Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.9.2021 ‎(2)
Zaštita useva paradajza i paprike od pamukove sovice2.9.2021 14:25Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi paradajza i paprike se nalaze u fazama razvoja i  sazrevanja plodova (BBCH 89).

Na svetlosnim lovnim lampama, u proteklih dve nedelje, registruju se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Ulovi imaga pamukove sovice - svetlosna lampa lokalitet Morović

Vizuelnim pregledom useva paradajza i paprike, na lokalitetima Šuljam i Divoš, registruju se položena jaja i tek ispiljene larve pamukove sovice.

sveže položeno jaje pamukove sovice

Sa ciljem zaštite plodova paradajza i paprike od ubušivanja larvi pamukove sovice preporučuje se primena nekog od insekticida:         

a.m. hlorantraniliprol, preparat Coragen 20 SC u količini 0,14-0,2 l/ha, karenca paradajz 1 dan, paprika 3 dana ili

a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin, preparat Ampligo 150 ZC u količini 0,4 l/ha, karenca paradajz 3 dana ili

a.m. indoksacarb, preparat Avaunt 15 SC  u količini 0,17 do 0,25 l/ ha, karenca paradajz 1 dan, paprika 3 dana.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preprata.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita paradajza2.9.2021 12:30Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-89).
 
 
Na feromonskim kolpkama postavljenim u useve paradajza u plasteniku, registruju se kontinuirani ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledima registruje se prisutvo oštećenja na listovima, od ishrane larvi ove štetočine, u vidu mina na do 17% biljaka.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju smanjenja brojnosti moljca paradajza primene sve raspoložive nepesticidne mere borbe:
  1. Postavljanje insekatskih mreža na ulaze plastenika,
  2. Sakupljanje i uklanjanje napadnutih listova i plodova paradajza iz plastenika,
  3. Uništavanje korovskih biljaka oko plastenika kao i u samom plasteniku,
  4. Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza,
  5. Upotreba prirodnih neprijatelja (predatorske stenice Nesidiocoris tenuis i Macrolophus pygmaeus).

Pored sprovođenja navedenih nepesticidnih mera zaštite, u plastenicima gde se regisrtuje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, preporučuje se i primena insekticida :

Voliam targo 063 SC (hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1%.

Berba paradajza u plastenicima je u toku i treba voditi računa o karenci primenjenih preparata koja za navedeni insekticid iznosi 3 dana.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.8.2021 ‎(3)
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru31.8.2021 15:27Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Sombor, usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-89).

Na feromonskim klopkama, postavljenim na punktovima Kupusina i Lugovo, svakodnevno se beleže   ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom useva registrovano je prisutvo simptoma oštećenja, u vidu mina na listovima,  nastala ishranom larvi navedene štetočine.

velika slika

U cilju smanjenja brojnosti moljca paradajza, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole:

-               postavljanje vodenih klopki kao i feromonskih klopki za masovno izlovljavanje,

-               postavljanje mreža i pravljenje predulaza u objekat,

-               postavljanje mreže na otvorima za provetravanje,  

-               uklanjanje i uništavanje napadnutih listova i plodova,

-               uništavanje korovskih biljaka domaćina,

-               upotreba prirodnih neprijatelja, predatora jaja i larvi moljca paradajza (predatorske stenice  Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis).

Pored navedenih nepseticidnih mera, u plastenicima u kojima je i prethodnih sezona registrovano prisustvo imaga moljca paradajza kao i šteta nastalih ishranom larvi na listovima i plodovima, preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida :

-               Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,0175 – 0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili

-               Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha (karenca 3 dana)  ili

-               Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,4 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom izbora insekticida obavezno treba voditi računa o karenci.

Region: Sombor
Zaštita paradajza31.8.2021 13:53Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze cvetanja do faze formiranja plodova (BBCH 51-71).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u plastenik, na lokalitetu Jarinje,  beleže se konstantni ulovi moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledima biljaka, na donjim listovima, registrovane su mine koje su nastale kao posledica ishrane larvi navedene štetočine. Takođe, registrovani su i plodovi sa oštećenjima od ishrane larvi.

 

Sa ciljem zaštite paradajza od moljca paradajza preporučuju se sve raspoložive mere kontrole: 

-uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova;

-posavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedini moljca paradajza;

-postavljanje mreže i pravljenje predulaza u objekat, kao i postavljanje mreže na svim otvorima;

-uništavanje korovskih biljaka;

-primena nekog od insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambdacihalotrin) 0,4 l /ha (karenca 3 dana) ili

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 - 0,25 l/ha (karenca 3 dana) ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan) ili

Affirm 095 SG, Ema, Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 - 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru31.8.2021 13:07Tripsi (thrips spp); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na feromonskim klopkama postavljenim na lokalitetu Glašinac, u usevu paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registrovani su povećani ulovi imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom registrovano prisustvo karakterističnih mina na listovima, koje nastaju od ishrane larvi, na do 12% biljaka. Takođe, registrovano je i prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) na cvetovima i na listovima paradajza na do 7 % biljaka.

Sa ciljem zaštite od moljca paradajza proizvođačima se preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole koje podrazumevaju:

·       postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza,

·       postavljanje mreže i pravljenje predulaza u objekat, kao i postavljanje mreže na otvorima za provetravanje plastenika,  

·       uklanjanje i uništavanje napadnutih listova,

·       upotreba prirodnih neprijatelja (npr. predatorska stenica Macrolophus pygmaeus koja se hrani se jajima i larvama moljca paradajza).

Sa ciljem zaštite paradajza od navedene štetočine preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite, koje su samo korektivne mere, primenom insekticida:

·       Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha.

Navedeni insekticid delovaće i na suzbijanje tripsa u usevima paradajza, a detaljnije o tripsima kao štetočinama paradajza i merama njihove kontrole možete videti u prilogu (vidi prilog). 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(2)
Zaštita paradajza26.8.2021 14:39Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji iz druge sadnje se nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do formiranja plodova (51-71 BBCH).

velika slika

Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi odraslih jedinki, a na listovima jaja kao i imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Takođe, uočene su mine na donjim listovima koje su posledica ishrane larvi.  U narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

 

larve i mine                            ulovi na klopkama

Pred nama je kritičan period u zaštiti paradajza od moljca. U narednom periodu se očekuje još masovnije prisustvo ove štetočine, a uspešna zaštita je moguća jedino primenom svih raspoloživih mera kontrole:

- postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje,

- postavljanje mreže i pravljenje predulaza u objekat, kao i postavljanje mreže na otvorima za provetravanje,  

- uklanjanje i uništavanje napadnutih listova,

- uništavanje korovskih biljaka.

- primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 - 0,2 l/ha ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambdacihalotrin) 0,4 l /ha ili

Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) 0,08 - 0,1% ili

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 - 0,25 l/ha ili

Affirm 095 SG, Ema, Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 - 2 kg/ha.

Region: Niš
Zaštita useva od pamukove sovice i stenica26.8.2021 10:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

U proteklih nedelju dana, na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine. U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji se na pojedinim parcelama kreće i do 60%.

 

 

 

Pamukova sovica je izrazito polifagna štetočina i hrani se na velikom broju biljnih vrsta. Ženke polažu jaja, pojedinačno ili u manjim grupama, na dlačice listova ili generativne organe najrazvijenijih biljaka, kod kojih se odvijaju intenzivan porast i plodonošenje. Štete pričinjavaju larve, pri čemu se prvi larveni uzrasti ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove.

 

U ovom momentu najugroženiji su postrni usevi kukuruza šećerca, boranije i soje, kao i usevi paprike, paradajza, kupusa i drugog povrća.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev (karenca u danima)

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika (3), paradajz (1), kukuruz (14), kupus (7)

*Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz (3), kukuruz (7), kupus (14)

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika (1), paradajz (3), kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (3)

*Scatto

deltametrin

0,3-0,7 l/ha

paprika (3), paradajz (3), kupus (7)

*Kozak

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

boranija (14), kupus (14)

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija (7)

 

U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Sa ciljem suzbijanja te štetočine mogu se koristiti neki od navedenih insekticida.
 

Vizuelnim pregledima, u pojedinim usevima, registrovano je značajno prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula). Intenzitet napada zavisi od lokaliteta, useva i ranije primenjenih hemijskih mera zaštite. Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo stenica prilikom izbora insekticida, sa ciljem zaštite useva od navedenih štetočina, prednost treba dati preparatima na  bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina koji su označeni sa * u tabeli.

 

 

S obzirom da je u toku berba pojedinih useva ili se ona očekuje u narednom periodu prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 24.8.2021 ‎(1)
Zaštita paradajza24.8.2021 9:43Moljac paradajza (Tuta absoluta); Obična grinja (tetranychus urticae); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji, iz druge sadnje nalaze se u različitim fazama razvoja od cvetanja do formiranja plodova (51-71 BBCH).

usev - druga sadnja

velika slika

Vizuelnim pregledom useva paradajza registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) i mine na listovima prouzrokovane njihovom ishranom, dok se na feromonskim klopkama registruju konstantni ulovi i povećana brojnost odraslih jedinki.

larva tuta a. sl 5

velika slika

Proizvođačima se preporučuje primena nepesticidnih mera kontrole, kako bi se smanjila populacija ove štetočine i to:

-          postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje

-          postavljanje mreže i pravljenje predulaza u objekat, kao i postavljanje mreže na otvorima za provetravanje  

-          uklanjanje i uništavanje napadnutih listova

-          uništavanje korovskih biljaka domaćina.

U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje i primena insekticida:

Voliam targo 063 SC (hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1% - karenca 3 dana.

Takođe je registrovano i  prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Navedeni insekticid za moljca paradajza delovaće i na suzbijanje običnog paučinara.

obični paučinar

velika slika

Uslovi koji su prisutni u plasteničkoj proizvodnji paradajza (visoka relativna vlažnost vazduha i trenutne temperature vazduha), izuzetno pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani). U cilju sprečavanja razvoja pomenutih patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha - karenca 3 dana ili

Curzate M 68 WG (mankozeb + cimoksanil) u količini 2,3 kg/ha - karenca 3 dana.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.8.2021 ‎(1)
Zaštita paradajza u plastenicima19.8.2021 13:55Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-89).

Na feromonskim klopkama za moljca paradajza (Tuta absoluta) konstantno se registruju ulovi odraslih jedinki, a u vizuelnom pregledu su uočena oštećenja na listovima paradajza u vidu mina od ishrane larvi kao i prisustvo položenih jaja na listovima.

mine na listu paradajza od moljca paradajza

U cilju kontrole moljca paradajza, u plastenicima  gde do sada nije bilo šteta i većih problema sa ovom štetočinom, preporučuju  se primena svih raspoloživih nepesticidnih mere kontrole:

-        primena  ineskatskih mreža  na ulazu u objekte i mesta provetravanja

-        pravljenje predulaza u plastenike

-        postavljenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki moljca paradajza

-        uklanjanje infestiranih listova i plodova i njihovo uništavanje

-        uništavanje korovskih biljaka

-        upotreba prirodnih neprijatelja, predatora jaja i larvi moljca paradajza (predatorske stenice  Macrolophus pygmaeus i Nesidiocoris tenuis).

U plastenicima, gde postoji višegodišnji problem sa ovom štetočinom, i gde se registruju veće brojnosti odraslih jedinki na klopkama, prisustvo jaja i larvi,  i oštećenja od ishrane larvi na listovima i plodovima, pored svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole, preporučuje se i primena nekog od registrovanih insekticida uz obavezno poštovanje karence:

  •  Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,0175 – 0,2 l/ha ili
  • Avaunt 15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin)  0,4 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih karenci.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(2)
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru13.8.2021 14:01Paučinari (tetranychidae); Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica); Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 82-89).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi  paradajzovog moljca (Tuta absoluta), kao i oštećenja u vidu mina, nastale kao posledica ishrane ove štetočine. Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paradajza kontinuirano beležimo povećanje brojnosti paradajzovog moljca.

      

Larva T.absoluta                      Mina na listu

Tokom pregleda registrovano je i prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae), na naličju listova, kao i simptomi oštećenja prouzrokovani sisanjem sokova.

   Grinje na listu

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pomenutih štetočina, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena preparata:

Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) 0,08-0,1%, karenca 3 dana.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice paradajza (Leveillula taurica) na do 16% biljaka, i simptoma crne pegavosti (Alternaria solani) na do 12% biljaka.

   

Simptom pepelnice             Simptom crne pegavosti

U cilju zaštite lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida kratke karence zbog berbe plodova:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1l/ha, karenca 3 dana.

 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next