Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.6.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza9.6.2023 11:13Tripsi (thrips spp); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Subotica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fenofazama cvetanja i razvoja ploda (BBCH 64-72).

velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenike registruju se pojedinačni ulovi paradajzovog moljca (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom zasada paradajza nisu registrovana  oštećenja u vidu mina na listovima, kao ni prisustvo jaja i larvi. U cilju sprečavanja nastanka šteta od paradajzovog moljca, proizvođačima se preporučuje da kontinuirano primenjuju nepesticidne mere kontrole:

 -     postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

 -       primena insekatskih mreža;

 -       pravljenje predulaza u plastenike i staklenike;

       -       uništavanje korovskih biljaka domaćina.

 

Metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu utvrđeno je prisustvo tripsa (Thysanoptera), na do 5% biljaka. Tripsi nanose direktne štete sisanjem biljnih sokova, a indirektno prenose viruse, od kojih je najdestruktivniji virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV).

Za suzbijanje ove štetočina preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.spinoteram (Exalt) u količini 2-2,4 l/ha

slika

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 8.6.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza 8.6.2023 9:12Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza na otvorenom prostoru u zavisnosti od vremena sadnje, nalaze se u različitim fazama razvoja lista do faze otvoren prvi cvet na glavnom stablu (BBCH 19-61).

Vizuelnim pregledom useva paradajza registruje se prisustvo biljnih vaši i to zelene breskvine vaši (Myzus persicae). Biljne vaši sisajući sokove iz biljke nanose direktne stete, ali imaju i značajnu ulogu u prenosu virusa, poput virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV).

U cilju zaštite useva paradajza poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primene nekog od insekticida:

-Teppeki,  Afinito (a.m. flonikamid) u količini 0,06-0,1 kg/ha.

Nestabilno vreme sa čestim padavinama uz visoku relativnu vlažnost vazduha i temepraturama oko 20 °C izuzetno pogoduju razvoju  prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans).

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Ridomil gold R (bakar-oksihlorid+metalaksil-m) u količini 5 kg/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.6.2023 ‎(2)
Zaštita paradajza7.6.2023 22:22Moljac paradajza (Tuta absoluta); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja ploda (BBCH 64-74).

velika slika

Na feromonskim klopkama u plasteničkoj proizvodnji paradajza, postavljenim na lokalitetima Batušinac i Donja Trnava registrovani su povećani ulovi imaga moljaca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom biljaka uočena su položena jaja ove štetočine na listovima.

velika slika

U cilju sprečavanja podizanja populacije moljca paradajza neophodno je primeniti sve raspoložive nepesticidne mere kontrole:

 

-         uklanjanje napadnutih listova;

-         uklanjanje korovskih biljaka domaćina;

-         postavljanje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje;

-         formiranje predulaza u plastenike;

-         primena insekatskih mreža.

 

Ukoliko se i dalje registruje prisustvo larvi i mina od moljca paradajza, preporuka je hemijsko suzbijanje insekticidom:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) 0,4 l/ha.

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), koje su registrovane na listovima. Lisne vaši, pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova su i vektori  fitopatogenih virusa, od kojih je najznačajniji  virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo vaši. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

 Teppeki (a.m.flonikamid) 0,06  - 0,1 kg/ha.  

Takođe, vizuelnim pregledom paradajza uočeni  su simptomi prouzrokovača  plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans na listovima i simptomi prouzrokovača crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) na plodovima.

velika slika

U prethodnom periodu stvorili su se povoljni uslovi za ostvarenje infekcije pomenutim prouzrokovačima . U cilju sprečavanja daljeg razvoja i širenja ovih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Axidor (propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil) 2,5 l/ha ili

Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha.

Region: Niš
Zaštita paradajza7.6.2023 9:41Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze se u različitim fazama cvetanja i razvoja plodova (BBCH 64-73).

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenike registruju se vrlo niska brojnost ulova paradajzovog moljca (Tuta absoluta), a prilikom vizuelnog pregleda nije uočeno prisustvo jaja i larvi kao ni mina na listovima koje navedena štetočina prvi usled svoje ishrane.

moljac paradaza

velika slika

Sa porastom temperature u narednom periodu očekuje se povećana brojnost i aktivnost navedene štetočine. U cilju kontrole brojnosti proizvođačima se preporučuje primena sledećih preventivnih mera:

postavljanje insekatskih mreža na ulazima i otvorima za provetravanje;

postavljanje klopki za masovno izlovljavanje imaga;

pravljenje predulaza u plastenike;

uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika.

Vizuelnim pregledom paradajza u plasteniku i metodom otresanja cvetova i listova registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na do 8 % biljaka. Tripsi su izuzetno značajni kao prenosioci Virusa bronzavosti paradajza.

trips

velika slika

U cilju suzbijanja tripsa, po potvrdi njihovog prisustva, preporuka je primena insekticida:

-          Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 5.6.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza5.6.2023 10:51Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se, u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova;prva grupa plodova; prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 63-71).
 
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenik u proteklih nedelju dana beleže se povećani ulovi moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza na listovima su registrovana karakteristična oštećenja u vidu mina na licu lista koje su nastale usled ishrane pomenute štetočine, a prilikom pregleda na listovima je utvrđeno prisustvo jaja i larvi moljca paradajza.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite i suzbijanja moljca paradajza sprovedu hemijske mere zaštite primenom insekticida Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha.
 
Takođe, u cilju suzbijanja moljca paradajza u plastenicima proizvođačima se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera borbe kao što su:
  • mehaničko odstranjivanje listova sa minama iz plastenika;
  • postavljanje klopki za masovno izlovljavanje;
  • uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko samog plastenika;
  • postavljanje insekatskih mreža na ulaz u plastenik.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 1.6.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza1.6.2023 13:58Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se, u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja plodova (BBCH 64-74).

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenike registruju se  pojedinačni ulovi moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom nije uočeno prisustvo jaja i larvi, kao ni oštećenja u obliku mina koje larve moljca prave na listovima.

Kako se registruju povoljne temperature koje pogoduju razvoju ove štetočine,  u narednom periodu se očekuje povećanje njene aktivnosti i brojnosti. U cilju  kontrole brojnosti moljca i sprečavanja njenog povećanja preporučuje se primena sledećih preventivnih mera:

 -     postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

 -       primena insekatskih mreža;

 -       pravljenje predulaza u plastenike i staklenike;

       -       uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku i metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na do 10 % biljaka.

Sa ciljem suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insketicida:

  • Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(1)
Zaštita useva i zasada posle grada29.5.2023 9:20Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Siva trulež (botrytis cinerea); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)
 

U protekla tri dana na teritoriji grada Zaječara (deo Šljivara, Lubnica, Bratujevac, Lenovac, Leskovac, deo Zvedana, Planinica) i opštine Boljevac (Osnić i Bukovo) u više navrata uz obilne padavine bilo je i sitnog grada koji je prouzrokovao oštećenja na poljoprivrednim usevima i zasadima.

Trenutno su najugroženiji koštičavo voće (trešnja, šljiva, višnja), vinova loza, krompir, jagoda.

Poljoprivrednim proizvođačima na čijim se usevima registruju oštećenja od grada, se preporučuje da u što kraćem roku sprovedu hemijski tretman u cilju saniranja oštećenja nastalih od grada i to:

Košičavo voće:

-Capi, Merpan, Metod, Captan, Venturion (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Vinova loza:

-neki od registrovanih preparata na bazi bakra.

U zasadima trešnje sa ranim sortimentom gde se očekuje berba, u cilju zaštite od prouzrokovača truleži ploda (Monilia spp), preporučuje se primena fungicida kratke karence:

-Luna sensation (a.m.fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,35 l/ha ili 0,167 l/ha/metru visine krošnje, karenca 7 dana.

Usevi krompira i paradajza na otvorenom:

U cilju sprečavanja širenja prouzrokovača plamenjače (Phyhopthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) preporučuje se upotreba nekog od fungicida:

- Axidor (a.m. propamokarb-hidrohlorid+cimoksanil)u količini od 2,5l/ha ili

-Acrobat MZ WG, Sphinx MZ (a.m. dimetomorf + mankozeb) u količini 2-2,5 kg/ha ili

-Orvego (a.m. dimetomotf+ametoktradin) u količini 0,8l/ha ili

-Profilux, Curzate M68 WG, Vokal (a.m. cimoksanil+mankozeb)u količini od 2-3 kg/ha ili

-Fuzija plus (propomokarb-hidrohlorid+fluazinam) u količini od 2 l/ha.

U zasadima jagoda koji se nalaze u fazi 40-50% plodova imaju specifičnu boju za kultivar, registrovano je prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) usled obilnih padavina u proteklom periodu koji su na pojedinim parcelama onemogućili pravovremenu zaštitu.  Oštećenja od grada pogodovaće daljem širenju ovog patogena pa se proizvođačima preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

-Libreto (a.m.fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha, karenca 3 dana ili

-Bacilus arum B, Ekstrasol F (a.m.Bacillus suptilis) u koncentraciji 2% ili Serifel (a.m. Bacillus amyloliquefaciens) u količini 0,5 kg/ha (bez karence).

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 26.5.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru26.5.2023 13:08Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi cvetanja do formiranja plodova (BBCH 62-71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi  paradajzovog moljca (Tuta absoluta), kao i oštećenja u vidu mina, nastale kao posledica ishrane ove štetočine. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paradajza  beležimo kontinuirano ulove imaga paradajzovog moljca.

     

Ulovi imaga                   Mina na listu

Preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primene sledeće mehaničke mere borbe:

·      postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje

·      primena insekatskih mreža

·      pravljenje predulaza u plastenike i staklenike

·      mehaničko uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha – karenca 3 dana.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i simptoma crne pegavosti (Alternaria solani) na do 8% biljaka.

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida vodeći računa o krenci primenjenih preparata:

Equation pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha, (karenca 3 dana) ili

Infinito SC, Magnetic (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana) ili

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1 dan).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.5.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza24.5.2023 13:10Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze u fazi  od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 62-72).

velika slika

Vizuelnim pregledom listova i plodova paradajza nije registrovano  prisustvo položenih jaja kao ni mina moljca paradajza (Tuta absoluta).

Porast temperature u narednom periodu pogodovaće razvoju moljca paradajza, te se očekuje povećana aktivnost pomenute štetočine. U cilju sprečavanja podizanja populacije moljca paradajza neophodno je primeniti sledeće mere kontrole:

- uklanjanje korovskih biljaka domaćina,

- formiranje predulaza u plastenike,

- postavljanje insekatskih mreža.

- postavljanje feromonskih klopki za detekciju odraslih jedinki ove štetočine,

- postavljanje vodenih klopki nakon detekcije štetočine, a u cilju masovnog izlovljavanja odraslih jedinki,

Metodom otresanja cvetova i listova, registrovano je i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

Preporuka proizvođačima je otresanje biljaka na belu podlogu  i vizuelni pregled cvetova na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporuka je primena insekticida:

Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha. 

Takođe, registrovani su i simptomi sive truleži (Botrytis cinerea) na stablu i plodovima paradajza.

velika slika

Povoljne temperature i povišena relativna vlažnost vazduha usled navodnjavanja u plastenicima u prethodnom periodu stvorili su povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

U cilju sprečavanja daljeg razvoja i širenja ovog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum (a.m.boskalid +piraklostrobin) 0,7 kg/ha ili

Luminis (a.m.boskalid +piraklostrobin) 0,4 kg/ha ili

Swith 62,5-WG (a.m. ciprodinil +flidioksonil) 0,6-0,8 kg ili

Atlas (a.m. ciprodinil +flidioksonil) 1 kg.

Preporuka je i redovno provetravanje plastenika, mehaničko uklanjanje plodova sa simptomima, iznošenje iz plastenika i uništavanje, kao i uklanjanje donjih listova radi nesmetanog provetravanja u fazi početka obojavanja plodova.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 21.5.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza21.5.2023 22:57Tripsi (thrips spp); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Knjaževac usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji, u zavisnosti od vremena sadnje, nalaze se u različitim fazama razvoja: od razvoja listova do fenofaze cvetanja i razvoja ploda (BBCH 19-72).

Vizuelnim pregledom cvetova. metodom otresanja na belu podlogu, registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) na do 5% biljaka.

Ova štetočina nanosi direktne štete sisanjem biljnih sokova, a indirektne prenošenjem fitopatogenih virusa, od kojih je najdestruktivniji virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV).

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i u slučaju registrovanja prisustva tripsa sprovedu insekticidni tretman preparatom:

- Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha.

Navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta). Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paradajza u zatvorenom prostoru, u prethodnom periodu registruje se povećan broj ulova imaga ove štetočine. Vizuelnim pregledom uočen je let imaga i registrovana oštećenja na listovima u vidu mina, nastala ishranom larvi navedene štetočine.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite sa ciljem kontole moljca paradajza su samo korektivne mere. Sa ciljem uspešne kontrole ove štetočine preporučuje se stalna primena svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole:

- uklanjanje korovskih biljaka domaćina u plasteniku i oko plastenika.

- postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje odraslih jedinki (imaga) moljca paradajza,

- formiranje predulaza u plastenike,

- postavljanje insekatskih mreža.

- uklanjanje napadnutih listova.

Region: Knjaževac
1 - 10 Next