Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.7.2016 ‎(1)
Štetočine paradajza u zatvorenom prostoru13.7.2016 9:07Moljac paradajza (Tuta absoluta); Lisni miner (Liriomyza spp)

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Batušinac  u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru,  vizuelnim pregledom registrovana je pojava moljca paradajza Tuta absoluta. Štete su evidentirane samo na lisnoj masi.

Ženke polažu jaja na listove. Larve se pile nakon 4 do 5 dana. Larva pričinjava štete na listovima, stablu i plodovima paradajza praveći karakteristične mine. Na listovima larve se hrane samo mezofilom ostavljajući epidermis netaknut.

Larva moljca paradajza (Tuta absoluta) i oštećenja na listu paradajza (velika slika)

Ova štetočina može razviti 10 do 12 generacija godišnje. Razviće jedne generacije traje 29 do 38 dana, u zavisnosti od uslova sredine, pa su i mere zaštite otežane.

Registrovana je i pojava lisnih minera  iz roda Liriomyza spp.

 

Larve i jedne i druge štetne vrste polažu jaja na list paradajza, prouzrokujući oštećenja u vidu mina  koje se mogu razlikovati. Mineri lista (Liriomyza spp.) stvaraju  mine  u vidu  uskih tunela, sa  izmetom koji je rasporedjen u nizu  duž tunela,  larve su apodne, bez razvijene glave. Moljac paradajza (Tuta absoluta) prouzrokuje  široke mine, nedefinisane u obliku mrlja sa tamnosmeđim izmetom koji je rasut po celoj  unutrašnjosti mine, larva je sa grudnim nogama  i razvijenom glavom.

 

Oštećenja od lisnog minera (Liriomyze spp.) na listu paradajza (velika slika)

U cilju suzbijanja ovih štetočina koje direktno ili indirektno smanjuju prinos i upotrebnu vrednost ploda, potrebno je izvršiti tretman nekim od insekticida sa malom karencom:

-           Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha - karenca 1 dan

-          Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha - karenca 3 dana

-          Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha - karenca 3 dana

       Uz primenu insekticida preporučuje se i dodatak silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida.

Strogo se pridržavati karence primenjenih insekticida, jer je ovo period kada se obavlja intenzivna berba plodova paradajza.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.7.2016 ‎(1)
Pojava zelene povrtne stenice8.7.2016 13:20Stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom povrća (paprika, paradajz) uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula). Pregledom paradajza uočeni su mlađi i starji larveni stadijumi kao i odrasle jedinke zelene povrtne stenice. Pored larvi štete pričinjavaju i odrasle jedinke, koje buše pokožicu i sisaju sokove. Uočena su  oštećenja kako na zrelim, tako  i na zelenim plodovima. Na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici. Takvi plodovi dobijaju gorak ukus i nisu upotrebljivi.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.BIFENTRIN) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.

odrasla jedinka zelene povrtne stenice

starji larveni stadijum zelene povrtne stenice

mlađi larveni stadijum zelene povrtne stenice

zelena povrtna stenica,velika slika

oštećenja na zrelom plodu,velika slika

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 28.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza28.6.2016 13:30Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Ruma usevi paradajza (njivska proizvodnja) se nalaze u fenofazi razvoj ploda (71 BBCH).

Vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače (Phythophthora infestans) na listu paradajza. Pljuskovite kiše i visoke temperature stvorile su povoljne uslove za razvoj ovog patogena.

 

faza razvojasimptom plamenjače na listu

faza razvoja                           simptom na listu

U cilju sprečavanja daljeg širenja simptoma, proizvođačima se preporučuje da zaštite svoj usev nekim od registrovanih fungicida :

Equation Pro WG-(cimoksanil + famoksadon) 0,4kg/ha

Ridomil gold MZ 68-WG -(mankozeb+metalaksil) 2,5 kg/ha

Infinito SC-(propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha

Acrobat MZ WG- (mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 27.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza27.6.2016 17:08Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na lokalitetu Despotovo usevi paradajza na otvorenom polju nalaze se u fazi razvoja ploda (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom paradajza registrovano je prisustvo simptoma plamenjače  (Phytophthora infestans) na listovima. Radi sprečavanja daljeg širenja patogena preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG (mankozeb + metalakslil-M) 2,5 kg/ha

Acrobat MZ WG (mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Consento (propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) 1,67–2 l/ha

Equation Pro WG (cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Plastenička proizvodnja-povećanje brojnosti tripsa24.6.2016 2:07Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji konstatovano je povećanje brojnosti tripsa (Thrips sp.) u cvetu. Faza razvoja po BBCH skali 81 do 85 (10 do 50% plodova krastavca i paradajza ima tipičnu boju zrelog ploda).

Lokalitet Mihajlovo:

-usev paradajza-registrovano prisustvo larvi na 6% biljaka  i imaga na 1% biljaka.

Lokalitet Mužlja:

-paradajz-na 14% biljka registrovane larve

- krastavac -na 22% biljka registrovane larve, na 6% biljaka imago

Pored direktnih šteta usled sisanja biljnih sokova, tripsi su značajni i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima krastavca i paradajza je primena insekticida sa kratkom karencom nakon obavljene berbe zrelih plodova - Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,4 l/ha

Slika 1:faza paradajza lok.Mihajlovo

velika slika

Slika 2:faza paradajza lok.Mužlja

velika slika

Slika 3:odrasli tripsi u cvetu krastavca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza21.6.2016 19:21Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Pančevo (punktovi Pančevo i Sefkerin) usevi paradajza se nalaze u fenofazi od otvoren prvi cvet do druga grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 61-72).

 

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače paradajza (Phythophthora infestans) u indeksu napada 3-5% i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u indeksu napada od 10-20%. U proteklih nekoliko dana uslovi za razvoj bolesti bili su veoma povoljni.

Slika 1: Simptomi plamenjače na listu paradajza, Phythophthora infestans

Slika 2: Simptomi crne pegaviost na listu paradajza, Alternaria solani

Imajući u vidu da, pri povoljnim  uslovima, ima više sekundarnih zaraza, neophodno je da proizvođači zaštite svoj paradajz nekim od registrovanih fungicida:

·       Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha; karenca 14 dana

·        Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) 1,67-2 l/ha; karenca 7 dana

·        Quadris (azoksistrobin) 0,75 l/ha; karenca 3 dana

·        Equation Pro WG  (a.m. cimoksanil + famoksadon)  0,4 kg/ha; karenca 3 dana

Voditi računa o karenci preparata jer se paradajz na pojedinim punktovima nalazi u fazi berbe.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.6.2016 ‎(1)
Zaštita krompira i paradajza od plamenjače - Phytophthora infestans18.6.2016 9:38Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Požarevac na lokalitetu Tribrode i Carevac usevi krompira nalaze se u fenofazi kraj cvetanja, početak žućenja listova, vadjenje krtola (BBCH 65-99), dok se usevi paradajza nalaze u fazi prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu i oblik (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom useva krompira i paradajza uočili smo prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans). U proteklih nedelju dana bilo je povoljnih uslova za ostvarenje sekundarnih infekcija. Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·         Orvego  (a.m. initium + dimetomorf) 0,8 l/ha

·         Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

·        Consento(a.m.propamokarb-hidrohlorid +fenamidon) 1,67-2 l/ha

Obavezno voditi racuna o karenci preparaata jer krompir i paradajz su u fazi vadjenja i berbe.

Slika 1: Simptomi plamenjače na listu krompira i paradajza

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 16.6.2016 ‎(1)
Plesnivost lista paradajza16.6.2016 21:41Plesnivost lista paradajza (fulvia fulva)

Na teritoriji RC Pančevo, punkt Omoljica, u plasteničkoj proizvodnji registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva). Laboratorijskim pregledom registrovane su konidiofore s konidijama, karakteristične za ovog patogena.

Slika 1: Simptomi na listu paradajza, Fulvia fulva

Slika 2: Kondiofore s konidijama

 

Pojava simptoma ove gljive je uobičajena za proizvodnju u plastenicima, jer se oboljenje razvija u uslovima povećane relativne vlažnosti vazduha. Prvi se simptomi javljaju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žutih zona, a kasnije parazit počinje da sporuliše, u vidu maslinastozelene ili sivopurpurne somotaste prevlake, i sa naličja lista.

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obavezno provetravaju plastenike, da zalivanje obavljaju u jutarnjim časovima i da ukoliko primete ovakve simptome primene neki od registrovanih fungicida:

·    Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha - karenca 3 dana

·     Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,7 kg/ha - karenca 14 dana

Voditi računa o karenci i primenu fungicida pozicionirati posle berbe plodova, a pre sazrevanja novih.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.6.2016 ‎(1)
Paradajz – Tripsi 15.6.2016 14:01Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza (lokalitet Gotovac) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usev nalazi u fazi 67 BBCH skale (Sedma cvast: otvoren prvi cvet). Pregledom metodom otresanja cvetova uočeno je prisustvo tripsa u brojnosti od 39 jedinki na 20 otresenih cvasti.

 

Preporučuje se proizvođačima da obave pregled paradajza na prisustvo tripsa metodom otresanja cvetova na belu podlogu (npr. beli plastični poslužaonik), i ukoliko uoče značajnije prisustvo tripsa, obave tretman preparatom na bazi:

  • a.m. spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,6 l/ha.
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 15.5.2016 ‎(1)
Paradajz - Tripsi15.5.2016 16:06Tripsi (thrips spp)

Paradajz – Tripsi

 

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza (lokalitet Konarevo) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usev nalazi u fazi 63 BBCH skale (Treća cvast: otvoren prvi cvet). Pregledom metodom otresanja cvetova uočeno je prisustvo tripsa.

 

Preporučuje se proizvođačima da obave pregled paradajza na prisustvo tripsa metodom otresanja cvetova na belu podlogu (npr. beli plastični poslužaonik), i ukoliko se registruje  prisustvo tripsa, obave tretman preparatom na bazi:

  • a.m. spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,6 l/ha.

Trips – velika slika

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 6.5.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima6.5.2016 22:10Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 65 (otvorena peta cvast na glavnom stablu) . Pregledom cvasti registrovano prisustvo imaga tripsa.

Kod krastavca, faza BBCH skale 72 (drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik), Pregledom cvetova uočeno je prisustvo imaga tripsa, index prisustva 0,75.

Preporuka proizvođačima je da nastave intenzivne preglede cvetova paradajza i krastavca. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa, uraditi tretman insekticidom na bazi aktivne materije spinosad (Laser; 0,3 - 0,4 l/ha).

 

Lokalitet Mužlja, datum pregleda 6.5.2016.

 

 

Vrsta

Faza razvoja

 Br.prisutnih imaga tripsa

Index napada

Paradajz

BBCH 65

2

0,5

Krastavac

BBCH 72

3

0,75

 

Slika 1:faza paradajza

velika slika

 

Slika 2:faza krastavca

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.4.2016 0:46Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno je da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 61 (otvorena prva cvast na glavnom stablu) gde je registrovano prisustvo tripsa na cvetu (na 2% cvetova prisutan imago i na 2% cvetova prisutne larve).

Krastavac je u fazi BBCH skale 64 otvoren četvrti cvet na glavnom stablu, a  indeks prisustva imaga tripsa je  0,5 (4% cvetova ) a za larve tripsa  je 1 (6% cvetova).

U plasteniku su postavljene žute lepljive ploče na kojima se registruju pojedinačni primerci tripsa.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci biljnih virusa veoma štetnih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidima:

Laser (spinosad 240 g/l) 0,6 l/ha

 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća.

Slika 1:plastenička proizvodnja paradajza

velika slika

Slika 2:faza paradajza

velika slika

Slika 3:faza krastavca

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima9.4.2016 2:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca (pojava prvih cvetova BBCH 51) na lokalitetu Mužlja, plastenička proizvodnja, registrovano je prisustvo tripsa.U plasteniku sa proizvodnjom paradajza prisustvo tripsa nije registrovano

Preporuka proizvođačima je da urade tretman insekticidima:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser  (spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha
 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća

Slika 1:faza paradajza

velika slika

velika slika

Slika 2:faza krastavca

velika slika

Slika 3:trips na cvetu krastavca

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.8.2015 ‎(1)
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV)24.8.2015 23:55SVI
 

Na području delovanja RC Leskovac na lokalitetu Stajkovce, u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru, registrovana je pojava biljaka sa simptomima  koje izaziva virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus,TSWV). Procenat zaraženih biljaka je oko 3 %.

Na mladom lišću registrovane su sitne tamne pege, lišće je naborano i uvijeno. Na zelenim plodovima zaraženih biljaka uočene su nekrotične zone usled čega plod nepravilno raste. Na zrelim plodovima zapažene su koncentrične prstenaste pege.

Mere kontole podrazumevaju: smanjenje populacije tripsa - postavljanje insekt mreža i aluminijumskih folija, hemijske i biološke mere zaštite, blagovremena primena preventivnih mera - prostorna izolacija sa osetljivim biljnim vrstama, uništavanje korovskih biljaka u stakleniku i oko staklenika, uništavanje zaraženih biljaka. Na otvorenom prostoru preporučuje se i primena plodoreda.

Sl.1.2,3,4. Simptomi virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV) na plodovima i listu paradajza.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 24.6.2015 ‎(1)
Tripsi u paradajzu i paprici24.6.2015 16:01Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradjaza registrovano je prisustvo tripsa na listovima i cvetovima. Tripsi velike  štete prave i usevima luka. Važno je napomenuti da su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici. Pored indirektnih šteta koje prave kao prenosioci virusa, direktne štete nanose tako što se hrane polenom i cvetom i smanjuju upotrebnu vrednost plodova.

 

Slika 1: Štete na paradajzu od tripsa

Slika 2: Tripsi pod mikroskopom

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Prema izvorima EPPO-a mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije akrinatrin, alfa-cipermetrin, deltametrin i dr. Sistem prognoze u odnosu na piretroide daje prednost  insekticidima na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240-SC) u dozi 0,7 l/ha i formetanat-hidrohlorid (Dicarzol 50 SP) u dozi 1kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2015 ‎(1)
Moljac paradajza 13.5.2015 15:38Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku, sorta Viva, predusev paradajz na postavljenim feromonskim klopkama konstatovan je početak leta moljca paradajza ( Tuta absoluta ).
Na ovom lokalitetu u plasteniku prati se pojava moljca paradajza gde je prvi imago 2013.godine uhvaćen 1.jula i tada je brojnost uhvaćenih leptira bila veoma niska. U narednoj godini ( 2014 ), početak leta beležimo 5.maja i tada se brojnost uhvaćenih leptira povećava, pogotovo krajem jula i početkom avgusta meseca ( u proseku 3-4 leptira po klopci ). U 2015.godini prvi ulov na klopci ustanovljen je 12.maja. Štete koje prave larve u plasteniku na listovima nisu zabeležene.
Moljac paradajza ( Tuta absoluta ) je štetočina koja je još 2004.godine uvrštena na listu EPPO A1 kao karantinska štetočina i posebno je značajna u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji gde se paradajz gaji tokom cele godine. Ima veliki broj generacija tokom godine čak 10 do 12 i to je još jedan od razloga zašto je suzbijanje teško, a paradajz napada u svim fazama razvoja. Glavne štete pričinjavaju larve izgrizajući mezofil lista tako da epidermis ostaje neoštećen. 
Mere borbe su prvenstveno rotacija useva (ne gajiti paradajz na istom mestu dugi niz godina ) ; izlovljavanje imaga putem feromonskih klopki, uništavanje zaraženih biljaka.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dinamike pojave i brojnosti  moljca paradajza u plasteničkoj proizvodnji.
 
  
moljac paradajza                         Tuta absoluta
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 7.5.2015 ‎(1)
Moljac paradajza7.5.2015 23:59Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
 

Na području delovanja RC Niš lokalitet Batušinac na  feromonskim klopkama, postavljenim 21.04.2015. u usevu paradajza, sorte Melodija, u plasteniku,  registrovan je prvi ulov imaga Tuta absoluta 06.05.2015.(1 imago). Za sada nisu registrovana oštećenja na  biljkama paradajza, pojava larvi, kao ni položena jaja.

Na lokalitetu Gradište u plasteničkoj proizvodnji paradajza, nije registrovan ulov imaga moljca paradajza  na feromonskim klopkama.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. RC Niš nastavlja sa praćenjem štetočine.

Moljac paradajza (velika slika)

U usevu paradajza registrovana je crna pegavost na lišću. Preporučuje se fungicidni tretman  uz obavezno poštovanje karence preparatima:

- Antracol WP 70 (propineb) 2-2,5 kg/ha

- Mankogal 80 8mankozeb) 2-2,5 kg/ha

Crna pegavost (velika slika)

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.4.2015 ‎(1)
Stanje u zasadu paradajza30.4.2015 8:14Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Velika Krsna, u zasadu paradajza u plasteniku vizuelnim pregledom utvrđeno je da se paradajz nalazi u fenofazi po BBCH skali 63-65 (treći cvet otvoren). Registrovani su prvi ulovi imaga Tuta absoluta-moljaca paradajza. Nisu uočena karakteristična oštećenja u vidu mina na listu. Za sada ne preporučujemo insekticidni tretman. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadu paradajza.
 
 
 
 
Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 29.4.2015 ‎(1)
Moljac paradajza (Tuta  absoluta)29.4.2015 12:45Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području RC Leskovac, na lokalitetu Manojlovce, u usevu paradajza gajenom, u stakleniku registrovana je prva pojava  larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) i pojava oštećenja,  mina  nepravilnog oblika i veličine na listu paradajza.

Preporuka je mehaničko uklanjanje oštećenih lostova. Za sada ne preporučujemo insekticidni tretman. 

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem moljca paradajza na svom terenu.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 21.4.2015 ‎(1)
Sclerotinia sclerotiorum -  bela  trulež paradajza u plastenicima 21.4.2015 19:24Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Navalin, u plasteničkoj proizvodnji paradajza   registruje se pojava patogena  Sclerotinia sclerotiorum  izazivača   bele  truleži prizemnog dela stabla.  Tipičan simptom obolelih biljaka je njihovo venjenje, a na prizemnom delu  stabla   uočavaju  se mrke pege, potom se zapaža  bela navlaka koju formira micelija gljive. Tkivo puca, a  zatim se u unutrašnjosti tkiva  formiraju crne sklerocije. Brojanjem obolelih biljaka ustanovljeno je da se procenat zaraženih biljaka kreće od 1 do 8 biljaka na 100 brojanih.  Prisustvo patogena je izraženije gde se paradajz duži niz godina gaji u monokulturi.

 Preporuka proizvodjačima je ukanjanje obolelih biljaka sa parcele, iznošenje iz plastenika i njihovo uništavanje.

Sl.1. Sclerotinia sclerotiorum -  bela  trulež prizemnog dela  stabla paradajza u plastenicima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 18.4.2015 ‎(1)
Moljac paradajza – Tuta absoluta18.4.2015 0:47Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac (lokalitet Manojlovce)  na  feromonskim klopkama, postavljenim 10.04.2015. u usevu paradajza, sorte Magnus,  u stakleniku,  registrovan je prvi ulov imaga Tuta absoluta 17.04.2015.(1 imago). Za sada nisu registrovana oštećenja na  mladim biljkama paradajza, pojava larvi, kao ni položena jaja.

Na lokalitetu Stajkovce, u plasteničkoj proizvodnji paradajza, sorte Asterion, na feromonskim klopkama registrovan je ulov imaga Tuta absoluta  17.04.2015. ( 1 imago). Na biljkama paradajza, nisu  utvrdjena oštećenja od larvi moljca paradajza, kao ni položena jaja.

Na lokalitetu Bogojevce u plasteničkoj proizvodnji paradajza, nije registrovan ulov imaga moljca paradajza  na feromonskim klopkama.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. RC Leskovac nastavlja sa praćenjem Tuta absoluta na svom terenu.

Sl.1. Imago moljca paradajza (Tuta absoluta) na feromonskim klopkama.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.3.2015 ‎(1)
Pojava moljca paradajza (Tuta absoluta) u rasadu paradajza u plastenicima1.3.2015 17:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Obilazeći lokalitete na području Babušnice u plastenicima za proizvodnju rasada povrtarskih kultura, na mladim biljkama rasada paradajza utvrdjena je pojava moljca paradajza (Tuta absoluta) . Registrovana su imaga na feromonskij klopci i sveže položena jaja.

Slika 1 Odrasli imago Tute

Slika 2. Sveže položena jaja na rasadu

Preporuka je da kada se uoči prva pojava štetočine primenjuju Vertimec + Match čime se deluje na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve (Vertimec).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 29.10.2014 ‎(1)
Moljac paradajza29.10.2014 21:08Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području RC Užice, na lokalitetu Lunovo Selo, pregledom useva paradajza ustanovljena su oštećenja od moljca paradajza (Tuta absoluta). Usev paradajza se nalazi u fazi plodonošenja i dozrevanja plodova (faza 71 po BBCH skali). Na ovom lokalitetu se sprovodi monitoring pojave moljca u prethodne 2 godine, tako da je to i prvi nalaz ove štetočine na području Zlatiborskog okruga. Zbog male brojnosti, oštećenja na listu i stablu paradajza su beznačajna, ali su vidljiva oštećenja na plodu. Štetne su gusenice koje se hrane ispod pokožice listova i plodova, a mogu prelaziti i iz listova u plodove u toku svog razvoja. Leptiri su aktivni noću i polažu jaja na nadzemni deo paradajza.
 
Štete na plodu i mine na peteljkinim listićima
 
Oštećenja na plodu
 
Oštećenja na plodovima u fazi zrenja
Obzirom na male štete koje su viđene na terenu, berbu plodova koja je u toku i blizinu kraja vegetacije, ne preporučuju se direktne mere zaštite primenom hemijskih sredstava. Preporuka je spaljivanje biljnih ostataka, a kod proizvodnje paradajza u plastenicima i dezinfekcija zemljišta utiče na smanjenje prezimljujuće populacije. Zaštita u narednoj vegetaciji je moguća po preporukama prognozno izveštajne službe, uz praćenje pojave putem lovnih klopki.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 1.10.2014 ‎(2)
Pepelnica paprike (Leveillula taurica)1.10.2014 19:35Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica)

Na području delovanja RC Leskovac u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru (na lokalitetu Cekavica) registrovana je pojava pepelnice (Leveillula taurica). Na starijem lišću paradajza uočavaju se hlorotične pege, a potom na licu i naličju lista obrazuje se beličasta brašnasta prevlaka koju čine sporonosne organi gljive.

Visoke dnevne temperature i hladne noći uticale su na  jaču infekciju biljaka.

Čim se primete prvi simptomi bolesti treba obaviti hemijski tretman. Medjutim, u ovom periodu  kada je berba paradajza u toku, preporuka je ne primenjivati fungicide zbog karence.

Sl.1.2. Simptomi pepelnice na listu paradajza (Leveillula taurica).

Region: Kraljevo
Moljac paradajza (Tuta absoluta)  1.10.2014 0:46Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac  obilazeći plastenike  pod paradajzom  na lokalitetima Navalin, Bogojevce, Stajkovce, Krajince, uprkos  sniženju temperature  u poslednjih dvadesetak dana  i dalje se registruje ulov imaga  na feromonskim klopkama, a takodje i pojava  larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) na listu i plodovima. 

 Pregledom useva paradajza  gde se prati moljac paradajza feromonskim klopkama, kao  i efikasnost primenjenih insekticida  na osnovu broja ulovljenih imaga, registruju se minimalne štete na plodovima i lisnoj masi paradajza (sl.1.).

Na površinama  gde je berba  paradajza  u toku ne primenjivati insekticide zbog karence, jer se berba u ovom periodu obavlja svakodnevno.

Sl.1.  Zdravstveno stanje useva paradajza gde se moljac paradajza prati feromonskim klopkama.

Medjutim, na parcelama pod paradajzom, gde  je primena insekticida vršena samo na osnovu  pojave simptoma  na biljkama paradajza, registruju se 100 % ekonomske štete. Oštećeni su  plodovi, zeleni i zreli,   oni  nemaju nikakvu tržišnu vrednost , lisna masa je potpuno sasušena, kao vatrom spaljena (sl.2.3.4.).

U plastenicima gde je završena vegetacija paradajza, zbog  šteta koje je pričinio moljac paradajza, preporučujemo uklanjanje  obolelih biljnih delova  i  njihovo obavezno spaljivanje. Nakon toga mora se izvršiti dezinfekcija metalne konstrukcije plastenika  i zemljišta. 

Kada se na terenu registruje ovako velika, 100 % šteta  od moljca paradajza, to nam ukazuje na značaj praćenja  biološkog ciklusa Tuta absoluta i postavljanje feromonskih klopki u cilju njenog praćenja.

Sl.2. 3.4.  Oštećenje paradajza od moljca paradajza  tokom septembra meseca.

 

Region: Leskovac
(More Items...)