Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i paradajza13.8.2017 16:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta,  usevi paprike i paradajza se nalaze u fenofazi drugi do treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i na plodovima u indeksu napada do 39.

jaje na listu paprika

jaje na plodu paradajza

 

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje larvi.

Proizvođačima paprike i paradajza se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 % ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.7.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i paradajzu28.7.2017 15:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza (proizvodnja na otvorenom) na lokacijama monitoringa u Lukinom Selu, Mihajlovu, Mužlji i Lazarevu registrovano je da se pregledani usevi nalaze u fazi intenzivnog plodonošenja ( BBCH skala 74-77).

Tokom pregleda registrovano je povećanje broja novopoloženih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Tabelarni prikaz pregleda:

lokalitet

usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Mihajlovo

paprika

15

2

Mužlja

paradajz

6

-

Lukino Selo

paprika

8

6

Lazarevo

paprika

12

4

 

S  obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od sedam dana , a i dalje registrujemo visoku brojnost položenih jaja, preporuka proizvođačima je da kontinuirano vrše zaštitu svojih useva kako ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane plodove. Tretman obaviti insekticidom

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) – 0,1-0,15 l/ha

  

                        jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji27.7.2017 16:22Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva, na teritoriji RC Zrenjanin, registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

% biljaka sa larvama tripsa

Kupus

Mihajlovo

Početak formiranja glavice (BBCH 41)

18 %

Paradajz

Lukino selo

Razvoj ploda (treća grupa plodova – BBCH 73)

13 %

Krastavac

Mužlja

Razvijen peti pravi list na glavnom stablu (BBCH 15)

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na direktne štete koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te je preporuka proizvođačima da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva navedene štetočine, primene neki od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0, 4 l /ha

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha

  

                                   larva tripsa spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.7.2017 ‎(1)
Pojava zelene povrtne stenice - Nezara viridula14.7.2017 12:29Stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokalitet Mužlja, usevi paradajza se nalaze u fazi formiranja ploda (BBCH 74).

Vizuelnim pregledom proizvodnje na otvorenom, registrovana je pojava larvi stenice (Nezara viridula) na 12 % biljaka. Hraneći se, ova štetočina oštećuje pokožicu plodova, koji dobijaju prošaranu žutu boju, gorak ukus i nisu upotrebljivi.

stariji larveni stadijum N.viridula

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo stenica tretman obave preparatom:

Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0, 05 %  -  karenca 7 dana

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji28.6.2017 19:44Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Mihajlovo, usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji, se nalaze u fazi sazevanja ploda (10 – 50 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-85). Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala pa do otvaranja drugog cveta (BBCH 22-62).

     

 faza krastavca                           faza paradajza           

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp).

  

Thrips spp                            

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji paradajza 2.6.2017 14:48Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza utvrđeno je da se paradajz nalazi u fenofazi od cvetanja (BBCH 65) do formiranja plodova (BBCH 71)

Metodom otresanja cvetova paradajza uočeno je prisustvo imaga tripsa (Trips spp.) na 20% biljaka.

 

Važno je napomenuti da su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza TSWV koji nanosi štete većem broju gajenih biljaka pre svega paradajzu i paprici.

Povrtarima se  preporučuje da obave preglede - otresanjem cvetova  i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, primene insekticid

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.5.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji paradajza 11.5.2017 11:34Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paradajza u Mužlji (sorta Atia, datum rasađivanja 10.03.2017.), konstatovana je fenofaza od cvetanja (BBCH 65 – Peta cvast: Otvoren prvi cvet)- formiranja plodova (BBCH 71)

Metodom otresanja cvetova paradajza uočeno je prisustvo imaga tripsa (Trips spp.) na 4% biljaka.

 

   

   faza razvoja                        trips iz cveta

 

Pored direktnih šteta koje pričinjavaju, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te se proizvođačima preporučuje da obave preglede (metodom otresanja cvetova) i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, primena sledećeg insekticida:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.7.2016 ‎(1)
Štetočine paradajza u zatvorenom prostoru13.7.2016 9:07Moljac paradajza (Tuta absoluta); Lisni miner (Liriomyza spp)

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Batušinac  u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru,  vizuelnim pregledom registrovana je pojava moljca paradajza Tuta absoluta. Štete su evidentirane samo na lisnoj masi.

Ženke polažu jaja na listove. Larve se pile nakon 4 do 5 dana. Larva pričinjava štete na listovima, stablu i plodovima paradajza praveći karakteristične mine. Na listovima larve se hrane samo mezofilom ostavljajući epidermis netaknut.

Larva moljca paradajza (Tuta absoluta) i oštećenja na listu paradajza (velika slika)

Ova štetočina može razviti 10 do 12 generacija godišnje. Razviće jedne generacije traje 29 do 38 dana, u zavisnosti od uslova sredine, pa su i mere zaštite otežane.

Registrovana je i pojava lisnih minera  iz roda Liriomyza spp.

 

Larve i jedne i druge štetne vrste polažu jaja na list paradajza, prouzrokujući oštećenja u vidu mina  koje se mogu razlikovati. Mineri lista (Liriomyza spp.) stvaraju  mine  u vidu  uskih tunela, sa  izmetom koji je rasporedjen u nizu  duž tunela,  larve su apodne, bez razvijene glave. Moljac paradajza (Tuta absoluta) prouzrokuje  široke mine, nedefinisane u obliku mrlja sa tamnosmeđim izmetom koji je rasut po celoj  unutrašnjosti mine, larva je sa grudnim nogama  i razvijenom glavom.

 

Oštećenja od lisnog minera (Liriomyze spp.) na listu paradajza (velika slika)

U cilju suzbijanja ovih štetočina koje direktno ili indirektno smanjuju prinos i upotrebnu vrednost ploda, potrebno je izvršiti tretman nekim od insekticida sa malom karencom:

-           Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha - karenca 1 dan

-          Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha - karenca 3 dana

-          Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha - karenca 3 dana

       Uz primenu insekticida preporučuje se i dodatak silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida.

Strogo se pridržavati karence primenjenih insekticida, jer je ovo period kada se obavlja intenzivna berba plodova paradajza.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.7.2016 ‎(1)
Pojava zelene povrtne stenice8.7.2016 13:20Stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom povrća (paprika, paradajz) uočena je pojava zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula). Pregledom paradajza uočeni su mlađi i starji larveni stadijumi kao i odrasle jedinke zelene povrtne stenice. Pored larvi štete pričinjavaju i odrasle jedinke, koje buše pokožicu i sisaju sokove. Uočena su  oštećenja kako na zrelim, tako  i na zelenim plodovima. Na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici. Takvi plodovi dobijaju gorak ukus i nisu upotrebljivi.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.BIFENTRIN) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.

odrasla jedinka zelene povrtne stenice

starji larveni stadijum zelene povrtne stenice

mlađi larveni stadijum zelene povrtne stenice

zelena povrtna stenica,velika slika

oštećenja na zrelom plodu,velika slika

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 28.6.2016 ‎(1)
Zaštita paradajza28.6.2016 13:30Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Ruma usevi paradajza (njivska proizvodnja) se nalaze u fenofazi razvoj ploda (71 BBCH).

Vizuelnim pregledima uočeno je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače (Phythophthora infestans) na listu paradajza. Pljuskovite kiše i visoke temperature stvorile su povoljne uslove za razvoj ovog patogena.

 

faza razvojasimptom plamenjače na listu

faza razvoja                           simptom na listu

U cilju sprečavanja daljeg širenja simptoma, proizvođačima se preporučuje da zaštite svoj usev nekim od registrovanih fungicida :

Equation Pro WG-(cimoksanil + famoksadon) 0,4kg/ha

Ridomil gold MZ 68-WG -(mankozeb+metalaksil) 2,5 kg/ha

Infinito SC-(propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 1,2-1,6 l/ha

Acrobat MZ WG- (mankozeb + dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Region: Ruma
1 - 10 Next