustvo kolonija zelene jabukine vaši (Aphis pomi) po obodu zasada. Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko uoče prisustvo vašiju neophodno je da sprovedu mere zaštite insekticidom Actara 240 SC (tiametoksam) u količini 0,4 l/ha.

Tretman obaviti pre najavljenih padavina.

Region: Novi Sad
Zaštita jabuke15.6.2017 13:34Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na područiju koje pokriva RC Vršac zasadi jabuke se po BBCH skali nalaze u fenofazi od 74 (prečnik ploda do 40 mm) do 75 (plodovi oko polovine krajnje veličine).
 
Slika: Fenofaza jabuke
 
Pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave krastavosti plodova i listova (Venturia inaequalis) utvrđeno je da je došlo do njihovog potpunog pražnjenja i time je period primarnih infekcija završen.Ukoloko se u zasadu registruju simptomi prisustva ovog patogena,preporuka je da se primeni fungicid pre najavljenih padavina:
  • a.m. kaptan (Captan 50 WP, Capi) u dozi 3 kg/ha

  U zasadima sa osetljivim sortama na prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotrica)      

  • a.m. penkonazol (Topas 100 EC) u konc. 0,04%

Preporučuje se pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo kolonija vaši (Aphididae) preporuka je primena insekticida:

  • Tonus (a.m. acetamiprid) 0,025%
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(2)
Zaštita jabuke 14.6.2017 13:43Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Čačak jabuka se nalazi u fenofazu po BBCH skali  75  plodovi oko polovine krajnje veličine.

Sl.1 Faza razvoja sorte Ajdared

-        Jabuka se nalazi u osetljivoj fazi razvoja na infekciju fitopatogenom gljivom, prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova, Venturia inaequalis. Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za infekciju ovim patogenom kao i prouzpokovačem pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

-        U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca - Carpocapsa pomonella

Preporuka proizvođacima:

Pre najavljenih padavina obaviti tretman primenom kombinacije  fungicida:

-        a.m.kaptan - Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi ( 3 kg/ha) - za čađavu pegavosti lista i krastavosti plodova

 

-        a.m. penkonazol -Topas 100 EC ( 0,04 %) - za pepelnicu jabuke 

Preporučuje se primena insekticida na bazi :

-        a.m. acetamiprid -Mospilan, Tonus, Volley 20 SP ili Afinex ( 0,025 %.)

 

Region: Čačak
Zaštita jabuke14.6.2017 9:05Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Beograd zasadi jabuke se nalaze u fenofazi BBCH 75 ( plodovi oko polovine krajnje veličine)

Preporuka za proizvođače: imajući u vidu fenofazu u razvoju jabuke, najavljene nestabilne vremenske prilike stvoriće povoljne uslove za razvoj fitopatogene gljive -Venturia inaequalis.

U cilju zaštite jabuke od ovog patogena obaviti tretman pre padavina primenom fungicida:

a.m.kaptan (Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi) u dozi 3 kg/ha.

 

Najavljeni uslovi pogoduju daljem razvoju gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje pepelnice jabuke dodati:

 

a.m. penkonazol (Topas 100 EC) u koncentraciji 0,04 %

 

U toku je intenzivno piljenje larvi I generacije jabukinog smotavca - Carpocapsa pomonella (oko 60% piljenja), tako da se preporučuje i tretman insekticidom:

a.m. acetamiprid (Mospilan, Volley 20 SP, Tonus)  0,025 %

Region: Beograd
(More Items...)