Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.8.2022 ‎(1)
Prisustvo pamukove sovice u usevima 15.8.2022 9:02Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Sombor, usevi postrnog kukuruza šećerca se nalaze u zavisnosti od roka setve  u fazi od  razvoja listova do faze pred izbijanja metlice (BBCH 15-51); usevi soje se nalaze u fazi sazrevanja ploda ( BBCH 80-89 ); usevi postrne soje  se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61); usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda, 10-70% plodova pokazuje tipičnu zrelost ( BBCH 81-87 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza šećerca, postrne soje (u sistemu za navodnjavanje)  i paprike registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na:

-        kukuruzu šećercu – 5-20% biljaka

-        soji –na  15 % biljaka

-        paprici -30-55 % biljaka.

velika slika

U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi pamukove sovice pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled  useva u cilju utvrđivanja prisustva štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo  preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Top gun (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

 Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 12.8.2022 ‎(1)
Polaganje jaja pamukove sovice12.8.2022 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrnog kukuruza šećerca se u zavisnosti od roka setve naleze u različitim fazama razvoja listova do faze pred izbijanja metlice (BBCH 15-51); usevi soje se nalaze u fazi sazrevanja ploda ( BBCH 80-89 ); usevi postrne boranije se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61); usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda, 10-70% plodova pokazuje tipičnu zrelost ( BBCH 81-87 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza šećerca, soje, boranije i paprike registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na:

-        kukuruzu šećercu od 5% do 20% biljaka

-        soji na do 20% biljaka

-        boraniji na do 10% biljaka i

-        paprici na do 50% biljaka.

jaje pamukove sovice na listu paprike

jaje pamukove sovice na plodu paprike

jaje pamukove sovice na listu soje

jaje pamukove sovice na svili kukuruza

Početkom sledeće nedelje očekuje se intenzivno piljenje larvi te štetočine.

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca registruju se pojedinačno položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo jaja pamukove sovice primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevima paprike:

-        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

-        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-        Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Exalt (spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

         

U usevima kukuruza:

-        Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol), u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ili

-        Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb), u količini 0,25 l/ha (karenca14 dana)  ili

-       Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana)  ili

-        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram), u količini 0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

-       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin), u količini 0,4-0,5 l/ha (karenca 35 dana) ili

-              Decis expert (a.m. deltametrin), u količini 0,075-0,125 l/ha (karenca 30 dana).

U usevima boranije:

-        Harpun ( a.m.piriproksifen), u koncentraciji 0,05-0,075%.

U usevima soje, nema registrovanih insekticida za suzbijanje pamukove sovice. Proizvođačima soje koji se nalaze u dobroj kondiciji i koji nisu pretrpeli posledice suše, preporučuje se primena nekog od gore navedenih insekticida, ukoliko se registruje polaganje jaja ove štetočine.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 29.7.2022 ‎(2)
Zaštita soje29.7.2022 12:19Obična grinja (tetranychus urticae)

Na terenu RC Senta usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja mahuna.

Vizuelnim pregledom useve soje, registrovano je prisustvo odraslih jedinki i jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, po obodu parcele. Nekim parcelama registruje se veći napad ove štetočine, pojavljajući se u oazama na unutrašnjem delu parcele.

grinje     simptom

grinje                                   simptom napada grinja na listu

Proizvođačima se preporučuju pregled useva na prisustvo običnog paučinara i ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite rubnih delova parcele nekim od navedenih insekticida:

  • Vertimec 018 EC (abamektin) u količini 0,3-0,5l/ha ili
  • Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura hemijski tretman treba sprovoditi u večernjim satima.

Region: Senta
Oprez na insekta Epicauta rufidorsum u soji29.7.2022 8:43Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na području delovanja RC Novi Sad usevi soje se nalaze u različitim fazama razvoja mahuna. Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Bač, Plavna i Mladenovo, uočeno je prisustvo odraslih jedinki Epicauta rufidorsum. Insekti su dužine oko 3 cm, telo im je crne boje, a glava crvene.

Na većini parcela registrovani su pojedinačni primerci ovog štetnog insekta, dok su na pojedinim parcelama registrovane visoke brojnosti, kao i štete nastale usled njihove ishrane. Odrasle jedinke ovog insekta se ishranjuju na zeljastim biljnim delovima velikog broja biljaka. Na usevima soje pored ishrane na listovima, uočeno je da se ishranjuju i na zeljastim mahunama prilikom čega direktno utiču na smanjenje prinosa.

Indirektne štete nastaju kao posledica lučenja kantaridina koji može biti toksičan za ljude i životinje, a naročito za konje ukoliko se ishranjuju sa kontaminiranom hranom.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Naročitu pažnju je potrebno da obrate proizvođači na zapadu Južnobačkog okruga. Ukoliko registruju povećane brojnosti koje mogu da dovedu do golobrsta i značajnog smanjenja prinosa preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida.

Preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje27.7.2022 9:48Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama razvoja ploda - mahuna (BBCH 7).

Vizuelnim pregledima useva soje, registrovano je prisustvo kolonija običnog paučinara (Tetranychus urticae), na rubnim delovima (uzglavnicama) pojedinih  parcela.

          

Simptomi napada grinja u usevu  Simptom napada grinja na listu

Grinje su prisutne na naličju listova, gde se ishranjuju  sisanjem biljnih sokova.

Usled jačeg napada ovih štetnih organizama, smanjuje se intenzitet fotosinteze, biljke zaostaju u porastu, obrazuju sitnije mahune i u krajnjem je umanjen prinos.

Uslovi u proizvodnji u proteklom periodu (visoke temperature vazduha, odsustvo padavina) izuzetno su pogodovali razvoju grinja. Pomenuti uslovi se najavljuju i za naredni period, te postoji visok rizik u proizvodnji soje, jer vrlo brzo može doći do prenamnoženja grinja i velikih šteta usled njihove ishrane.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo grinja. Po uočavanju ovog štetnog organizma, preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida prvenstveno  na ivičnim delovima parcela, čime sprečavamo njihovo širenje u unutrašnjost useva: 

·         Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u količini  0,3-0,5 l/ha ili,

·         Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) u količini 0,05-0,1%

Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 26.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje26.7.2022 13:12Obična grinja (tetranychus urticae)

U regionu Šapca, usevi soje se nalaze u različitim fazama razvoja mahuna.

Vizuelnim pregledom useva, uočeni su simptomi napada od običnog paučinara (Tetranychus urticae). Najjači intenzitet napada se registruje na uvratinama, a sa ulaskom u parcele intenzitet napada opada.

          

Simptom u polju           Grinja pod uveličanjem

Grinje se nalaze na naličju listova gde se ishranjuju sisajući sokove biljaka. Simptomi oštećenja se uočavaju na licu lista u vidu sitnih tačkica srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja uvećava, čitava površina lista žuti i suši se.  Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija i smanjuje intenzitet fotosinteze, biljke ranije završavaju vegetaciju, zaostaju u porastu i imaju manje i sitnije mahune.

Suvo i toplo vreme u prethodnom periodu izuzetno je pogodovalo razvoju ove štetočine. S obzirom da se i u narednim danima očekuju visoke temperature i višednevni periodi bez padavina, može doći do prenamnoženja ove štetočine i prouzrokovanja šteta na usevima soje.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo običnog paučunara. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida:

 Vertimec 018 EC (abamektin) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

 Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 15.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje15.7.2022 14:58Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja mahuna (BBCH 61-70 ).

Vizuelnim pregledom useva soje, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na do 15% biljaka. Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcela.

grinje na naličju lista soje

Grinje su prisutne na naličju listova gde se ishranjuju sisajući biljne sokove. Usled jačeg napada ove štetočine smanjuje se intenzitet fotosinteze, biljke zaostaju u porastu i formiraju manje i sitnije mahune.

Uslovi u proizvodnji u proteklom periodu (visoke temperature vazduha, odsustvo padavina) izuzetno su pogodovali razvoju grinja. U  narednim danima se opet očekuju visoke temperature, koje mogu dovesti do prenamnoženja grinja i nastanka velikih šteta usled njihove ishrane.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva (pre svega oboda parcele) na prisustvo grinja. Prilikom registrovanja njihovog prisustva, preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida upravo na rubnim delovima parcele, kako bi se sprečilo dalje širenje u unutrašnjost useva: 

      ·        Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

·        Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Tretman treba izvršiti u večernjim časovima, zbog visokih temperatura.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 14.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje od grinja u regionu Sombora14.7.2022 11:15Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja ploda.

Vizuelnim pregledom soje na obodnim delovima parcele, registrovano je prisustvo odraslih jedinki i jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova,  kao i početni simptomi oštećenja na biljkama od njihove ishrane. U narednim danima se očekuje porast  temperature i takvi vremenski uslovi uz odsustvo padavina veoma  pogoduju daljem razvoju i širenju grinja.

  

velika slika                                   velika slika

Poljoprivrednim proizođačima se preporučuje obilazak i pregled parcela, naročito obodnih delova radi utvrđivanja njihovog prisustva. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporuka je primena nekog od registrovanih akaricida radi spečavanja daljeg razvoja i širenja grinja:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

Orthus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura i fotolabilnosti preparata!

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje13.7.2022 8:55Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Subotica usevi soje se nalaze u fenofazi od kraj cvetanja do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu; ravne mahune (BBCH 69-70).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo jaja i odraslih jedinki običnog paučinara (Tetranychus urticae), po obodu parcele. Narednih dana najavljuju se visoke temperature, bez padavina, što će pogodovati razmnožavanju i širenju ove štetočine.

slika

 

SADA JE PRAVI MOMENAT DA SE PREGLEDAJU USEVI NA PRISUSTVO GRINJA I SPROVEDU MERE ZAŠTITE PO OBODNIM DELOVIMA PARCELA. Kako je u opet u najavi  tropsko vreme, može brzo doći do prenamnoženja i migracije grinja ka središnjim delovima parcele. 

Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena akaricida na rubnim delovima parcele nekim od registrovanih akaricida:

-       a.m.abamektin (Vertimec 018 EC) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

-       a.m.fenpiroksimat (Ortus 5 SC) u koncentraciji 0,05-0,1%

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima!

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 12.7.2022 ‎(1)
Zaštita soje12.7.2022 13:50Obična grinja (tetranychus urticae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi soje se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u fenofazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu; ravne mahune (BBCH 63-70).
 
 
Vizuelnim pregledom useva soje, na lokalitetu Banatska Topola, registrovano je prisustvo jaja i pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) po obodima parcela na do 10% biljaka.
 
 
velika slika                             velika slika
 
Prisustvo pomenute štetočine registrovano je sa naličja lista. Usled ishrane grinja listovi gube zelenu boju, a pregledom pod binokularom sa naličja lista registrovano je prisustvo jaja i odraslih jedinki tih štetočina.
 
U narednom periodu se prognozira porast dnevnih temperatura koji će pogodovati daljem razvoju i širenju grinja.
 
Štete se prvo uočavaju na rubnim delovima parcele pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled upravo na tim delovima parcele gde se grinje prvo naseljavaju.
 
Ukoliko se na parceli registruje prisustvo grinja preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite rubnih delova parcele kako bi se sprečilo širenje ka unutrašnjem delu nekim od navedenih insekticida:
  • Vertimec 018 EC (abamektin) u količini 0,3-0,5l/ha ili
  • Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%
Primena hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim satima!
Region: Kikinda
1 - 10 Next