Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.5.2019 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji9.5.2019 14:16Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, lokaliteti Pančevo, Crepaja, Jabuka i Dolovo, pregledom plasteničke povrtarske proizvodnje registrovane su sledeće faze razvoja biljaka: usevi paradajza se nalaze u fazi devet i više cvasti sa otvorenim cvetovima (BBCH 69), usevi paprike se nalaze u fazi otvoren četvrti cvet (BBCH 64), dok se usevi belog luka nalaze u fazi od četiri do sedam listova (BBCH 14-17).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza registrovano je prisustvo tripsa na 8 do 10% biljaka, dok je na belom luku registrovano prisustvo ovih štetočina na nivou praga štetnosti (od 1 do 2 larve tripsa po listu luka).

 

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova tripsi su naročito štetni kod proizvodnje paprike i paradajza jer su pojedine vrste ovih štetnih organizama vektori veoma destruktivnog virusa, virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV), koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

 

 

Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa u usevima paprike i paradajza i prisustvo larvi ovih štetočina na nivou praga štetnosti u usevu belog luka, preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

 

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.5.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza u plasteničkoj proizvodnji8.5.2019 9:49Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Šabac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od vidljivo devet i više početaka na glavnom stablu do faze otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 59-62).

 

zasad paradajza 

 

faza razvoja paradajza

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu i na naličju listova.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 25.4.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza25.4.2019 11:14Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza  u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u  različitim fazama razvoja zavisno od vremena setve, od faze formiranje sporednih stabala do faze cvetanja,  treća cvast: otvoren prvi cvet (BBCH 29-63).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na listova paradajza.

imago tripsa (velika slika)

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.4.2019 ‎(1)
Mere kontrole u plasteničkoj proizvodnji17.4.2019 12:54Tripsi (thrips spp)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasadjivanje paradajza i paprike u plasteničkoj proizvodnji.
Monitoringom paradajza u plasteničkoj proizvodnji tokom prethodnih godina registrovano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).
Ovaj virus izaziva velike štete u proizvodnji paradajza kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Simptomi na obolelim biljkama se ispoljavaju u vidu bronzavosti listova, uvenuća biljaka, a na plodovima se javljaju prstenaste nekrotične pege koje umanjuju njihovu tržišnu vrednost.
 
Virus bronzavosti paradajza održava se na velikom broju korovskih biljaka i prenosi se tripsima, usled čega je neophodno sprovodjenje preventivnih kontrolnih mera poput:
  • suzbijanje korovske flore u i izvan plastenika
  • uklanjanje zaraženih biljaka
  • proizvodnja zdravog rasada
  • kontrola ulaska tripsa u plastenik (postavljanje insekatskih mreža na otvore)
  • monitoring rasada i rasadjenih biljaka na prisustvo tripsa i pravovremena hemijska reakcija radi njihovog suzbijanja
  • tolerantne sorte
 
Picture
 
Picture
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza16.4.2019 14:59Tripsi (thrips spp); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi cvetanja, treća cvast: otvoren prvi cvet (BBCH 63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips spp.) na 8% pregledanih biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo tripsa u cvetovima biljaka sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%

Tokom pregleda registrovani su i simptomi prouzrokovača crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) na donjim listovima. U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje da,  ukoliko registruju simptome, sprovedu tretman nekim od preparata:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa  (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha.

  

  trips u cvetu         simptom crne pegavosti na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.4.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza12.4.2019 21:04Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od vidljivo devet i više početaka na glavnom stablu do faze otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 59-62).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp) u cvetu i na naličju listova.

trips u cvetu paradajza

velika slika

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 6.3.2019 ‎(1)
Mere kontrole u proizvodnji rasada6.3.2019 10:34Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u toku je proizvodnja rasada paradajza, krastavca i paprike.

U prethodnim godinama registrovani su problemi sa prisustvom virusa, kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru, a analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo:

-         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)

-         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

U predhodnim vegetacionim sezonama na zaraženim biljkama registrovane su patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanje glavnog nerva i sl. Usled delovanja virusa može doći do sterilnosti cvetova, a obrazovani plodovi su zakržljali i deformisani.

Navedeni virusi održavaju se u velikom broju jednogodišnjih i višegodišnjih gajenih i korovskih biljaka, koje predstavljaju rezervoare ovih štetnih organizama. Sa ovih biljaka, lisne vaši prenose virus mozaika krastavca na biljke paradajza i paprike, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U ovom trenutku, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju:

-          suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad;

-          uništavanje biljaka sa simptomima viroza;

-         postavljanje insekatske mreže na ulazne otvore plastenika, radi sprečavanja ulaska   vaši i tripsa u plastenik;

-         redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.8.2018 ‎(1)
Zaštita paradajza14.8.2018 18:58Moljac paradajza (Tuta absoluta); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz druge sadnje u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od cvetanja do intenzivnog porasta plodova (BBCH 69-80).

paradajz, faza razvoja

velika slika

Na lokalitetu Leskovac, u usevu paradajza u plasteniku gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama konstantno se beleže visoke brojnosti imaga.

Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja i larve ove štetočine.

T.absoluta, jaja i larve

T.absoluta, jaja i larve

Takođe je registrovano prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na plodovima paradajza.

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol) 0,175- 0,2 l/ha

U borbi protiv moljca paradajza neophodno je primeniti i sve raspoložive nepesticidne mere kontrole koje su preporučene u ranijim preporukama, u cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma. Veliku efikasnost pokazala je upotreba predatorskih stenica, primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Metodom otresanja cvetova i vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips spp).

trips na paradajzu

trips na paradajzu

S obzirom na direktne štete koje nanose sisanjem sokova, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa (Virus bronzavosti paradajza i dr.), pa se proizvođačima preporučuje da nakon pregleda useva i utvrđivanja prisustva, sprovedu tretman preparatom:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.8.2018 ‎(1)
Tretman u paradajzu1.8.2018 16:41Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica)

Na teritoriji  RC Zrenjanin usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od intenzivnog formiranja plodova do faze sazrevanja ploda i semena (BBCH  70-87).

Vizuelnim pregledom biljaka u plasteniku registrovani su simptomi prouzrokovača  pepelnice paradajza (Leveillula taurica) na listovima,  na 18% pregledanih biljaka.

Preporučuje se  proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ovog patogena. Ukoliko se registruje prisustvo, preporučuje se hemijski tretman sa fungicidima kratke karence zbog berbe plodova: 

Ortiva top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha (3 dana karenca)

   

simptomi pepelnice       simptomi pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.7.2018 ‎(1)
Tretman u paradajzu18.7.2018 16:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 62-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5.

Na feromonskim klopkama i dalje se registruju visoke brojnosti imaga ove štetočine, pa se preporučuje proizvođačima paradajza da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo pamukove sovice, tretman obave nekim od preparata:

  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
  • Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.  

jaje pamukove sovice

 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next