Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i paradajza13.8.2017 16:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta,  usevi paprike i paradajza se nalaze u fenofazi drugi do treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i na plodovima u indeksu napada do 39.

jaje na listu paprika

jaje na plodu paradajza

 

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje larvi.

Proizvođačima paprike i paradajza se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 % ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.7.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i paradajzu28.7.2017 15:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza (proizvodnja na otvorenom) na lokacijama monitoringa u Lukinom Selu, Mihajlovu, Mužlji i Lazarevu registrovano je da se pregledani usevi nalaze u fazi intenzivnog plodonošenja ( BBCH skala 74-77).

Tokom pregleda registrovano je povećanje broja novopoloženih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Tabelarni prikaz pregleda:

lokalitet

usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Mihajlovo

paprika

15

2

Mužlja

paradajz

6

-

Lukino Selo

paprika

8

6

Lazarevo

paprika

12

4

 

S  obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od sedam dana , a i dalje registrujemo visoku brojnost položenih jaja, preporuka proizvođačima je da kontinuirano vrše zaštitu svojih useva kako ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane plodove. Tretman obaviti insekticidom

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) – 0,1-0,15 l/ha

  

                        jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji27.7.2017 16:22Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva, na teritoriji RC Zrenjanin, registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

% biljaka sa larvama tripsa

Kupus

Mihajlovo

Početak formiranja glavice (BBCH 41)

18 %

Paradajz

Lukino selo

Razvoj ploda (treća grupa plodova – BBCH 73)

13 %

Krastavac

Mužlja

Razvijen peti pravi list na glavnom stablu (BBCH 15)

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na direktne štete koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te je preporuka proizvođačima da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva navedene štetočine, primene neki od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0, 4 l /ha

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha

  

                                   larva tripsa spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.7.2017 ‎(1)
Pojava zelene povrtne stenice - Nezara viridula14.7.2017 12:29Stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokalitet Mužlja, usevi paradajza se nalaze u fazi formiranja ploda (BBCH 74).

Vizuelnim pregledom proizvodnje na otvorenom, registrovana je pojava larvi stenice (Nezara viridula) na 12 % biljaka. Hraneći se, ova štetočina oštećuje pokožicu plodova, koji dobijaju prošaranu žutu boju, gorak ukus i nisu upotrebljivi.

stariji larveni stadijum N.viridula

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo stenica tretman obave preparatom:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0, 05 %  -  karenca 7 dana

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji28.6.2017 19:44Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Mihajlovo, usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji, se nalaze u fazi sazevanja ploda (10 – 50 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-85). Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala pa do otvaranja drugog cveta (BBCH 22-62).

     

 faza krastavca                           faza paradajza           

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp).

  

Thrips spp                            

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji paradajza 2.6.2017 14:48Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza utvrđeno je da se paradajz nalazi u fenofazi od cvetanja (BBCH 65) do formiranja plodova (BBCH 71)

Metodom otresanja cvetova paradajza uočeno je prisustvo imaga tripsa (Trips spp.) na 20% biljaka.

 

Važno je napomenuti da su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici.

Povrtarima se  preporučuje da obave preglede - otresanjem cvetova  i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, primene insekticid

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.5.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji paradajza 11.5.2017 11:34Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza u Mužlji (sorta Atia, datum rasađivanja 10.03.2017.), konstatovana je fenofaza od cvetanja (BBCH 65 – Peta cvast: Otvoren prvi cvet)- formiranja plodova (BBCH 71)

Metodom otresanja cvetova paradajza uočeno je prisustvo imaga tripsa (Trips spp.) na 4% biljaka.

 

   

   faza razvoja                        trips iz cveta

 

Pored direktnih šteta koje pričinjavaju, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te se proizvođačima preporučuje da obave preglede (metodom otresanja cvetova) i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, primena sledećeg insekticida:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.7.2016 ‎(1)
Štetočine paradajza u zatvorenom prostoru13.7.2016 9:07Moljac paradajza (Tuta absoluta); Lisni miner (Liriomyza spp)

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Batušinac  u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru,  vizuelnim pregledom registrovana je pojava moljca paradajza Tuta absoluta. Štete su evidentirane samo na lisnoj masi.

Ženke polažu jaja na listove. Larve se pile nakon 4 do 5 dana. Larva pričinjava štete na listovima, stablu i plodovima paradajza praveći karakteristične mine. Na listovima larve se hrane samo mezofilom ostavljajući epidermis netaknut.

Larva moljca paradajza (Tuta absoluta) i oštećenja na listu paradajza (velika slika)

Ova štetočina može razviti 10 do 12 generacija godišnje. Razviće jedne generacije traje 29 do 38 dana, u zavisnosti od uslova sredine, pa su i mere zaštite otežane.

Registrovana je i pojava lisnih minera  iz roda Liriomyza spp.

 

Larve i jedne i druge štetne vrste polažu jaja na list paradajza, prouzrokujući oštećenja u vidu mina  koje se mogu razlikovati. Mineri lista (Liriomyza spp.) stvaraju  mine  u vidu  uskih tunela, sa  izmetom koji je rasporedjen u nizu  duž tunela,  larve su apodne, bez razvijene glave. Moljac paradajza (Tuta absoluta) prouzrokuje  široke mine, nedefinisane u obliku mrlja sa tamnosmeđim izmetom koji je rasut po celoj  unutrašnjosti mine, larva je sa grudnim nogama  i razvijenom glavom.

 

Oštećenja od lisnog minera (Liriomyze spp.) na listu paradajza (velika slika)

U cilju suzbijanja ovih štetočina koje direktno ili indirektno smanjuju prinos i upotrebnu vrednost ploda, potrebno je izvršiti tretman nekim od insekticida sa malom karencom:

-           Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha - karenca 1 dan

-          Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha - karenca 3 dana

-          Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha - karenca 3 dana

       Uz primenu insekticida preporučuje se i dodatak silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida.

Strogo se pridržavati karence primenjenih insekticida, jer je ovo period kada se obavlja intenzivna berba plodova paradajza.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.7.2016 ‎(1)
Pojava zelene povrtne stenice8.7.2016 13:20Stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom povrća (paprika, paradajz) uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula). Pregledom paradajza uočeni su mlađi i starji larveni stadijumi kao i odrasle jedinke zelene povrtne stenice. Pored larvi štete pričinjavaju i odrasle jedinke, koje buše pokožicu i sisaju sokove. Uočena su  oštećenja kako na zrelim, tako  i na zelenim plodovima. Na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici. Takvi plodovi dobijaju gorak ukus i nisu upotrebljivi.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.BIFENTRIN) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.

odrasla jedinka zelene povrtne stenice

starji larveni stadijum zelene povrtne stenice

mlađi larveni stadijum zelene povrtne stenice

zelena povrtna stenica,velika slika

oštećenja na zrelom plodu,velika slika

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 28.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza28.6.2016 13:30Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Ruma usevi paradajza (njivska proizvodnja) se nalaze u fenofazi razvoj ploda (71 BBCH).

Vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače (Phythophthora infestans) na listu paradajza. Pljuskovite kiše i visoke temperature stvorile su povoljne uslove za razvoj ovog patogena.

 

faza razvojasimptom plamenjače na listu

faza razvoja                           simptom na listu

U cilju sprečavanja daljeg širenja simptoma, proizvođačima se preporučuje da zaštite svoj usev nekim od registrovanih fungicida :

Equation Pro WG-(cimoksanil + famoksadon) 0,4kg/ha

Ridomil gold MZ 68-WG -(mankozeb+metalaksil) 2,5 kg/ha

Infinito SC-(propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha

Acrobat MZ WG- (mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 27.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza27.6.2016 17:08Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na lokalitetu Despotovo usevi paradajza na otvorenom polju nalaze se u fazi razvoja ploda (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom paradajza registrovano je prisustvo simptoma plamenjače  (Phytophthora infestans) na listovima. Radi sprečavanja daljeg širenja patogena preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Ridomil Gold MZ 68 WG (mankozeb + metalakslil-M) 2,5 kg/ha

Acrobat MZ WG (mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Consento (propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) 1,67–2 l/ha

Equation Pro WG (cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Plastenička proizvodnja-povećanje brojnosti tripsa24.6.2016 2:07Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji konstatovano je povećanje brojnosti tripsa (Thrips sp.) u cvetu. Faza razvoja po BBCH skali 81 do 85 (10 do 50% plodova krastavca i paradajza ima tipičnu boju zrelog ploda).

Lokalitet Mihajlovo:

-usev paradajza-registrovano prisustvo larvi na 6% biljaka  i imaga na 1% biljaka.

Lokalitet Mužlja:

-paradajz-na 14% biljka registrovane larve

- krastavac -na 22% biljka registrovane larve, na 6% biljaka imago

Pored direktnih šteta usled sisanja biljnih sokova, tripsi su značajni i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima krastavca i paradajza je primena insekticida sa kratkom karencom nakon obavljene berbe zrelih plodova - Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,4 l/ha

Slika 1:faza paradajza lok.Mihajlovo

velika slika

Slika 2:faza paradajza lok.Mužlja

velika slika

Slika 3:odrasli tripsi u cvetu krastavca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza21.6.2016 19:21Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Pančevo (punktovi Pančevo i Sefkerin) usevi paradajza se nalaze u fenofazi od otvoren prvi cvet do druga grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 61-72).

 

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače paradajza (Phythophthora infestans) u indeksu napada 3-5% i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani) u indeksu napada od 10-20%. U proteklih nekoliko dana uslovi za razvoj bolesti bili su veoma povoljni.

Slika 1: Simptomi plamenjače na listu paradajza, Phythophthora infestans

Slika 2: Simptomi crne pegaviost na listu paradajza, Alternaria solani

Imajući u vidu da, pri povoljnim  uslovima, ima više sekundarnih zaraza, neophodno je da proizvođači zaštite svoj paradajz nekim od registrovanih fungicida:

·       Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha; karenca 14 dana

·        Consento (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fenamidon) 1,67-2 l/ha; karenca 7 dana

·        Quadris (azoksistrobin) 0,75 l/ha; karenca 3 dana

·        Equation Pro WG  (a.m. cimoksanil + famoksadon)  0,4 kg/ha; karenca 3 dana

Voditi računa o karenci preparata jer se paradajz na pojedinim punktovima nalazi u fazi berbe.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 18.6.2016 ‎(1)
Zaštita krompira i paradajza od plamenjače - Phytophthora infestans18.6.2016 9:38Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Požarevac na lokalitetu Tribrode i Carevac usevi krompira nalaze se u fenofazi kraj cvetanja, početak žućenja listova, vadjenje krtola (BBCH 65-99), dok se usevi paradajza nalaze u fazi prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu i oblik (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom useva krompira i paradajza uočili smo prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans). U proteklih nedelju dana bilo je povoljnih uslova za ostvarenje sekundarnih infekcija. Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

·         Orvego  (a.m. initium + dimetomorf) 0,8 l/ha

·         Acrobat MZ-WG (a.m. mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

·        Consento(a.m.propamokarb-hidrohlorid +fenamidon) 1,67-2 l/ha

Obavezno voditi racuna o karenci preparaata jer krompir i paradajz su u fazi vadjenja i berbe.

Slika 1: Simptomi plamenjače na listu krompira i paradajza

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 16.6.2016 ‎(1)
Plesnivost lista paradajza16.6.2016 21:41Plesnivost lista paradajza (fulvia fulva)

Na teritoriji RC Pančevo, punkt Omoljica, u plasteničkoj proizvodnji registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva). Laboratorijskim pregledom registrovane su konidiofore s konidijama, karakteristične za ovog patogena.

Slika 1: Simptomi na listu paradajza, Fulvia fulva

Slika 2: Kondiofore s konidijama

 

Pojava simptoma ove gljive je uobičajena za proizvodnju u plastenicima, jer se oboljenje razvija u uslovima povećane relativne vlažnosti vazduha. Prvi se simptomi javljaju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žutih zona, a kasnije parazit počinje da sporuliše, u vidu maslinastozelene ili sivopurpurne somotaste prevlake, i sa naličja lista.

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obavezno provetravaju plastenike, da zalivanje obavljaju u jutarnjim časovima i da ukoliko primete ovakve simptome primene neki od registrovanih fungicida:

·    Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha - karenca 3 dana

·     Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,7 kg/ha - karenca 14 dana

Voditi računa o karenci i primenu fungicida pozicionirati posle berbe plodova, a pre sazrevanja novih.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.6.2016 ‎(1)
Paradajz – Tripsi 15.6.2016 14:01Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza (lokalitet Gotovac) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usev nalazi u fazi 67 BBCH skale (Sedma cvast: otvoren prvi cvet). Pregledom metodom otresanja cvetova uočeno je prisustvo tripsa u brojnosti od 39 jedinki na 20 otresenih cvasti.

 

Preporučuje se proizvođačima da obave pregled paradajza na prisustvo tripsa metodom otresanja cvetova na belu podlogu (npr. beli plastični poslužaonik), i ukoliko uoče značajnije prisustvo tripsa, obave tretman preparatom na bazi:

  • a.m. spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,6 l/ha.
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 15.5.2016 ‎(1)
Paradajz - Tripsi15.5.2016 16:06Tripsi (thrips spp)

Paradajz – Tripsi

 

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza (lokalitet Konarevo) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se usev nalazi u fazi 63 BBCH skale (Treća cvast: otvoren prvi cvet). Pregledom metodom otresanja cvetova uočeno je prisustvo tripsa.

 

Preporučuje se proizvođačima da obave pregled paradajza na prisustvo tripsa metodom otresanja cvetova na belu podlogu (npr. beli plastični poslužaonik), i ukoliko se registruje  prisustvo tripsa, obave tretman preparatom na bazi:

  • a.m. spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,6 l/ha.

Trips – velika slika

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 6.5.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima6.5.2016 22:10Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 65 (otvorena peta cvast na glavnom stablu) . Pregledom cvasti registrovano prisustvo imaga tripsa.

Kod krastavca, faza BBCH skale 72 (drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik), Pregledom cvetova uočeno je prisustvo imaga tripsa, index prisustva 0,75.

Preporuka proizvođačima je da nastave intenzivne preglede cvetova paradajza i krastavca. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa, uraditi tretman insekticidom na bazi aktivne materije spinosad (Laser; 0,3 - 0,4 l/ha).

 

Lokalitet Mužlja, datum pregleda 6.5.2016.

 

 

Vrsta

Faza razvoja

 Br.prisutnih imaga tripsa

Index napada

Paradajz

BBCH 65

2

0,5

Krastavac

BBCH 72

3

0,75

 

Slika 1:faza paradajza

velika slika

 

Slika 2:faza krastavca

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.4.2016 0:46Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno je da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 61 (otvorena prva cvast na glavnom stablu) gde je registrovano prisustvo tripsa na cvetu (na 2% cvetova prisutan imago i na 2% cvetova prisutne larve).

Krastavac je u fazi BBCH skale 64 otvoren četvrti cvet na glavnom stablu, a  indeks prisustva imaga tripsa je  0,5 (4% cvetova ) a za larve tripsa  je 1 (6% cvetova).

U plasteniku su postavljene žute lepljive ploče na kojima se registruju pojedinačni primerci tripsa.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci biljnih virusa veoma štetnih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidima:

Laser (spinosad 240 g/l) 0,6 l/ha

 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća.

Slika 1:plastenička proizvodnja paradajza

velika slika

Slika 2:faza paradajza

velika slika

Slika 3:faza krastavca

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima9.4.2016 2:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca (pojava prvih cvetova BBCH 51) na lokalitetu Mužlja, plastenička proizvodnja, registrovano je prisustvo tripsa.U plasteniku sa proizvodnjom paradajza prisustvo tripsa nije registrovano

Preporuka proizvođačima je da urade tretman insekticidima:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser  (spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha
 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća

Slika 1:faza paradajza

velika slika

velika slika

Slika 2:faza krastavca

velika slika

Slika 3:trips na cvetu krastavca

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.8.2015 ‎(1)
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV)24.8.2015 23:55SVI
 

Na području delovanja RC Leskovac na lokalitetu Stajkovce, u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru, registrovana je pojava biljaka sa simptomima  koje izaziva virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus,TSWV). Procenat zaraženih biljaka je oko 3 %.

Na mladom lišću registrovane su sitne tamne pege, lišće je naborano i uvijeno. Na zelenim plodovima zaraženih biljaka uočene su nekrotične zone usled čega plod nepravilno raste. Na zrelim plodovima zapažene su koncentrične prstenaste pege.

Mere kontole podrazumevaju: smanjenje populacije tripsa - postavljanje insekt mreža i aluminijumskih folija, hemijske i biološke mere zaštite, blagovremena primena preventivnih mera - prostorna izolacija sa osetljivim biljnim vrstama, uništavanje korovskih biljaka u stakleniku i oko staklenika, uništavanje zaraženih biljaka. Na otvorenom prostoru preporučuje se i primena plodoreda.

Sl.1.2,3,4. Simptomi virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV) na plodovima i listu paradajza.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 24.6.2015 ‎(1)
Tripsi u paradajzu i paprici24.6.2015 16:01Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradjaza registrovano je prisustvo tripsa na listovima i cvetovima. Tripsi velike  štete prave i usevima luka. Važno je napomenuti da su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici. Pored indirektnih šteta koje prave kao prenosioci virusa, direktne štete nanose tako što se hrane polenom i cvetom i smanjuju upotrebnu vrednost plodova.

 

Slika 1: Štete na paradajzu od tripsa

Slika 2: Tripsi pod mikroskopom

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Prema izvorima EPPO-a mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije akrinatrin, alfa-cipermetrin, deltametrin i dr. Sistem prognoze u odnosu na piretroide daje prednost  insekticidima na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240-SC) u dozi 0,7 l/ha i formetanat-hidrohlorid (Dicarzol 50 SP) u dozi 1kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2015 ‎(1)
Moljac paradajza 13.5.2015 15:38Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku, sorta Viva, predusev paradajz na postavljenim feromonskim klopkama konstatovan je početak leta moljca paradajza ( Tuta absoluta ).
Na ovom lokalitetu u plasteniku prati se pojava moljca paradajza gde je prvi imago 2013.godine uhvaćen 1.jula i tada je brojnost uhvaćenih leptira bila veoma niska. U narednoj godini ( 2014 ), početak leta beležimo 5.maja i tada se brojnost uhvaćenih leptira povećava, pogotovo krajem jula i početkom avgusta meseca ( u proseku 3-4 leptira po klopci ). U 2015.godini prvi ulov na klopci ustanovljen je 12.maja. Štete koje prave larve u plasteniku na listovima nisu zabeležene.
Moljac paradajza ( Tuta absoluta ) je štetočina koja je još 2004.godine uvrštena na listu EPPO A1 kao karantinska štetočina i posebno je značajna u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji gde se paradajz gaji tokom cele godine. Ima veliki broj generacija tokom godine čak 10 do 12 i to je još jedan od razloga zašto je suzbijanje teško, a paradajz napada u svim fazama razvoja. Glavne štete pričinjavaju larve izgrizajući mezofil lista tako da epidermis ostaje neoštećen. 
Mere borbe su prvenstveno rotacija useva (ne gajiti paradajz na istom mestu dugi niz godina ) ; izlovljavanje imaga putem feromonskih klopki, uništavanje zaraženih biljaka.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dinamike pojave i brojnosti  moljca paradajza u plasteničkoj proizvodnji.
 
  
moljac paradajza                         Tuta absoluta
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 7.5.2015 ‎(1)
Moljac paradajza7.5.2015 23:59Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
 

Na području delovanja RC Niš lokalitet Batušinac na  feromonskim klopkama, postavljenim 21.04.2015. u usevu paradajza, sorte Melodija, u plasteniku,  registrovan je prvi ulov imaga Tuta absoluta 06.05.2015.(1 imago). Za sada nisu registrovana oštećenja na  biljkama paradajza, pojava larvi, kao ni položena jaja.

Na lokalitetu Gradište u plasteničkoj proizvodnji paradajza, nije registrovan ulov imaga moljca paradajza  na feromonskim klopkama.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman. RC Niš nastavlja sa praćenjem štetočine.

Moljac paradajza (velika slika)

U usevu paradajza registrovana je crna pegavost na lišću. Preporučuje se fungicidni tretman  uz obavezno poštovanje karence preparatima:

- Antracol WP 70 (propineb) 2-2,5 kg/ha

- Mankogal 80 8mankozeb) 2-2,5 kg/ha

Crna pegavost (velika slika)

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.4.2015 ‎(1)
Stanje u zasadu paradajza30.4.2015 8:14Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Velika Krsna, u zasadu paradajza u plasteniku vizuelnim pregledom utvrđeno je da se paradajz nalazi u fenofazi po BBCH skali 63-65 (treći cvet otvoren). Registrovani su prvi ulovi imaga Tuta absoluta-moljaca paradajza. Nisu uočena karakteristična oštećenja u vidu mina na listu. Za sada ne preporučujemo insekticidni tretman. RC Mladenovac nastavlja sa praćenjem stanja u zasadu paradajza.
 
 
 
 
Region: Mladenovac
(More Items...)