Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(1)
Grinje u soji21.7.2017 13:05Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokalitet Zlatica, usevi soje se nalaze u fazi cvetanja i formiranja mahuna (BBCH 61 – 70).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo grinja – običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcele, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, naročito ivične delove parcela i ako registruju prisustvo grinja, izvrše tretman napadnutih površina sa registrovanim insekticidom:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3 – 0, 5 l / ha

    

                                  grinje u soji                             

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita soje20.7.2017 9:42Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Požarevac usevi soje se nalaze u fazi cvetanja i formiranja mahuna (BBCH 61-65).

Na pojedinim parcelama,  registrovano je prisustvo grinja (Tetranychus sp).

Slika 1. Usev napadnut grinjama

Usled napada grinja dolazi do žućenja listova i biljke zaostaju u porastu. Simptomi se prvo uočavaju na obodima parcele, a potom dolazi do njihovog daljeg širenja u polje. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju ovih štetočina.

Preporučuje se proizvođačima soje pregled parcela, naročito obodnih delova. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se hemijski tretman napadnutih delova nekim od registrovanih akaricida kako bi se sprečilo dalje širenje grinja.

Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 17.7.2017 ‎(1)
Grinje u usevima soje17.7.2017 12:25Grinje (acarine)

Na teritoriji RC Pančevo usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 61-63).

Vizuelnim pregledom useva soje uočeno je prisustvo grinja -običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Na pregledanim biljkama, sa lica lista uočava se promena boje u rđastu, dok se sa naličja lista uočava  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje.

 

Simptomi su najizraženiji na rubovima parcela, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka. Tako je i naša preporuka  da se primene akaricidi  na obodnim delovima parcele kako bi se sprečilo dalje širenje grinja unutar useva.

Proizvođači soje treba da obiđu svoje parcele i ukoliko uoče simptome na biljkama karakteristične za napad grinja primene neki od akaricida:

 Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili  Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 26.6.2017 ‎(1)
Pojava grinja u soji 26.6.2017 10:07Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja (po BBCH skali 61-63).

Vizuelnim pregledom useva soje na punktovima Apatin, Prigrevica i Sonta, registrovano je prisustvo grinja (Tetranychus spp) i to na obodnim delovima parcela.

Na pregledanim biljkama, sa lica lista uočava se promena boje u rđastu, dok se sa naličja lista uočava  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela, naročito obodnih delova, u cilju utvrđivanja prisustva grinja u usevima.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena akaricida na obodnim delovima parcele kako bi se sprečilo dalje širenje grinja unutar useva:

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) 0,015-0,1%

rđasta prevlaka sa lica lista

paučinasta prevlaka sa naličja lista

grinje na naličju lista

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.6.2017 ‎(1)
Štetočine soje 3.6.2017 22:47Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Sombor , soja se nalazi u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (po BBCH skali 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovali smo prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na 5 % biljaka kao larvi i oštećenja od sovice gama (Autographa gamma ) na 3 % biljaka, koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina.

larva stričkovog šarenjaka

larva sovice gama

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Štetočine u soji2.6.2017 14:35Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na teritoriji RC Pančevo usevi soje se nalaze u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (BBCH 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju. Pregledom su registrovana oštećenja od ovih larvi na 5% biljaka.

Slika 2: Larva stričkovog šarenjaka

   

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi proverili  prisustvo ove štetočine.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 26.7.2016 ‎(1)
Pojava grinja u usevima soje 26.7.2016 22:50Grinje (acarine)

Vizuelnim pregledom useva soje, na punktovima Toplana i Apatin (fenofaza razvoja  po BBCH skali 7-razvoj ploda), registrovano  je prisustvo grinja (Tetranychus sp.). Sa donje strane lista  uočava se  paučinasta prevlaka u kojoj se nalaze grinje. Simptomi su za sada registrovani samo na rubnim delovima parcele.

Kod jakog napada grinja na soji, dolazi do uništavanja  hlorofila, list dobija žutu boju, pa crvenkastu, suši se i otpada.

Preporuka za proizvođače je da pregledaju svoje parcele počevši sa obodnih delova. Visoke temperature  pogoduju razvoju štetočine (može doći  do prenamnoženja), pa  na delovima parcele gde se utvrdi prisustvo grinja, izvršiti  treman nekim od navedenih akaricida:

Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili  Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%

velika slika

velika slika

velika slika

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.6.2016 ‎(1)
Štetočine u usevu soje 13.6.2016 13:32Sovica gama (Autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Vizuelnim pregledom useva soje na području delovanja RC Sombor, utvrdili smo da se soja nalazi u fenofazi od šest listova razvijeno do prvi cvetovi otvoreni (po BBCH 16-60).

Pregledom soje na punktu Riđica registrovali smo prisustvo

-larvi sovice gama (Autographa gamma) –prisutne  na 15 % biljaka

larva sovice gama (Autographa gamma)

-larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui ) –prisutne na 10-30 % biljaka

larva stričkovog šarenjaka

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina.

Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:  

       Nurelle-D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + ciprmetrin) 1,5 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 18.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevima soje18.7.2015 18:09Obična grinja (tetranychus urticae)

Vizuelnim pregledom parcela pod sojom na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva (na licu listova), se za sada uočavaju samo na uvratinama.

 

velika slika

 

Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, pa može doći do prenamnoženja i širenja u unutrašnjost useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje primenom insekticida kao što su:

 

·         Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

·         Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%

Ako je potrebno tretiranje ponoviti nakon 8-10 dana, kako bi se suzbile i novoispiljene jedinke.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 17.7.2015 ‎(1)
Zaštita soje17.7.2015 14:56Grinje (acarine)
Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 7. razvoj ploda  BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo grinja ( Tetranychus sp.):
 
Kod jakog napada grinja na soji uništava se hlorofil, list dobija žutu boju, pa crvenkastu, suši se i otpada.Sa donje strane lista  kod jakog napada nalazimo paučinastu prevlaku u kojoj se nalaze grinje.
Preporuka za proizvođače:pregledom parcela početi od rubnih delova.Povećane temperature i suvo vreme pogoduju razvoju štetočine ( može doći i do prenamnoženja), te na parcelama gde se utvrdi prisustvo grinja , suzbijanje izvršiti sa:
  • Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili
  • Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 16.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevu soje16.7.2015 14:59Obična grinja (tetranychus urticae)

Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetu Ostrovo uočeno prisustvo grinja  - običnog paučinara (Tetranychus urticaena naličju listova  po obodu parcele.

Ova štetočina ima od 10-14 generacija godišnje i u uslovima suvog i toplog vremena (kakva je ova godina) dolazi do njihovog prenamnoženja . Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i ukoliko uoče simptome na biljkama karakteristične  za napad grinja primene  akaricide u soji: Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha

slika 1.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 15.7.2015 ‎(2)
grinje u usevu soje15.7.2015 15:47Grinje (acarine)

Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetu Lukićevo (sorta :Viktorija ,datum setve:12.04., predusev grašak) uočeno prisustvo grinja -običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Pregledom pod binokularom uočeni svi razvojni stadijumi (jaja ,larve nimfe i imaga).

Ova štetočina ima od 10-14 generacija godišnje i u uslovima suvog i toplog vremena (kakva je ova godina) dolazi do njihovog prenamnoženja što za posledicu ima da biljke gube turgor ,suše se,prevremeno sazrevaju  i formiraju  zakržljale mahune sa sitnim zrnima.

Simptomi su najizraženiji na rubovima parcela, dok se unutar same parcele formiraju oaze napadnutih biljaka. Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i ukoliko uoče simptome na biljkama karakteristične za napad grinja primene neki od akaricida registrovanih  u soji : Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha i Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Slika 1 izgled parcele

velika slika

Slika 2 napadnute biljke

velika slika

Slika 3 grinje na naličju listova

velika slika

Slika 4 izgled grinja pod binokularom

velika slika

Region: Zrenjanin
Stanje u usevu soje15.7.2015 11:25Paučinari (tetranychidae)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Međulužje, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se soja nalazi u fenofazi po BBCH skali 50-51 (prisutni cvetni pupoljci, još pokriveni lišćem do vidljivi cvetni pupoljci izvan lišća). Vizuelnim pregledom useva kao i pregledom lišća soje pod binokularom utvrđeno je prisustvo običnog paučinara-grinje Tetranicus urticae. Indeks napada imaga je 20, dok je broj jaja po listu preko 50. Visoke temperature koje su najavljene u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju i bržem širenju grinje koja nanosi štete sišenjem sokova biljke (time utiče na iznurivanje biljke, skraćivanje vegetacije i na kraju niži prinos). Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled parcela, pogotovu u delovima koji su blizu šuma i korova i ukoliko primete oštećenja u vidu ispupčenja na listovima, prašnjavo žutilo listova, obično u vidu oaza izvrše tretman nekim od sledećih preparata: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha i Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

   

Sl 1 Obična grinja                 Sl 2 Jaja grinje na listu soje

   

Sl 3 Listovi soje                    Sl 4 Usev soje

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 14.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevima soje14.7.2015 15:33Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi soje nalaze se u fazi cvetanja i razvoja mahuna.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo grinja – običnog paučinara (Tetranychus urticae) na pojedinim parcelama soje. Simptomi oštećenja od grinja uočavaju se na uvratinama gde je velika populacija korova i na parcelama koje se nalaze pored drveća.

  

 simptomi oštećenja od grinja simptomi oštećenja na listu

 

grinje na naličju lista              grinje na naličju lista

Grinje se nalaze na naličju listova gde se ishranjuju sisajući sokove biljaka. Simptomi oštećenja se uočavaju na licu lista u vidu sitnih tačkica srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja uvećava, čitava površina lista žuti i suši se.  Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija i smanjuje intenzitet fotosinteze, biljke ranije završavaju vegetaciju, zaostaju u porastu i imaju manje i sitnije mahune.

Najavljeno toplo i suvo vreme pogodovaće razvoju ovih štetočina i na parcelama gde su grinje prisutne na uvratinama moguće je sprečiti njihovo dalje širenje u unutrašnjost useva primenom insekticida. Registrovani insekticidi u usevu soje za suzbijanje grinja su: Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha i Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.7.2015 ‎(1)
Grinje u usevu soje13.7.2015 16:18Obična grinja (tetranychus urticae)
 Pregledom useva soje na lokalitetu Vršački ritovi registrovan je izuzetno visok procenat prisustva grinje paučinara (Tetranychus urticae).Populacija grinja se nalazi na naličju lista,indeks napada imaga iznosi 41,25,dok je brojnost nimfi i jaja   značajnije veća.
Izgled useva naseljenog grinjom
 
 
Izgled lista
 
 Populacija na naličju lista
 Populacija ove grinje se širi sa korovskih biljaka i u usevu   od ivica rarcele.U ovoj parceli su intenzivna oštećenja u vidu hloroze biljaka i zaostajanja u porastu prisutna u vidu oaza,ali su se grinje proširile u celom usevu.   Oštećenja prave sisanjem sokova i njihovo prisustvo se na listu prepoznaje u vidu "tačkavosti " ili bronzavosti lista.  Razvoju grinje pogoduje toplo vreme,bez mnogo padavina i za kratko vreme se može raširiti na velikim površinama.
  Proizvođačima se preporučuje pregled useva,posebno pažnju obratiti na ivične delove parcela.U cilju suzbijanja ove štetočine kod nas je registrovan akaricid Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5l/ha uz obavezan dodatak nekog okvašivača.Primenu obaviti u večernjim periodima zbog visokih dnevnih temperatura koje su u najavi.Zbog velikog broja položenih jaja,tretman treba ponoviti posle piljenja novih jedinki.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 10.7.2015 ‎(1)
Stanje u usevu soje 10.7.2015 16:59Grinje (acarine); Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Plamenjača soje (peronospora manshurica)

Vizuelnim pregledom useva soje (lokalitet Sombor i Gakovo)  na ivičnim delovima parecele na naličju lista  (fenofaza razvoja soje  po BBCH skali 70 kraj cvetanja –prve mahune dostigle krajnju dužinu) registrovano je prisustvo obične grinje- Tetranychus urticae u indexu napada 27.Grinje se hrane sisanjem biljnih sokova usled čega se na licu lišća pojavljuju srebrnkaste pege.Pri jačem napadu  lišće žuti, biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna i brže sazrevaju.Prilikom pregleda nije uočena druga generacija stričkovog šarenjaka. Takođe je registrovano prusustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na listovima u vidu svetlozelenih pega na licu lista. 

Preporučujemo proizvođačima da pregledaju svoje parcele pod sojom pogotovo ivične delove , i ako uoče prisustvo grinja na obodu parcela na tim delovima parcela  mogu primeniti akaricid Vertimec 018-EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha

 

grinje na naličju lista soje

simptomi na listu od grinja

 

simptomi plamenjače na licu lista

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.7.2015 ‎(1)
Druga generacija stričkovog šarenjaka7.7.2015 15:26Stričkov šarenjak (vanessa cardui)
Na  lokalitetu u Zmajevu, vizuelnim pregledom merkantilne soje registrovane su larve( uglavnom mlađih larvenih stadijuma), druge generacije stričkovog šarenjaka, Vanessa cardui. Oštećenja su  u vidu oaza, napadnuto je vršno lišće, izgrižen je epidermis lista. Ukoliko se oaze ne istretiraju, porastom gusenica, doći će do upredanja vršnih listova i golobrsta. S obzirom da  u ovoj fazi soja ima bujnu lisnu masu, prisustvo jedne do dve gusenice po biljci ne može izazvati veće ekonomske štete, ali svakako treba odraditi insekticidni tretman na napadnutim mestima , da bi se sprečio golobrst. Preporuka je da se pregledaju usevi soje, i, po utvrđivanju prisustva gusenica stričkovog šarenjaka,usev istretira insekticidima na bazi hlorpirifosa i cipermetrina:  Nurelle d, Konzul  ili Despot, po  registrovanim dozama.
 
larva Vanessa cardui
 
izgled useva soje napadnutog od stričkovog šarenjaka
 
 
 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 2.7.2015 ‎(1)
Prisustvo grinja na ratarskim i povrtarskim usevima2.7.2015 16:48Obična grinja (tetranychus urticae)

Vizuelnim pregledom useva soje, paprike i boranije na lokalitetu Ada, Senta i Čoka registrovano je prisustvo obične grinje, Tetranychus urticae u različitom indeksu napada 0-20,5 %.

hloroza na listu boranije

Grinje se obično nalaze na naličju listova, gde se hrane sisajući biljne sokove. Pri jačem napadu dolazi do hloroze, pa i do nekroze listova. Razvoju i širenju ove štetočine pogoduje toplo, suvo vreme kakvo se i prognozira u narednom periodu, te se očekuje još jači napad grinja. Kada se štetočina prenamnoži, donji i gornji delovi lista, pa i čitavi izdanci budu zapredeni finom paučinom. Tetranychus urticae je veoma polifagna štetočina, sem ratarskih i povrtarskih kultura napada voće, vinovu lozu i ukrasno bilje.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve . Grinje prvo naseljavaju ivične delove parcela, tako da u slučaju jakog napada, dovoljno je intervenisati samo na rubnim delovima useva. ( Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha,   Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1% )

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.6.2015 ‎(1)
Grinje u usevu soje28.6.2015 0:08Grinje (acarine)

Vizuelnim pregledom soje, sorte Sava na lokalitetu u Kuli uočeno je prisustvo grinja, Tetranychus urticae u indexu napada 42,5.

Prisustvo grinja uočava se prvo na ivičnim pojasima parcela. Najčešće se nalaze na naličju listova gde se hrane sisanjem sokova. Prilikom jačeg napada lišće menja boju, postepeno žuti i suši se. Biljke zaostaju u porastu, imaju manji broj mahuna, sitnija zrna i brže sazrevaju. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele pod sojom i ukoliko ustanove prisustvo grinja  izvrše hemijsko tretiranje akaricidima:

·         Vertimec 018 EC (abamektin) 0,3-0,5 l/ha

·         Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,05-0,1%

Ukoliko se na vreme utvrdi prisustvo grinja dovoljno je istretirati samo ivične pojaseve parcela. Razvoju grinja ne pogoduju uslovi dugog vlaženja lisne mase, a ti uslovi vladaju u unutrašnjim delovima parcela soje, pogotovo posle perioda kiše koja je registrovana prethodne nedelje (10mm/m2). Sve ovo treba imati u vidu kada se donosi odluka o primeni akaricida.

 

Grinje na naličju listova

Simptomi žućenja i zaostajanja u porastu usled napada grinja

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.6.2015 ‎(2)
Štetočine u soji9.6.2015 22:21Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Sovice gama (autographa gamma)

Na teritoriji RC Pančevo usevi soje se nalaze u fenofazi 4 do 7 listova razvijeno (BBCH 14-17).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo larvi sovice gama (Autographa gamma)  i stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui), koje pri masovnoj pojavi mogu dovesti do golobrsta useva u vidu oaza po polju. Pregledom su registrovana oštećenja od ovih larvi na 5 do 40% biljaka.

 

Slika 1: Larva sovice gama   

              

Slika 2: Larva stričkovog šarenjaka   

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da pregledaju svoje useve kako bi utvrdili nivo prisustva ovih štetočina. Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:  

·         Nurelle-D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos + ciprmetrin) 1,5 l/ha.

Region: Pančevo
Plamenjača soje (Peronospora manshurica)9.6.2015 21:56Plamenjača soje (peronospora manshurica)

Na teritoriji RC Pančevo, u usevu soje (na 15 biljaka od 100) registrovani su simptomi plamenjače (Peronospora manshurica).

Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika, različite veličine (slika 1). S naličja lista pri vlažnim uslovima, u okviru pega javlja se obilata micelijska navlaka od konidiofora i konidija, po čemu se plamenjača razlikuje od drugih bolesti soje (slika 2).

Slika 1: Izgled zaraženog lista soje sa lica

Slika 2: Izgled zaraženog lista soje sa naličja

Labaoratorijskim pregledom registrovane su konidiofore sa konidijama (slika 3), koje raznošene putem vetra, omogućavaju širenje zaraze tokom vegetacije.

Slika 3: Razgranate konidiofore sa konidijama gljive (Peronospora manshurica)

Mere zaštite kojima možemo suzbijati plamenjaču soje su agrotehničke i hemijske.

Od agrotehničkih mera primenjivati plodored, setvu zdravog semena i otpornih sorti, kao i zaoravanje biljnih ostataka posle žetve kako bi se smanjio infekcioni potencijal.

Zaštita useva primenom fungicida u toku vegetacije se kod nas obično ne sprovodi, ali je ona moguća ako za to postoji potreba. RC Pančevo nastavlja da prati uslove I dalji razvoj bolesti.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.6.2015 ‎(1)
RC Subotica -soja6.6.2015 13:56Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Sovica gama (Autographa gamma)

Vizuelnim pregledom useva soje (fenofaza razvoja po BBCH 14-16/ 4-6 razvijenih troliski) ,kao I na svim područljima i kod nas smo registrovali povećanje brojnosti larvi stričkovog šarenjaka -Vanessa cardui , štete su prisutne na 40-80 % biljaka , uglavnom na gornjim listovima. Takođe su prisutne larve sovice gama- Autographa gama.

larva stričkovog šarenjaka na listu soje

larva sovice gama na listu soje

Ukoliko se utvrdi visoka brojnost larava potrebno je uraditi tretman insekticidima na bazi:

 -hlorpirifos+cipermetrin ( Nurelle-D, Konzul, Despot) 1,5l/ha

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 5.6.2015 ‎(1)
Soja - stanje useva5.6.2015 19:40Stričkov šarenjak (vanessa cardui); Sovice gama (autographa gamma)
Na području delovanja RC Kikinda lokaliteti kikinda i Banatska Topola, usevi soje se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od datuma setve. Fenofaza razvoja soje je razvijeno 3 do 6 trolista na biljkama. Visoke temperature su pogodovale pojavi i razvoju štetočina na usevima soje, ali je intenzitet napada različit. Na pregledanim parcelama % napadnutih biljaka se krece od parcela gde nismo ustanovili gusenice stričkovog šarenjaka i larve sovice gama, do pojedinih parcela gde je napadnuto i oštećeno do 20 % biljaka, odnosno vidljivi su simptomi na listovima u vidu rupica ( larve sovice gama Autographa gamma) do pojedene lisne mase sa ostacima paučinaste navlake i u tim uvijenim listovima se nalaze gusenice stričkovog šarenjaka ( Vanessa cardui ).
Proizvođačima ratarskih kultura se prvenstveno preporučuje pregled parcela pod sojom, šećernom repom kako bi utvrdili stanje na terenu, jer situacija nije ista na svim parcelama. U slučaju da se utvrdi da je na njivama došlo do masovnije pojave pomenutih štetčina i većih oštećenja lisne mase potrebno je izvršiti tretman insekticidima kao što je Nurell D ili Konzul ( a.m. hlorpirifos i cipermetrin ).
 
 
velika slika                            autographa gamma
 
 
  
stričkov šarenjak                      vanessa cardui
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.6.2015 ‎(5)
Soja4.6.2015 19:38Sovice gama (autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Vizuelnim pregledom useva soje na lokalitetu Lukićevo (sorta Balkan, setva 09.04., faza razvoja po BBCH skali 50-prisutni cvetni pupoljci još pokriveni lišćem) uočene larve sovice gama (Autographa gamma) i gusenice stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui). Od ukupnog broja  pregledanih biljaka larve sovice gama se nalaze na 24% biljaka, a gusenice stričkovog šarenjaka na 8%  biljaka. Prouzrokovane štete su značajne i nalaze se na 50% biljaka. Potrebno je obaviti insekticidni tretman nekim od sledećih preparata:

Nurel D (a.m.hlorpirifos +cipermetrin)1,5 l/h

Pyrinex 48 EC (a.m.hlorpirifos)1,5l/ha

Slika 1:faza soje

velika slika

Slika 2:larva sovice gama

velika slika

Slika 3:larva stričkovog šarenjaka

velika slika

Region: Zrenjanin
Stričkov šarenjak 4.6.2015 16:45Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Vizuelnim pregledom useva soje (fenofaza razvoja 4-6 razvijenih troliski)  na području delovanja RC Sombor , registrujemo  povećanje brojnosti larvi stričkovog šarenjaka Vanessa cardui.

Na pregledanim površinama larve su prisutne na 5-70 % biljaka. Na oštećenim biljkama može se videti od 1-2 larve /biljci.

Poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo obavezan pregled površina pod sojom .

Ukoliko se utvrdi visoka brojnost larava potrebno je uraditi tretman insekticidima Nurelle-D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 1,5l/ha

larva stričkovog šarenjaka

Region: Sombor
(More Items...)