Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 30.9.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza30.9.2022 8:22Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, proizvodnja paradajza u plasteniku iz druge sadnje namenjena za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

Na feromonskim klopkama beleži se naglo povećanje ulova leptira moljca paradajza (Tuta absoluta) na svim lokalitetima praćenja u regionu Leskovca. U drugim sadnjama paradajza, ovo je period godine kada mogu nastati izuzetno velike štete od ishrane larvi na listovima i plodovima, s toga preporučujemo proizvođačima da se pridržavaju svih raspoloživih mera kontrole moljca paradjza.

larva moljca paradajza
imago

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 21.9.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza21.9.2022 12:58Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, proizvodnja paradajza u plasteničkoj proizvodnji iz druge sadnje namenjena za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-81).

usev paradajza BBCH 81

velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu paradajza u plasteniku, u proteklom periodu se registruje povećanje ulova leptira moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom useva paradajza na listovima  je uočeno prisustvo jaja i mina nastalih usled ishrane larvi ove štetočine.

Ovo je period kada se brojnosti ove štetočine naglo povećavaju i druga sadnja paradajza u plastinicima je izuzetno ugrožena u poslednjih nekoliko godina u regionu Leskovca. Zato se preporučuje sprovođenje svih raspoloživih nepesticidnih mera borbe kako bi se očuvala zdravstvena bezbednost paradajza.

Preporučuje se spovođenje sledećih mera:

-          uklanjanje i uništavanje napadnutih i oštećenih biljnih delova (lisova, plodova);

-         postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki;

-         uništavanje korovskih biljaka kako u plasteniku tako i oko njih;

-          postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore u plastenik.

 

larva (Tuta absoluta) sl.3

velika slika

 

Po sprovođenju svih navedenih mera, ukoliko se i dalje registruje prisustvo štetočine, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

-          Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

-          Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i MBT preparata u toku jedne vegetacione sezone!

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 7.9.2022 ‎(3)
Zaštita paradajza 7.9.2022 9:24Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi paradajza na otvorenom se nalaze u fazi formiranja i zrenja plodova, 40- 50% plodova na stablu pokazuje tipičnu boju zrelog ploda (BBCH 84-85).

Vizuelnim pregledom useva paradajza uočeno je prisustvo jaja i ispiljenih gusenica kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na listu i početak ubušivanja u plod.

Takođe, na plodu zrelog paradajza uočeno je prisustvo različitih razvojnih formi zelene povrtne stenice (Nazara viridula).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu zasade i ukoliko uoče prisustvo ovih štetočina izvrše hemijski tretman svojih useva jednim od insekticida:

-Coragen 20SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha karenca 1 dan ili

-Avaunt 15SC (a.m.indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha karenca 3 dana ili

-Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha karenca 3 dana ili

-Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha karenca 3 dana (ovaj preparat je efikasan za suzbijanje zelene povrtne stenice).

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria solani), kako na listu tako i na plodu. Od petka i za dane vikenda za naš region najavluju se padavine koje će pogodovati širenju ovog patogena. Proizvođačima koji planiraju da u narednom dužem periodu beru paradajz se preporučuje primena sledećeg fungicida:

-Equation pro WG (a.m. cimoksanil +famoksadon) u količini 0,4 kg/ ha karenca 3 dana.

Kako je berba paradajza u toku obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zaječar
Zaštita povrća od kukuruzne sovice i kukuruznog plamenca7.9.2022 8:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim kopkama i svetlosnim lovnim lampama se konstantno beleže ulovi  kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera). To je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivredi naše zemlje.

 

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije, kukuruza šećerca, kupusa i dr.

 

Pregledima navedenih useva je uočeno prisustvo položenih jaja sovice. Procenat biljaka sa položenim jajima je različit u zavisnosti od lokaliteta, biljne vrste i kondicije useva. Na pojedinim parcelama uočeno je i do 70% biljaka sa položenim jajima kukuruzne sovice. U narednim danima očekuje se piljenje gusenica koje se u početku hrane listovima, a kasnije se ubušuju u plodove, klipove i mahune.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija*

*u usevima boranije registrovani su i insekticidi Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,15 l/ha i Tonus (acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha za suzbijanje biljnih vaši koji će delovati i na suzbijanje kukuruzne sovice.

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca je uočeno i prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne sovice će delovati i na plamenca.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputsva za upotrebu pesticida i obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju primene preparata tokom jedne vegetacije (MBT).

Region: Svi regioni
Zaštita paradajza 7.9.2022 8:30Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji  iz druge sadnje se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 72-81).

Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetima Glašinac i Podina, u usevima paradajza u plasteniku, u proteklom periodu se beleže povećani ulovi leptiraa moljca paradajza (Tuta absoluta). Proteklih dana, dnevno se lovi i preko 50 jedinki.

Vizuelnim pregledom useva paradajza uočeno je prisustvo jaja i mina na listovima nastalih usled ishrane larvi na 26% biljaka.

 

U cilju sprečavanja porasta populacije ove štetočine i sprečavanja potpunog uništenja useva paradajza, poljoprivrednim proizvođačima se prvenstveno preporučuje stalna primena  nepesticidnih mera kontrole u koje spadaju:

·       Postavljanje vodenih klopki sa feromonima za masovno izlovljavanje leptira;

·      Postavljanje insekatskih mreža na ulaze u plastenik i na mesta provetravanja;

·      Uništavanje zaraženih biljnih delova (uništavanje listova i plodova sa jajima i minama sa larvama);

·       Uništavanje korova u  plastenicima;

·       Biološka borba, odnosno upotreba prirodnih neprijatelja poput predatorskih stenica Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis čije se odrasle jedinke  i larve hrane jajima i larvama moljca paradajza.

Od insekticida, za suzbijanje moljca paradajza su registrovani:

·       Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2)

·       Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4)

·       Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2)

·       Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3).

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  u količini 0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT). Ukoliko se u plasteniku nalaze prirodni neprijatelji, posebno se mora voditi računa o izboru insekticida kako se ne bi uništila njihova populacija.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza6.9.2022 9:47Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 51-71).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u plastenik, na lokalitetu Jarinje, opština Leposavić beleže se konstantni ulovi odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta apsoluta). Vizuelnim pregledima biljaka, na donjim listovima registrovana su oštećenja (mine) prouzrokovane ishranom larvi pomenute štetočine.

 

U cilju zaštite paradajza od moljca paradajza preporučuje se spovođenje svih rasploživih mera kotrole:

-uklanjanje i uništavanje napadnutih i oštećenih biljnih delova;

-postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki;

-uništavanje korovskih biljaka;

-postavljanje mreža na sve otvore na plasteniku;

-adekvatno đubrenje i navodnjavanje kao i poštovanje plodoreda u plastenicima;

 

Pored stalnog sprovođenja navedenih mera ukoliko se registruje prisustvo moljca paradajza preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite upotrebom nekog od registrovanih insekticida:

-        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

-        Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

-        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

-        Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  u količini 0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana, MBT 2) ili

-        Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3).

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 22.8.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza u plasteniku22.8.2022 10:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plastenicima naalaze u fazi formiranja i sazrevanja plodova (BBCH 78-87).
 
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u plasteniku, u proteklom periodu, registruju se povećani ulovi odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza na listovima se registruje prisustvo mina kao posledica ishrane larvi pomenute štetočine.
 
 
 
 
U cilju kontrole moljca paradajza u plastenicima pored hemijskih mera zaštite, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera kontrole kao što su:
 1. uništavanje zaraženih biljnih delova (listove sa minama i napadnute plodove) i korova u plastenicima;
 2. postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva moljca paradajza i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki;
 3. postavljanje mreža na ulaze u objekte i mesta provetravanja plastenika;
 4. adekvatno đubrenje i navodnjavanje kao i poštovanje plodoreda u plastenicima.

Ukoliko se registruje prisustvo moljca paradajza u plasteniku preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite:

Voliam targo (hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1% (karenca preparata je 3 dana, MBT je 4).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata kao i MBT preparata u toku jedne sezone!

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza19.8.2022 11:02Moljac paradajza (Tuta absoluta); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Subotica usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fenofazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 77-85).

Na feromonskim klopkama postavljenim u usev paradajza u zatvorenom prostoru,  registruju se svakodnevni ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).  Vizuelnim pregledom zasada paradajza registruje se prisustvo mina na listovima, nastalih kao posledica ishrane  larvi.

slika

U cilju suzbijanje ove štetočine proizvođačima se preporučuje da osim hemijskih mera, kontinuirano primenjuju nepesticidne mere suzbijanja ove štetočine:

-      uništavanje napadnutih listova i plodova;

-      postavljanje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

-       postavljanje mreža na ulaze u objekte i mesta provetravanja;

-       izbegavanje monokulture.

U pojedinim plastenicima uočeno je prisustvo larvi zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

slika

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

-       a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

 

Zbog berbe koja je u toku veoma je važno voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 18.8.2022 ‎(1)
Zaštita paradajza od moljca paradajza u zatvorenom prostoru18.8.2022 8:58Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Vrbas usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fazi formiranja i sazrevanja plodova (BBCH 76-85).

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u usev paradajza u zatvorenom prostoru, konstantno se registruju ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), dok je  vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano prisustvo svih razvojnih stadijuma navedene štetočine, kao i oštećenja na listovima u vidu mina i oštećenja na plodovima nastala ishranom larvi.

Ulovi na feromonskoj klopci

 

Simptomi na listovima        Oštećenja na plodu

Mere kontole paradajzovog moljca su složene, a ključno je stalno sprovođenje nepesticidnih mera, a one podrazumevaju:

 • postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki moljca paradajza;
 • postavljanje insekatskih mreža na ulaz u plastenik, kao i na mesta za provetravanje plastenika;
 • uništavanje zaraženih biljnih delova i korova u plastenicima;

Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata uz obavezno poštovanje karence:

 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol)  0,175-0,2 l/ha ili
 • Voliam targo 063 SC (hlorantraniliprol+abamektin) 0,08-0,1% ili
 • Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili
 • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha.
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.8.2022 ‎(1)
Intenzivno prisustvo pamukove sovice u usevima12.8.2022 9:38Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 80. U narednim danima očekuje se masovno piljenje gusenica koje mogu naneti velike štete usevima.

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije i kukuruza šećerca.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija

 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom je uočeno i prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje pamukove sovice delovaće i na suzbijanje kukuruznog plamenca. 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 

Region: Svi regioni
1 - 10 Next