Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.6.2020 ‎(5)
Zaštita jabuke4.6.2020 19:59Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda, plod prečnika oko 40 mm ( BBCH 74).
 
 
Nestabilno vreme sa čestim padavinama proteklih dana stvorilo je povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
Kako se i narednih dana najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, a u zasadima je još uvek prisutan infektivni potencijal (askospore), proizvođačima se u cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje primena kombinacije fungicida :
 
-Polyram DF  (a.m.metiram) ….0,2 %
 
+
 
-Pyrus 400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) ….0,1 %
 
U zasadima sa osetljivim sortama na prouzrokovača pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha), proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora :
 
- Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF 3-5 kg/ha
 
U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Takođe, vizuelnim pregledima, registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae).
 
U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida :
 
- Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin) u količini  40-50 mL/ha.
Region: Jagodina
Zaštita jabuke4.6.2020 15:03Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području RC Čačak, jabuke se nalaze u fazi od drugog opadanja plodova do prečnika ploda 40 mm (BBCH 73-74).
 
Faza razvoja
 
Nestabilno vreme sa učestalim padavinama stvara povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). S obzirom da se i u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama  proizvođačima se preporučuje primena kombinacija fungicida:
 
- Poliram DF (metiram) 0,2%
+
-Pyrus 400 SC, Pehar (a.m. pirimetanil) 0,1%.
 
U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ), preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora:
 
- Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF 3-5 kg/ha.
 
U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:
 
- Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) 40-50 ml/ha.
Region: Čačak
Zaštita jabuke4.6.2020 11:42Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu 40 mm(BBCH 74).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je ispražnjenost od 100%, tako da proizvođači koji su u predhodnom periodu ispoštovali sve preporučene tretmane  i izbegli primarne infekcije ovim patogenom, u narednom periodu mogu da odahnu.

Proizvođači koji na plodu ili listu imaju simptome krastavosti ili pegavosti, trebalo bi i u narednom periodu da nastave zaštitu jabuke zbog sekundarnih infekcija koje se ostvaruju pomoču konidija. U zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena, pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

a.m. mankozeb, preparat: Mankogal 80, Caiman u koncentraciji 0,25%.

Zaštita od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) nastavlja se u svim zasadima. U cilju suzbijanja navedenog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida:

a.m.penkonazol , preparat Topas 100 EC u koncentraciji 0,04%.

U većini zasada jabuke, na vrhovima grana prisutne su kolonije lisnih vaši (Aphididae). U toku je i piljenje prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

a.m. acetamiprid , preparati: Kestrel, Afinex u koncentraciji0,02-0,025%

Na više lokaliteta RC Sremska Mitrovica, u opštinama Sremska Mitrovica i Šid (03.06. u popodnevnim satima) bilo je gradonosnih padavina.

Oštećenja na plodovima od grada

Preporuka proizvođačima je tretman za saniranje povreda i sprečavanja prodora patogena kroz povrede. Tretman mogu sprovesti preparatom na bazi:

a.m. kaptan , preparat Metod 480 SC, Merpan 80 WDG u koncentraciji 0,25%.

Mogu se koristiti i preparati na bazi aminokiselina, za prevazilaženje stresnih okolnosti kao što su Megafol, Isabion, Delfan plus u količini 2l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita jabuke4.6.2020 9:51Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Jabuke se u regionu koji pokriva RC Vršac, nalaze u fazi prečnik ploda 40 mm - plodovi uspravni T-faza (BBCH 74).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija. Završen je period primarnih infekcija od ovog patogena.
Zbog čestih padavina u proteklom periodu u nekim zasadima se uočavaju simptomi ovog patogena na listovima i plodovima jabuke. Tamo gde se registruju simptomi, treba nastaviti zaštitu od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda. Zaštitu treba nastaviti i od gljive prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite lisne mase i plodova jabuke, preporučuje se primena kombinacije fungicida:
  • Hilan ili Kardinal (fluazinam) 1 l/ha

+

  • Sercadis (fluksapiroksad) 0,25 - 0,3%.

Na plodovima se registruju jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije. U cilju zaštite plodova jabuke od ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

  • Imidan 50 WP (fosmet) 0,15-0,2%.
Region: Vršac
Zaštita jabuke4.6.2020 8:35Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na području delovanja RC Valjevo, punkt Pričević, jabuke se nalaze u fazi razvoj ploda, plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (BBCH 75).
 
 

Vremenski uslovi u proteklom periodu bili su povoljni za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Najaveljeno nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu može stvoriti nove povoljne uslove za infekcije ovim patogenom.

U cilju zaštite jabuke od navedenog patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%

+

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol)  0,03%.

U zasadima sa osetljivim sortama na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida na bazi sumpora:

Kumulus DF, Thiovit jet 80 WG 3-5 kg/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) 40-50 ml/ha.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 3.6.2020 ‎(3)
Zaštita jabučastog voća3.6.2020 15:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Subotica, jabučasto voće se nalazi u različitim fazama razvoja ploda ( BBCH 72-74) .

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

zaražen plod                     zaražen deo mladara

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi.  Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

·     dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·     rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·     rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·     odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće i odstanit sa parcele i spaliti

·      zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·     nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi fosetil-aluminijuma (Aliette flash,Legat)  u koncentraciji 0,4 - 0,45 %.

Region: Subotica
Zaštita jabuke 3.6.2020 11:53Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Leskovac, jabuke se nalaze  u fazi: od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73- 74).

BBCH 74

velika slika

Uslovi u proteklom periodu su bili izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke  (Venturia inaequalis). Period primarnih zaraza od ovog patogena je na području RC Leskovac još uvek u toku. S obzirom da se i za naredne dane prognozira nestabilno vreme sa padavinama i nižim temperaturama, u cilju zaštite lisne mase i plodova, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Polyram DF (a.m. metiram)  u koncentraciji 0,2%   +

Pyrus  400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) u količini 1 l/ha.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

Kumulus DF, Kossan WG, Webesan, Kolosul u količini 3 - 5 kg/ha.

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Takođe, vizuelnim pregledima  registrovano  je i prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Vantex 60 SC (a.m. gama-cihalotrin) u količini 40-50 ml/ha.

Region: Leskovac
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)3.6.2020 11:12Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

U pojedinim zasadima jabučastog voća je  vizuelnim pregledima registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

 

Simptomi se uočavaju na mladarima koji su povijeni i imaju izgled pastirskog štapa. Zaraženi plodovi imaju mrku boju. U povoljnim uslovima za razvoj ove bakterije, a koji su registrovani u proteklom periodu, iz napadnutih biljnih delova curi bakterijski eksudat (kapljice na plodovima - pogledati fotografiju) koji služi za dalje širenje ove bolesti.

 

Bakteriozna plamenjača je izuzetno destruktivan patogen i u vlažnim uslovima se veoma brzo  širi. Kod mladih voćaka može u jednoj vegetaciji izazvati potpuno sušenje stabala. Vlažni period koji je za nama i nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredni period pogoduju razvoju ovog patogena.

 

Preporučuje se proizvođačima jabuka, krušaka i dunja obavezan obilazak voćnjaka i utvrđivanje prisustva simptoma bakteriozne plamenjače. Ukoliko se registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se, po suvom i toplom vremenu, mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz osnovne higijenske mere:

 

·       formiranje dezinfekcione barijere oko zasada

·       dezinfekcija alata, obuće i odeće radnika sa 10% rastvorom natrijum hipohlorita  ili 70% rastvorom etil alkohola

·       rez prilikom odstranjivanja zaraženih delova mora biti takav da obuhvati 30 cm zdravog tkiva kod jabuke i 50 cm kod kruške

·       rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata

·       odsečene delove nikako ne bacati na zemlju već ih stavljati u pvc vreće ili u prikolice obložene folijom

·       spaljivanje zaraženih biljnih delova

·       zaražena stabla obeležiti vidljivom trakom ili bojom i nakon 7 dana ponovo pregledati pa ukoliko je potrebno ponoviti postupak mehaničkog uklanjanja

·       nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(5)
Zaštita jabuke1.6.2020 21:37Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, jabuke se nalaze  u fazi: od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73- 74).

Nestabilno vreme sa učestalim padavinama i stalno vlaženje lista stvaraju konstantno povoljne uslove za ostvarenje infekcija od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da se i za naredne dane prognozira nestabilno vreme sa padavinama, u cilju zaštite lisne mase i plodova, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2%   +

Pyrus  400 SC, Pehar (a.m.pirimetanil) 0,1%.

 

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se i primena fungicida na bazi sumpora:

Thiovit jet 80 WG, Kumulus DF  3 - 5 kg/ha.

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Vantex 60 SC (a.m.gama-cihalotrin)  40-50 ml/ha.

 

Region: Kruševac
Zaštita jabuke1.6.2020 11:22Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području delovanja  RC Niš, jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda;  prečnik ploda do 40 mm (BBCH 74).

Velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama u predhodnom periodu stvorile su uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).  

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, preporučuje se primena kombinacije fungicida: 

Polyram DF (a.m. metiram 0,2 %  +

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,03%.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Vizuelnim pregledima je  registrovano  i prisustvo kolonija vaši (Aphididae) na naličju vršnih listova.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Imidan 50 WP (a.m. fosmet) 0,15-0,2%.

Region: Niš
1 - 10 Next