Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.6.2018 ‎(1)
Zaštita soje7.6.2018 14:21Paučinari (tetranychidae)

Na području RC Šabac, lokalitet Slepčević, usevi soje se nalaze u fazi početak cvetanja (BBCH 50-55).

 Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo grinje, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcele, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve naročito ivične delove parcela i ako registruju prisustvo grinja izvrše tretman sa registrovanim akaricidom:

Vertimec 018EC (abamektin) od 0,3-0,5 l/ha

Ortus 5SC (fenpiroksimat) od 0,05-0,1%.

Tretirnje izvršiti u popodnevnim ili večernjim satima.

velika slika

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(1)
Grinje u soji21.7.2017 13:05Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokalitet Zlatica, usevi soje se nalaze u fazi cvetanja i formiranja mahuna (BBCH 61 – 70).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo grinja – običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcele, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, naročito ivične delove parcela i ako registruju prisustvo grinja, izvrše tretman napadnutih površina sa registrovanim insekticidom:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3 – 0, 5 l / ha

    

                                  grinje u soji                             

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita soje20.7.2017 9:42Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Požarevac usevi soje se nalaze u fazi cvetanja i formiranja mahuna (BBCH 61-65).

Na pojedinim parcelama,  registrovano je prisustvo grinja (Tetranychus sp).

Slika 1. Usev napadnut grinjama

Usled napada grinja dolazi do žućenja listova i biljke zaostaju u porastu. Simptomi se prvo uočavaju na obodima parcele, a potom dolazi do njihovog daljeg širenja u polje. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju ovih štetočina.

Preporučuje se proizvođačima soje pregled parcela, naročito obodnih delova. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se hemijski tretman napadnutih delova nekim od registrovanih akaricida kako bi se sprečilo dalje širenje grinja.

Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 17.7.2017 ‎(1)
Grinje u usevima soje17.7.2017 12:25Grinje (acarine)

Na teritoriji RC Pančevo usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva soje uočeno je prisustvo grinja -običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Na pregledanim biljkama, sa lica lista uočava se promena boje u rđastu, dok se sa naličja lista uočava  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje.

 

Simptomi su najizraženiji na rubovima parcela, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka. Tako je i naša preporuka  da se primene akaricidi  na obodnim delovima parcele kako bi se sprečilo dalje širenje grinja unutar useva.

Proizvođači soje treba da obiđu svoje parcele i ukoliko uoče simptome na biljkama karakteristične za napad grinja primene neki od akaricida:

 Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili  Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 26.6.2017 ‎(1)
Pojava grinja u soji 26.6.2017 10:07Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (po BBCH skali 61-63).

Vizuelnim pregledom useva soje na punktovima Apatin, Prigrevica i Sonta, registrovano je prisustvo grinja (Tetranychus spp) i to na obodnim delovima parcela.

Na pregledanim biljkama, sa lica lista uočava se promena boje u rđastu, dok se sa naličja lista uočava  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela, naročito obodnih delova, u cilju utvrđivanja prisustva grinja u usevima.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena akaricida na obodnim delovima parcele kako bi se sprečilo dalje širenje grinja unutar useva:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) 0,015-0,1%

rđasta prevlaka sa lica lista

paučinasta prevlaka sa naličja lista

grinje na naličju lista

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.6.2017 ‎(1)
Štetočine soje 3.6.2017 22:47Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Sombor , soja se nalazi u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (po BBCH skali 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovali smo prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na 5 % biljaka kao larvi i oštećenja od sovice gama (Autographa gamma ) na 3 % biljaka, koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina.

larva stričkovog šarenjaka

larva sovice gama

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Štetočine u soji2.6.2017 14:35Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na teritoriji RC Pančevo usevi soje se nalaze u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (BBCH 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju. Pregledom su registrovana oštećenja od ovih larvi na 5% biljaka.

Slika 2: Larva stričkovog šarenjaka

   

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi proverili  prisustvo ove štetočine.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 26.7.2016 ‎(1)
Pojava grinja u usevima soje 26.7.2016 22:50Grinje (acarine)

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktovima Toplana i Apatin (fenofaza razvoja  po BBCH skali 7-razvoj ploda), registrovano  je prisustvo grinja (Tetranychus sp.). Sa donje strane lista  uočava se  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje. Simptomi su za sada registrovani samo na rubnim delovima parcele.

Kod jakog napada grinja na soji, dolazi do uništavanja  hlorofila, list dobija žutu boju, pa crvenkastu, suši se i otpada.

Preporuka za proizvođače je da pregledaju svoje parcele počevši sa obodnih delova. Visoke temperature  pogoduju razvoju štetočine (može doći  do prenamnoženja), pa  na delovima parcele gde se utvrdi prisustvo grinja, izvršiti  treman nekim od navedenih akaricida:

Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili  Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%

velika slika

velika slika

velika slika

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.6.2016 ‎(1)
Štetočine u usevu soje 13.6.2016 13:32Sovica gama (Autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Vizuelnim pregledom useva soje na području delovanja RC Sombor, utvrdili smo da se soja nalazi u fenofazi od šest listova razvijeno do prvi cvetovi otvoreni (po BBCH 16-60).

Pregledom soje na punktu Riđica registrovali smo prisustvo

-larvi sovice gama (Autographa gamma) –prisutne  na 15 % biljaka

larva sovice gama (Autographa gamma)

-larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui ) –prisutne na 10-30 % biljaka

larva stričkovog šarenjaka

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina.

Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:  

       Nurelle-D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + ciprmetrin) 1,5 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 18.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevima soje18.7.2015 18:09Obična grinja (tetranychus urticae)

Vizuelnim pregledom parcela pod sojom na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva (na licu listova), se za sada uočavaju samo na uvratinama.

 

velika slika

 

Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, pa može doći do prenamnoženja i širenja u unutrašnjost useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje primenom insekticida kao što su:

 

·         Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

·         Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%

Ako je potrebno tretiranje ponoviti nakon 8-10 dana, kako bi se suzbile i novoispiljene jedinke.

 

Region: Ruma
1 - 10 Next