Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke25.8.2017 11:47Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na terenu RC Kikinda, jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazi početka zrenja do plodovi zreli za berbu ( BBCH 81-87 ).
 
Vizuelnim pregledom plodova jabuke, registrovana su jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije.
 
 
U cilju zaštite plodova, samo u zasadima u kojima jabuke još nisu za berbu, preporučuje se tretman insekticidom Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,33-0,5 l/ha.
Karenca za navedeni preparat je 7 dana.. 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke24.8.2017 14:49Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Jabuke se nalaze u zavisnosti od sorte u fazi početak zrenja do plodovi zreli za berbu (BBCH 81-87).
U toku je polaganje jaja i piljenje larvi treće generacije jabukinog  smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledom plodova registruju se položena jaja u različitim stadijumima razvoja.
 
ž
 
Za zasade i sorte koje se neće brati u narednom periodu, u cilju zaštite plodova od ubušenja larvi, preporučuje se primena insekticida kratke karence:
  • Affirm 095 SC (emamektin) 0,25-0,3% + 0,25% mineralnog ulja - karenca 7 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 17.8.2017 ‎(2)
Zaštita jabuke17.8.2017 22:15Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi od početka zrenja i napredovanja zrenja (od pojave i razvoja boje karakteristične za kultivar), pa do faze plodovi zreli za berbu.

 

Fenofaza jabuke

 

 

Vizuelnim pregledom zasada uočavaju se jaja pred piljenjem kao i  ispiljene larve jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

 

jaje pred piljenjem i ispiljena larva

 

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, u zasadima u kojima se jabuka neće još brati, preporučuje se još jedan tretman  insekticidom kraće karence kao što je Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb)  0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke17.8.2017 9:14Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuke se nalaze u fazi (BBCH 81 – 85) - početak zrenja do povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar.

Fenofaza razvoja i jaje "crna glava"

velika slika

U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), pa se u cilju zaštite plodova preporučuje primena insekticida:

(a.m.deltametrin) Decis 2,5 EC - 0,02-0,03 %

Karenca za navedeni insekticid iznosi 7 dana.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke16.8.2017 16:20Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na terenu RCSenta jabuke se nalaze u fenofazi sazrevanja plodova ; plodovi na početku zrenja  do povećanja intenziteta boje karakteristične za kultivar ( 81-85 BBCH skale ).

 

U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukovog smotavca  Carpocapsa pomonella.   

 

jaje pred piljenje

 

U cilju zaštite plodova preporučuje se insekticid :

Affirm 095 SG ( emamektin) u koncentraciji od  0,3 % uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 15.8.2017 ‎(3)
Tretman u jabuci15.8.2017 16:07Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85: početak zrenja do napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar).

                            

                                       faza jabuke

U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), te je preporuka proizvođačima da u cilju zaštite plodova od ubušivanja, primene preparat:

  • Affirm (a.m. emamektin) u koncentraciji 0, 3 % uz dodatak mineralnog ulja.

Takođe, na naličju listova registrovano je i prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

U cilju sprečavanja prerane defolijacije, preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida:

  • Kraft 1, 8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji   0, 075 – 1 % ;
  • Abastate EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0, 075 – 1 %.

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci.

 

grinje na listu

Region: Zrenjanin
Dudovac u zasadima jabuke i šljive15.8.2017 14:22Dudovac (hyphantria cunea)

Na svetlosnim lovnim lampama RC Pančevo (punkt Pančevo, Debeljača) registrovano je povećano prisustvo imaga II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke i šljive, na pojedinim stablima, registrovano je prisustvo gusenica. Gusenice su mlađih razvojnih stadijuma, nalaze se u grupama, skeletiraju lišće i upredaju ih svilenim nitima.

velika slika

U zasadima gde se registruje prisustvo gusenica dudovca, preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se nalaze gusenice.

Region: Pančevo
Zaštita jabuke15.8.2017 10:31Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, jabuka se nalazi u fenofazi  povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH- 85).

Slika 1. Fenofaza razvoja i jaje "crna glava"

 

Na ovom lokalitetu u toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca-Carpocapsa pomonella.

U cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm 095 SC (a.m. emamektin) u koncentraciji 0,3 % uz dodatak mineralnog ulja.

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(1)
Zaštita jabuke 14.8.2017 16:20Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

RC Subotica-jabuka

Jabuke se nalaze u fazi sazrevanja plodova po BBCH od 81 do 85 / plodovi na početku zrenja  do povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar.

 

U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukovog smotavca  Carpocapsa pomonella.   

 

 

U cilju zaštite plodova preporučuje se insekticid na bazi emamektina  Affirm 095 SG   0,3 % uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(4)
Zaštita jabuke11.8.2017 23:52Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području RC Kruševac, jabuka se nalazi u fenofazu po BBCH skali od početka zrenja do fenofaze povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar ( BBCH 81-85). U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju sprečavanja ubušenja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje da urade insekticidni tretman preparatom: Affirm 095 SC ( a.m.emamektin-benzoat) 0,3 % uz dodatak mineralnog ulja.
Region: Kruševac
1 - 10 Next