Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
ZAŠTITA POVRĆA OD ŠTETOČINA 7.9.2023 8:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje aktivnost kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na do 40 % biljaka.

U najavi je talas visokih temperatura vazduha koje će pogodovati razvoju pomenute štetočine, te se piljenje larvi očekuje za svega nekoliko dana, kada usled izostanka mera zaštite mogu nastati velike štete na usevima.

 

Preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz, kupus

paprika, paradajz

paradajz, boranija, kupus

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz, kupus

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kupus

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku. 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava i prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. U usevima kupusa registruje se aktivnost i kupusovog moljca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje ostalih prisutnih štetočina u povrću.  

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 30.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza30.8.2023 13:48Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji  iz druge sadnje se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-83).

Na feromonskim klopkama postavljenim na teritoriji opštine Žitorađa, u usevima paradajza u plasteniku, u proteklom periodu se beleže povećani ulovi leptira moljca paradajza (Tuta absoluta). Proteklih dana, zabeleženi su ulovi i do 90 jedinki u jednom danu.

Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku, registrovano je:

-        prisustvo larvi na plodovima i listovima na do 37 % biljaka

-        mina na listovima, kao posledica oštećenja nastalih usled ishrane larvi moljca paradajza, na do 55 %  biljaka.

U cilju sprečavanja daljeg porasta populacije navedene štetočine, kao i sprečavanja oštećenja plodova, poljoprivrednim proizvođačima se prvenstveno preporučuje stalna primena  nepesticidnih mera kontrole u koje spadaju:

·       uklanjanje listova sa simptomima napada (mine),

·       uklanjanje korovskih biljaka  u plasteniku i oko plastenika,

·       postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje leptira,

·       formiranje predulaza u plastenike,

·       postavljanje insekatskih mreža na otvore.

Osim nepesticidnih mera, sa ciljem zaštite paradajza od navedene štetočine, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite, primenom nekog od registrovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

·       Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  u količini 0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Zakon (a.m. hlorantraniliprol) u količini 200 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

·       Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha (karenca 1 dan, MBT 4) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT).

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(3)
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru23.8.2023 13:13Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 79-85).

Na feromonskim klopkama se u prethodnom periodu beleže visoke brojnosti odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo larvi pomenute štetočine kao i karakterističnih oštećenja na listovima u vidu mina, koja nastaju kao posledica ishrane larvi.

Mine na listu

Sa ciljem uspešne kontrole moljca paradajza, na prvom mestu se preporučuju sledeće mere: 

·      postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje leptira

·      postavljanje  antiinsekatskih mreža na otvore

·      mehaničko uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Nakon preduzetih gorepomenutih mera, ukoliko se registruje prisustvo jaja i larvi na listovima, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha, karenca 1 dan,

Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 200 ml/ha, karenca 1 dan,

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,6-0,75 l/ha, karenca 1 dan.

Prilikom primene pesticida treba se strogo pridržavati karence primenjenih preparata, posebno u usevima paradajza koji se nalaze u fazi sazrevanja i berbe plodova.

Region: Zrenjanin
Zaštita paradajza 23.8.2023 9:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 79-85).
 
faza useva                                 sazrevanje plodova
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza na listovima su registrovana karakteristična oštećenja u vidu mina kao posledica ishrane larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
oštećenja na listu                  velika slika
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u proteklom periodu  beleže se visoki ulovi moljca paradajza.
 
ulov na klopkama                   velika slika
 
 
 
                    
 
 
U plasteničkoj proizvodnji gde je berba paradajza u toku poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole u cilju smanjenja populacije moljca paradajza:
  1. skidanje napadnutih listova  i uništavanje van plastenika
  2. uništavanje korovskih biljaka  u samom plasteniku kao i oko plastenika
  3. postavljanje insekatskih mreža na ulazima u plastenik.
  4. postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje štetočine.
U plastenicima u kojima se berba ne očekuje u narednom periodu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:
  1. Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha ili
  2. Ema; Triton (emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kikinda
I dalje se beleži intenzivno prisustvo kukuruzne sovice u povrću23.8.2023 8:41Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje izuzetno jak napad kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na preko 50 % biljaka, a broj jaja po biljci se kreće od 1 do čak 8.

Intenzivno piljenje larvi iz novopoloženih jaja se očekuje u narednih nekoliko dana.

 

Ukoliko je od poslednjeg tretmana prošlo više od 7 dana, preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz

paprika, paradajz

paradajz, boranija

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz,

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

 
 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 17.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza17.8.2023 8:49Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac,usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji iz prve sadnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 89), dok se usevi paradajza iz druge sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova (51-71 BBCH).

Na feromonskim klopkama se beleži povećana brojnost ulova leptira moljca paradajza (Tuta absoluta), dok je vizuelnim pregledom registrovano  prisustvo larvi navedene štetočine kao i oštećenja na listovima u vidu mina kao posledica njihove ishrane.

larva Tuta absoluta

velika slika

Ukoliko proizvođači uoče njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje mera kontrole.

U usevima iz druge sadnje gde je berba u toku preporuka je primena sledećih mera:

-          postavljanje predulaza u plastenike i insekatskih mreža na otvorima za provetravanje

-          postavljanje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki

-          uklanjanje i uništavanje napadnutih listova

-          uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika.

 

U usevima iz druge sadnje, pored preventivnih mera koje su ključne, preporuka je i primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Triton, Ema (a.m.emamektin benzoat) u količini 1,5-2kg/ha (karenca 3 dana) ili

Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha.

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.8.2023 ‎(1)
Intenzivno prisustvo kukuruzne sovice u povrću16.8.2023 7:20Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima, kao i na svetlosnim lovnim lampama, beleže se ulovi odraslih jedinki kukuruzne (pamukove) sovice, a vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja kao i tek ispiljenih larvi te štetočine.

 

U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se kreće od 10 do čak 90, na najugroženijim parcelama. U narednih nekoliko dana se očekuje intenzivno piljenje larvi koje mogu naneti velike štete usevima.

 

U ovom momentu su najugroženiji usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, postrne boranije.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,02 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz

paprika, paradajz

paradajz, boranija

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz,

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz

 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje kukuruznog plamenca. 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 14.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza14.8.2023 11:32Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Knjaževac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 89), dok se usevi paradajza iz druge sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova (51-71 BBCH).

Na feromonskim klopkama, na lokalitetu Gornje Zuniče, registruju se povećani ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Na listovima i plodovima uočena su oštećenja koja su posledica ishrane larvi ove štetočine. Oštećenja su najzastupljenija na donjem lišću.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina se preporučuje primena jednog od preporučenih insekticida:

- Triton, Ema (a.m.emamektin benzoat) u količini 1,5-2kg/ha (karenca 3 dana) ili

- Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha ili

- Altacor 35 WG (a.m. hlorantraniliprol) 80-120g/ha (karenca 3 dana) ili

- Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0,4 l/ha, (karenca 3 dana) ili

- Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha , karenca 1 dan.

Hemijske mere su samo korektivne mere. Za uspešno suzbijanje moljca paradajza preporučuje se primena svih raspoloživih mera kontrole, koje podrazumevaju:

- postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje odraslih jedinki (imaga) moljca paradajza,

- uklanjanje napadnutih listova,

- formiranje predulaza u plastenike,

- postavljanje insekatskih mreža,

- upotreba prirodnih neprijatelja – predatora (predatorske stenice Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis).

- uklanjanje korovskih biljaka domaćina u plasteniku i oko plastenika.

Vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i simptoma crne pegavosti (Alternaria solani).

U cilju zaštite paradajza od pomenutih patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:

- Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha, karenca 1 dan ili

- Revus Top (a.m. mandipropamid + difenokonazol) 0,45-0,6 l/ha, (karenca 3 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 11.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza11.8.2023 8:16Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 77-81).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza na listovima su registrovana oštećenja od larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) koje se hrane lisnim tkivom i prave hodnike ili mine, a vremenom dolazi do potpunog propadanja lista.
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenicima, u proteklom periodu, registruju se povećani ulovi odraslih jedinki moljca paradajza.
 
 
Od hemijskih mera zaštite, u cilju suzbijanja moljca paradajza, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata uz obavezno poštovanje karence:
 
-Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175-0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili
 
-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana) ili
 
-Altacor 35 WG (a.m.hlorantraniliprol) u količini 80-120 g/ha (karenca 3 dana)
 
Pored hemijskih mera zaštite, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i sprovođenje preventivnih mera kontrole kao što su: uklanjanje listova sa simptomima napada, uništavanje korovskih biljaka oko plastenika i u samom plasteniku, postavljanje insekatskih mreža na ulaze u plastenik, kao i postavljanje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje moljca paradajza.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza4.8.2023 11:58Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Loznica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Faza razvoja paradajza

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Lozničko Polje u toku ove nedelje beležimo ulove imaga paradajzovog moljca (Tuta absoluta), a u narednom periodu se očekuje još masovnije prisustvo ove štetočine. Vizuelnim pregledom su uočene štete nenete od strane larvi ove štetočine u vidu mina-hodnika na listovima paradajza.

Oštećenje larve- Velika slika

Sa ciljem kontrole moljca paradajza preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera kontrole a to su:


- postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga,


- uklanjanje i uništavanje napadnutih listova i plodova,


- uništavanje korovskih biljaka.


Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena nekog od insekticida uz obavezno poštovanje karence:


- Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha, karenca 1 dan ili


- Altacor 35 WG (a.m. hlorantraniliprol) 80-120g/ha, karenca 3 dana ili


- Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0,4 l/ha, karenca 3 dana.

Region: Loznica
1 - 10 Next