Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.6.2022 ‎(1)
Zaštita soje17.6.2022 8:19Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 55-60).

 

Vizuelnim pregledima useva soje, na pojedinim parcelama ( lokaliteti Gornja Rogatica,Bačka Topola) registrovano je prisustvo leptira  i  gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui).

 

 

Velika slika                        Stričkov šarenjak_oštećenja i gusenica

 

Štete prouzrokuju gusenice, hraneći se lisnom masom. Na mestima ishrane gusenica vidljive su paučinaste niti kojima je povezan oštećeni epidermis lista.

 

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da pregledaju useve  soje na prisustvo navedene štetočine.

Ukoliko se utvrdi brojnost od preko 2 gusenice po biljci  preporučuje se spovođenje  hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcela primenom insekticida na bazi a.m. cipermetrina.

 

Insekticide treba primenjivati u poslepodnevnim časovima, zbog visokih temperatura vazduha!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita soje15.6.2022 7:36Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na području delovanja RC Subotica usevi soje se nalaze u fenofazi vidljive prve cvasti  do fenofaze otvoreni prvi cvetovi (BBCH 51- 60).

 

 

Vizuelnim pregledom useva soje  na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui). Gusenice ove štetočine se prvenstveno sreću na korovskim biljkama (palamida, čičak i dr.), a od gajenih biljaka oštećuju soju, pasulj, suncokret i druge. Mlade gusenice izgrizaju epidermis lista, a kada odrastu povezuju  paučinastim nitima vršne listove i mogu da izazovu golobrst.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju usev soje radi utvrđivanja prisustva i brojnosti gusenica u usevu. Ukoliko se registruje prisustvo više od dve gusenice po biljci preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin.

 

Najčešće se javljaju u oazama, tako da se suzbijanje može vršiti samo na napadnutim delovima parcele.

Primena insekticida se, zbog visokih dnevnih temperatura, preporučuje u večernjim časovima.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita soje13.6.2022 17:01Stričkov šarenjak (vanessa cardui)
Na području delovanja RC Kikinda usevi soje se nalaze u fenofazi vidljive prve cvasti (BBCH 51) do fenofaze otvoreni prvi cvetovi (BBCH 60).
 
 
Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) kao i prisustvo leptira pomenute štetočine.
 
Prisustvo gusenica je uglavnom registrovano u oazama gde su na listovima soje uočena oštećenja epidermisa lista i pojava paučinastih niti koje povezuju takve listove.
 
 
velika slika                                 velika slika
 
                    
                                velika slika
 
 
Stričkov šarenjak je polifagna štetočina koja osim gajenih kultura kao što su pasulj, soja, boranija, grašak i druge oštećuje i korovske vrste. Pri većoj brojnosti gusenica može doći do potpunog golobrsta useva.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva soje na prisustvo pomenute štetočine i ukoliko se na parceli utvrdi više od 2 gusenice po biljci stričkovog šarenjaka i primena insekticida na bazi cipermetrina.
 
S obzirom da se štetočina pojavljuje u oazama potrebno je pažljivo pregledati parcelu, a hemijske mere zaštite treba sprovesti samo na napadnutim delovima parcele odnosno mestima gde su registrovane gusenice.
 
Sprovođenje hemijskog tretmana preporučuje se u večernjim satima zbog visokih temperatura u toku dana.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 10.6.2022 ‎(2)
Zaštita soje10.6.2022 13:11Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na terenu RC Senta soja se nalazi u fenofazi: od prisutni prvi cvetovi  do prvi cvetovi otvoreni  (50-60 BBCH ) .

Vizuelnim pregledom useva soje na listovima je registrovano  prisustvo gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), kao i let imaga. 

Ovaj leptir je migratorna vrsta sa povremenom gradacijom. Kao polifagna štetočina sa korovskih biljaka se širi na useve soje. Štete pričinjavaju gusenice izgrizanjem i upredanjem listova,što pri većoj brojnosti može dovesti do potpunog golobrsta useva.

 

 

larva

 

Preporuka proizvođačima je redovan obilazak parcela i praćenje prisustva i brojnosti gusenica na usevima.

Mere zaštite se, u ovim fazama razvoja soje, preporučuje ukoliko se registruje preko 2 gusenice stričkovog šarenjaka po biljci, nekim od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin. Za navedenu štetočinu je karakteristično da se javlja u oazama, te se njeno suzbijanje može vršiti samo na napadnutim delovima parcela.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Senta
Zaštita soje10.6.2022 9:30Stričkov šarenjak (vanessa cardui)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza soje:od prisutni cvetni pupoljci (BBCH 50) do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetu Miletićevo registrovano je prisustvo tek ispiljenih gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui).  Gusenice mlađih uzrasnih stadijuma izgrizaju prvo epidermis lista, a kasnije se njihovo prisustvo ouočava i po paučinastim nitima kojima povezuju listove. Mogu dovesti do golobrsta pri većoj brojnosti. Prema literaturnim podacima, jedna gusenica u toku svog razvića uništi trolisku soje.
S obzirom da se ova štetočina javlja u oazama, potreban je oprez i preporučuje se pregled svih parcela soje, posebno ukoliko ima korova na kojima se ova vrsta takođe hrani:palamida,čičak,stričak i dr. Ukoliko se pri pregledu ustanovi preko dve gusenice stričkovog šarenjaka po biljci, na tim delovima parcela, preporučuje se primena insekticida na bazi a.m. cipermetrin. Tretman treba sprovesti u večernjim časovima.
 
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 9.6.2022 ‎(1)
Zaštita soje9.6.2022 13:46Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na  području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u fenofazi vidljive prve cvasti (BBCH 51).

Na pojedinim parcelama su vizuelnim pregledom  biljaka uočene larve  stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui). Oštećenja su  u vidu oaza i izgriženog  epidermisa lista. Porastom gusenica, doći će do upredanja vršnih listova i golobrsta. Pregledom je utvrđeno i prisustvo lisnih sovica.

napadnuti usev soje od gusenica stričkovog šarenjaka

gusenica stričkovog šarenjaka

lisna sovica

Takođe je vizuelnim pregledom registrovano prisustvo zelene (povrtne) stenice ( Nezara viridula ). Štete u usevima soje pričinjavaju i odrasle jedinke i larve stenica koje buše biljno tkivo i sisaju sokove iz svih nadzemnih delova, preferirajući ishranu na mahunama. Kao posledica toga, dolazi do odbacivanja mahuna ili one ostaju nerazvijene. Ishranom u fazama razvoja semena, ona bivaju smežurana, deformisana ili dolazi do njihovog odbacivanja.

Najjači intenzitet napada stenica se uočava na ivičnim delovima parcela, naročito onih koje se graniče sa drvenastim biljkama.

 

zelena stenica

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  da  pregledaju useve soje, i po utvrđivanju prisustva gusenica stričkovog šarenjaka na delovima parcela gde njihova brojnost prelazi dve po biljci, primene neki od insekticida na bazi cipermetrina, koji će delovati i na prisutne stenice.

 S obzirom da se gusenice stričkovog šarenjaka hrane i na korovima (palamida, pepeljuga), preporuka je i da se usev soje održava bez prisustva korova.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.5.2022 ‎(1)
Prisustvo braon mramoraste i zelene stenice u usevima i zasadima i mere suzbijanja13.5.2022 13:04Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo braon mramoraste i zelene ili povrtne stenice. Trenutno se prisustvo navedenih stenica registruje u zasadima breskve, nektarine, trešnje, leske, soje, krompira, pšenice i drugih kultura. U toku je migracija ovih šteočina sa dreveća i spontane flore u poljoprivredne useve i zasade.

 

 

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

 

Trenutno su najugroženiji zasadi bresaka, nektarina, leske i trešanja. U ovim zasadima ukoliko se pregledom uoči prisustvo stenica preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,05%.

 

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu. U zasadima koji se nalaze u fazama zrenja poput trešanja, posebnu pažnju treba obratiti na karencu a to je vreme koje je neophodno da prođe od poslednje primene pesticida do berbe. Karenca za navedene insekticide u zasadima bresaka i trešanja iznosi 14 dana.

 

Detaljnije o braon mramorastoj i zelenoj stenici u prilogu RC Kikinda na linku.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 24.3.2022 ‎(1)
Preventivne mere kontrole biljnih patogena u proizvodnji soje24.3.2022 13:50Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Sušenje stabla i mahuna soje (diaphorte phaseolorum var sojae)
U proizvodnji soje koja se gaji na našem terenu, u cilju kontrole prouzrokovača biljnih patogena, mogu se preporučiti određene preventivne mere.
 
Najznačajniji patogeni koji se javljaju u našoj proizvodnji soje, a koji utiču na smanjenje prinosa su:
  • prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) - patogen koji napada stablo. Javlja se u godinama sa učestalim padavinama a simptomi se uočavaju u vidu bele micelije dok se na poprečnom preseku stabla vide sklerocije. Usled jačeg napada dolazi do lomljenja stabljika i poleganja useva.
  • prouzrokovač sušenja stabla i mahuna soje (Phomopsis sojae) - simptomi se uočavaju na stablu, mahunama, lisnim peteljkama i semenu. U okviru pega se krajem vegetacije javljaju piknidi. Usled jačeg napada može doći do poleganja useva. Ovom patogenu za razvoj i širenje pogoduju učestale i obilne padavine. Glavni način prenošenja su biljni ostaci i zaraženo seme.

Najvažnija mera u proizvodnji soje koja se može preduzeti je plodored i to četvoropoljni ili petopoljni plodored. Plodored u najvećoj meri utiče na smanjenje infektivnog potencijala patogena. Pri planiranju plodoreda treba imati u vidu da su suncokret, soja i uljana repica kulture kojima je bela trulež zajednički patogen.

Ostale preventivne mere koje se mogu preduzeti su setva zdravog semena, setva otpornih sorti, zaoravanje žetvenih ostataka i izbalansirano đubrenje naročito azotom.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 18.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrne soje18.8.2021 8:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Sombor, usevi postrne soje u zavisnosti od rokova setve  se nalaze u fenofazi cvetanja i razvoja ploda (BBCH 65-73 ).

Vizuelnim pregledom useva postrne soje na više različitih lokaliteta registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na preko 20% biljaka. Poslednjih dana se beleže veliki ulovi imaga pamukove sovice na svetlosnim lovnim lampama, na dnevnom nivou lovi se preko 100 jedinki. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi pamukove sovice.

jaje pamukove sovice

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva postrne soje i utvrđivanje prisustva položenih jaja i larvi pamukove sovice. U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Međutim, u drugim ratarskim useva (kukuruz, š.repa) registrovani su sledeći insekticidi:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)  0,2 – 0,25 l/ha

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Avaunt (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

U biljkama iz iste familije kao što je i soja (boranija, grašak) za suzbijanje pamukove sovice je registrovan insekticid Harpun (piriproksifen) 0,05-0,075% i ima karencu 7 dana.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita soje13.8.2021 17:47Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 73-79).

Usev soje

Vizuelnim pregledom useva soje, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma invazivnih stenica, zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 30% biljaka.

  

H.halys_imago                          H.halys_larva

Larve i imaga ovih štetnih organizama ishranjuju se sisajući biljne sokove iz svih nadzemnim biljnih delova. Najveće štete u soji pričinjavaju  na mahunama, koje se usled napada stenica deformišu, smežuravaju ili u potpunosti propadaju.

 

Nezara viridula_larva                N.viridula_larve

Proizvođačima soje se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih  štetočina. Prvenstveno treba obratiti pažnju na ivične delove parcela, koji su izloženiji napadu stenica.

U našoj zemlji u usevu soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje invazivnih stenica.

U usevima paprike, paradajza i plavog patlidžana , sa ciljem suzbijanja zelene stenice, registrovan je insekticid:

·         Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,18-0,42 l/ha, karenca 3 dana

Na osnovu navedenog  i u usevima soje se može preporučiti njegova primena, sa ciljem zaštite mahuna  od napada  invazivnih stenica.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next