Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
Zaštita soje 7.9.2023 10:54Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Sombor, usevi postrne soje se nalaze u fazi razvoja mahuna (BBCH 71-79).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo :

-svih razvojnih stadijuma  braon mramoraste stenice Halyomorpha halys –na 10% biljaka

velika slika

-svih razvojnih stadijuma zelene povrtne stenice Nezara viridula-na 15 % biljaka

 

U ovoj fenofazi razvoja soje štete nanose i larve i imaga koje se najviše hrane sisanjem sokova iz mahune. U napadnutim mahunama seme je sitnije i nekvalitetno. U slučaju jačeg napada može doći i do odbacivanja mahuna.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina.

 Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se da sprovedu tretman nekim od insekticida na bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 4.9.2023 ‎(1)
Zaštita postrne soje4.9.2023 13:29Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi postrne soje se nalaze u fazi razvoja mahuna (BBCH 71-79).

usev postrne soje

Vizuelnim pregledom useva postrne soje registrovano je prisustvo:

-         mlađih larvi stričkovog šarenjaka (Vanesa cardui), na do 13% biljaka

-        svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), na do 10% biljaka

-        svih razvojnih stadijuma zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula), na do 8% biljaka

-        aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus spp.), do 10 aktivnih rupa/ha.

larva stričkovog šarenjaka

 

braon mramorasta stenica

mediteranska stenica

rupe od poljskog miša sa obranim mahunama

Oštećenja od larvi stričkovog šarenjaka su  u vidu oaza i izgriženog  epidermisa lista. Porastom gusenica, dolazi upredanja vršnih listova i golobrsta.

Štete u usevima soje od stenica pričinjavaju i odrasle jedinke i larve jer buše biljno tkivo i sisaju sokove iz svih nadzemnih delova, preferirajući ishranu na mahunama. Kao posledica toga, dolazi do odbacivanja mahuna ili one ostaju nerazvijene. Ishranom u fazama razvoja semena, ona bivaju smežurana, deformisana ili dolazi do njihovog odbacivanja.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  da  pregledaju useve soje, i po utvrđivanju prisustva navedenih štetočina, primene neki od insekticida na bazi deltametrina ili lambda-cihalotrina, koji će delovati na prisutne insekte.

U usevima postrne soje, prisustvo poljskih glodara je, za sada, registrovano u niskoj brojnosti. Njihovo prisustvo je zabeleženo naročito na parcelama na kojima su izostale agrotehničke mere nege useva, usled pretpljenih šteta od vremenskih nepogoda koje su zadesile naš region u proteklom periodu.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 18.7.2023 ‎(3)
Zaštita soje18.7.2023 14:44Obična grinja (tetranychus urticae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi soje se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u fenofazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu; ravne mahune (BBCH 62-70).
 
 
Vizuelnim pregledom useva soje na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo jaja i pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) za sada po rubnim delovima parcele.
 
 
velika slika                                   velika slika
 
                    odrasle jedinke i položena jaja na naličju lista
 
                      
                           velika slika
 
 
Uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji soje visoke temperature i periodi bez padavina izuzetno pogoduju razvoju populacije grinja.
S obzirom da se i u narednom periodu prognoziraju visoke temperature uslovi su veoma povoljni za dalje širenje grinja unutar same parcele.
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled parcela, pogotovo rubnih delova u cilju utvrđivanja prisustva štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se sprovođenje tretmana na rubnim delovima parcele kako bi se sprečilo dalje širenje u unutrašnjost useva.

Za sprovođenje hemijskih mera zaštite u usevu soje registrovani su sledeći akaricidi :
 
  • Vertimec 018 EC (abamektin) u količini 0,3-0,5 l/ha ili
  • Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%

Tretman bi trebalo sprovesti u večernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Kikinda
Zaštita soje18.7.2023 13:36Obična grinja (tetranychus urticae)

Regionalni centar: Vršac

 

Fenofaza: cvetanje (BBCH 61-63).

 

Vizuelnim pregledom listova soje registrovano je prisustvo  jedinki i jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

Njihova prisutnost je dominantna na rubnim delovima parcele. Visoke temperature će inicirati porast populacije i pojavu šteta.

 
Običan paučinar     Izgled lista sa grinjama  Faza
 

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da pregledaju svoje useve na prisustvo ove štetočine i ukoliko se one registruju, na ivičnim delovima parcele tretman registrovanim akaricidom kako bi se sprečilo njihovo širenje u unutrašnjost useva:

  • Vertimec 018 EC (a.m abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili
  • Ortus 5 SC (a.m fenpiroksimat) 0,05-0,1 %

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih temperatura!

Region: Vršac
Zaštita soje18.7.2023 7:30Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja mahuna.

Vizuelnim pregledom useva na obodima parcela registrovano je prisustvo odraslih jedinki i jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

Grinje se nalaze na naličju listova gde se ishranjuju sisajući sokove biljaka. Simptomi oštećenja se uočavaju na licu lista u vidu sitnih tačkica srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja uvećava, čitava površina lista žuti i suši se.  Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija i smanjuje intenzitet fotosinteze, biljke ranije završavaju vegetaciju, zaostaju u porastu i imaju manje i sitnije mahune.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja soje, sa odsustvom padavina i izuzetno visokim temperaturama, pogoduju ubrzanom razvoju i prenamnoženju grinja.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva na prisustvo običnog paučinara, a naročito rubnih delova parcele gde prvo dolazi do njihovog naseljavanja. Po registrovanju ove štetočine preporučuje se tretman rubnih delova parcela nekim od navedenih akaricida:

·        Vertimec 018 EC, Mekar ME (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

·        Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.7.2023 ‎(1)
Zaštita soje 17.7.2023 9:14Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na obodnim delovima parcele. Pregledom je utvrđeno prisustvo i odraslih jedinki i položenih jaja.

velika slika

           

velika slika                                          velika slika

Trenutni vremenski uslovi (visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha)   su veoma povoljni za  razvoj grinja  u soji pa se u narednom periodu očekuje intenzivnija pojava  i širenje u usevima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled  parcela u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo  proizvođačima se preporučuje   da sprovedu hemijski tretman rubnih delova parcele kojim  bi se sprečilo širenje u unutrašnjost useva.

Za tretman se preporučuje primena nekog od registrovanih akaricida:

-          Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

-          Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Tretman bi trebalo sprovesti u večernjim satima zbog veoma visokih dnevnih temperatura.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 11.7.2023 ‎(1)
Grinje u biljnoj proizvodnji11.7.2023 13:00Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Od druge dekade juna poljoprivrednu proizvodnju je okarakterisalo odsustvo padavina i visoke temperature (i do 13 tropskih dana) što je izuzetno povoljno uticalo na razvoj grinja.

U usevima i zasadima, naročito na jabuci, višnji, lubenici, dinji, paradajzu, soji, se registruje povećano prisustvo sledećih štetnih grinja: običnog paučinara, crvene voćne grinje i rđastih grinja.

Ove štetočine žive na naličju lista gde se hrane sisajući sokove biljaka. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

U najavi je talas tropskih temperatura koje mogu dovesti do prenamnoženja ovih štetočina i nastanka šteta u usevima i zasadima.

 

Navedene, ugrožene, biljne vrste treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo grinja i po potvrdi prisustva potrebno je sprovesti mere zaštite registrovanim akaricidima. O izboru akaricida po usevima/zasadima pogledati na linkovima: jabuka, višnja, lubenica i dinja, paradajz, soja.

Prilikom suzbijanja grinja treba koristiti veću količinu vode uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja. Za efikasno suzbijanje preporučuju se dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 5.7.2023 ‎(1)
O prisustvu braon mramoraste stenice u usevima i zasadima i merama zaštite5.7.2023 12:59Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Pregledom poljoprivrednih useva i zasada, uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma braon mramoraste stenice. Trenutno se prisustvo ove invazivne stenice registruje u zasadima jabuke, kruške, breskve, šljive, kajsije, višnje, trešnje, maline, kupine, leske, vinove loze kao i u usevima boranije, paprike, paradajza, kukuruza šećerca, soje, šećerne repe.

U toku je piljenje larvi letnje generacije ove štetočine.

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta postoji u zasadima leske, šljive, kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i kajsija kao i u usevima paradajza i kukuruza šećerca.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju sokove iz svih nadzemnih delova biljaka. Uvek više preferiraju ishranu na plodovima. Na napadutim plodovima dolazi do diskoloracije pokožice, stvaranja nekrotičnih tačaka i udubljenja, pogoršanja ukusa, što sve utiče na gubitak njihovog kvaliteta i tržišne vrednosti.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice i po potvrdi prisustva, gde je moguće, primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

PREPARAT

AKTIVNA MATERIJA

KONCENTRACIJA

USEV/ZASAD (KARENCA U DANIMA)

Decis 2,5 EC, Konfuzija,

Polux

deltametrin

0,05%

 

 

breskva, šljiva (14 dana)

 

kajsija (3 dana), leska (30 dana)

Karate Zeon

Grom

lambda-cihalotrin

0,02%

0,03%

breskva (14 dana), leska (7 dana)

šljiva (14 dana)

 

U usevima paradajza i kukuruza šećerca aktuelna je zaštita od pamukove (kukuruzne) sovice (vidi preporuku). Ako se u pomenutim usevima uoči i prisustvo braon mramoraste stenice prednost pri izboru insekticida treba dati preparatu Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) koji će delovati na obe štetočine.

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se ona očekuje, strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 23.6.2023 ‎(2)
Zaštita soje23.6.2023 21:01Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi soje se nalaze u fazi od prisutni prvi cvetovi, do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 50-60).

Vizuelnim pregledom useva soje na više lokaliteta, na pojedinim parcelama je uočeno prisustvo grinja -  običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, u niskom intenzitetu. Međutim, kao što se može videti na uvećanoj fotografiji, pored odraslih jedinki su prisutna i jaja ove štetočine, te se uskoro može očekivati povećanje njihove brojnosti.

U uslovima visokih temperatura i niskih vrednosti relativne vlažnosti vazduha, kompletan ciklus razvića ovih štetočina može da traje svega desetak dana.

Za sledeću nedelju se prognozira povećanje brojnosti ovih štetočina i uočavanje prvih simptoma njihove ishrane na biljkama.

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela i ukoliko se registruje prisustvo grinja da sprovedu hemijski tretman rubnih delova parcele kako bi se sprečilo njihovo širenje u unutrašnjost useva.

Preporučuje se upotreba registrovanih akaricida u usevu soje:

-          Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

-          Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Tretman bi trebalo sprovesti u večernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Požarevac
Zaštita soje23.6.2023 15:05Obična grinja (tetranychus urticae)

Na terenu RC Senta soja se nalazi u fenofazi od prisutni prvi cvetovi  do prvi cvetovi otvoreni  (50-60 BBCH ).

 

x

fenofaza

 

Vizuelnim pregledom soje u pojedinim usevima registrovano je prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na rubnim delovima parcela.

 

Grinje se nalaze na naličju listova, gde se hrane sisajući biljne sokove. Pri jačem napadu dolazi do hloroze, pa i do nekroze listova. Razvoju i širenju ove štetočine pogoduje toplo, suvo vreme kakvo se i prognozira u narednom periodu, te se može očekivati jači napad grinja.

c

T. urticae na naličju lista

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva navedena štetočina.

Ukoliko se utvrdi prisustvo grinja, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite rubnih delova parcele kako bi se smanjila njihova brojnost i širenje u unutrašnjost useva.

Registrovani akaricidi u usevu soje su:

·       Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u količini  0,3-0,5 l/ha ili,

·       Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura hemijski tretman treba sprovoditi u večernjim satima.

Region: Senta
1 - 10 Next