Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.7.2019 ‎(1)
Zaštita soje4.7.2019 12:01Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi soje se nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do punog cvetanja (BBCH 61-65).

 

Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

slika 1. 

 

 

Visoke temperature vazduha su odgovarajuće za brz razvoj ove štetne vrste, te se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena akaricida:

  • Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha

Sprovođenje tretmana se preporučuje  u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura i fotolabilnosti preparata!

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 28.6.2019 ‎(1)
Zaštita soje28.6.2019 10:48Obična grinja (tetranychus urticae)
Na području delovanja RC Vršac, usevi soje se nalaze u različitim fazama rasta stabla do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61).
Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae).
 
Simptom prisustva grinje
 
 
Visoke temperature vazduha su odgovarajuće za brz razvoj ove štetne vrste, te se proizvođačima preporučuje obilazak i pregled parcela pod sojom.
Ukoliko se uoči prisustvo grinje po obodu parcele, preporučuje se primena akaricida:
  • Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) 0,3-0,5 l/ha

Preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura i fotolabilnosti preparata!

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 26.6.2019 ‎(1)
Zaštita soje26.6.2019 13:27Obična grinja (tetranychus urticae); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)
Obilaskom useva soje na terenu RC Sremska Mitrovica, na više lokaliteta, uočeno je prisustvo jaja i imaga običnog paučinara (Tetranychus urticae).
 
jaja,larve i imaga običnog paučinara
 
Grinje su za sada prisutne na obodima parcela. Kako se i dalje beleže visoke temperature vazduha koje pogoduju brzom razvoju štetočine, postoji visok rizik od njihovog prenamnoženja. 
Imago i larva običnog paučinara hrane se sokovima iz lista soje tako da za kratko vreme mogu uništiti asimilacionu površinu lista i onemogućiti proces fotosinteze.
Preporuka prizvođačima je redovan obilazak useva i ukoliko se uoči prisustvo grinje na obodu parcele, primena akaricida na napadnutim delovima kako se štetočina ne bi širila u unutrašnji deo parcele. Moguća je primena sledećih akaricida:
a.m. abamektin, preparat Vertimec 018 EC u dozi 0,3-0,5 l/ha.
 
Na pojedinim lokalitetima našeg regiona, naročito na parcelama pored kanala ili sa uvratinama sa korovima (palamida, čičak), uočeno je prisustvo imaga, jaja i larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui).
 
larve Stričkovog šarenjaka
 
Larve, hraneći se na listu soje mogu da dovedu do golobrsta ukoliko su prisutne u velikoj brojnosti.
Preporuka proizvođačima je obilazak parcela i eventualni tretman preparatima na bazi:
a.m.hlorpirifos + cipermetrin (Nurelle-D, Konzul, Runel EC, Savanur, EC Despot).
Takođe se preporučuje i suzbijanje korovskih biljka domaćina štetočine (palamida, čičak) pored parcele, u kanalima ili u samoj parceli.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 25.6.2019 ‎(2)
Zaštita soje25.6.2019 14:21Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Sombor, usevi soje se nalaze u fenofazama rasta stabla do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61).

Vizuelnim pregledom useva soje, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo grinje, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, naročito na ivičnim delovima parcela.

velika slika

velika slika

S obzirom da se u narednom periodu očekuju visoke temperature koje će usloviti intenzivniju pojavu i širenje grinja u usevima, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva ovih štetočina.

Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida:

Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3 – 0,5 l/ha;

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05 – 0,1%.

Region: Sombor
Zaštita soje25.6.2019 8:15Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u različitim fazama rasta stabla do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61).

Na pojedinim parcelama soje, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae). Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcela.

Grinje su prisutne na naličju listova gde se ishranjuju sisajući biljne sokove. Usled jačeg napada ove štetočine smanjuje se intenzitet fotosinteze, biljke zaostaju u porastu i formiraju manje i sitnije mahune.

Najavljeno toplo i suvo vreme u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju ovih štetočina.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo grinja. Na parcelama gde su grinje prisutne na uvratinama moguće je sprečiti njihovo dalje širenje u unutrašnjost useva primenom nekog od registrovanih akaricida:

·         Vertimec 018 EC (abamektin) od 0,3-0,5 l/ha ili

·         Ortus 5 SC (fenpiroksimat) od 0,05-0,1%.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman je neophodno sprovesti u večernjim časovima.

 Grinje na naličju lista soje

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(2)
Zaštita soje24.6.2019 11:27Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi soje se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do različitih faza rasta stabla (BBCH 19 – 32).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo grinje, običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Simptomi oštećenja su najizraženiji na obodima parcele, dok se unutar parcele formiraju oaze napadnutih biljaka. Kako se brojnost grinja povećava, čitava površina lista žuti i suši se. Napadnute biljke zaostaju u porastu, formiraju manje i sitnije mahune.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, naročito ivične delove parcela, i ukoliko registruju prisustvo grinja, tretman obave nekim od preparata:

Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3 – 0,5 l/ha;

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05 – 0,1%.

          

Napadnute biljke     Grinje pod binokularom

Region: Zrenjanin
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 23.6.2019 ‎(1)
Zaštita soje23.6.2019 8:58Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na području rada RC Subotica, usevi soje se nalaze u fenofazi početka cvetanja, otvoreni prvi cvetovi, cvetovi na prvoj cvasti (BBCH 60-61).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo visoke brojnosti imaga stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui)  i položenih jaja na preko 50% biljaka.

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno piljenje larvi, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo larvi u brojnosti koje ukazuje na mogućnost golobrsta, proizvođačima se  preporučuje primena insekticida Nurelle D, Konzul, Savanur EC, Despot ( a.m. hlorpirifos+cipermetrin ).

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 22.6.2019 ‎(1)
Zaštita soje 22.6.2019 7:46Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na području delovanja RC Sombor, soja se nalazi u fenofazi početka cvetanja (cvetni pupoljci  vidljivi iznad lišća, još uvek zatvoreni (BBCH 55).

Vizuelnim pregledom useva soje, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo jaja (na preko 50 % biljaka), larvi (na 20 - 30% biljaka), kao i velike brojnosti imaga stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui).

 

velika slika

velika slika

velika slika

S obzirom da se u narednom periodu očekuje intenzivno piljenje larvi, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo larvi u brojnosti koje ukazuje na mogućnost golobrsta, proizvođačima se  preporučuje primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin (Nurelle D, Konzul, Savanur EC, Despot).

Pored hemijskih mera zaštite, važna mera u cilju zaštite useva je i uklanjanje korova koji su domaćini ovoj štetočini (palamida, čičak, stričak i dr.).

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 21.6.2019 ‎(2)
Zaštita soje21.6.2019 19:05Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi soje se nalaze u različitim fazama rasta stabla do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 30-61).

Na pojedinim parcelama soje, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae). Dominantno prisustvo ove štetočine uočava se na uvratinama, gde je velika populacija korova.

Grinje su prisutne na naličju listova gde se ishranjuju sisajući biljne sokove. Usled jačeg napada ove štetočine smanjuje se intenzitet fotosinteze, biljke zaostaju u porastu i formiraju manje i sitnije mahune.

U protekle dve nedelje na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u usevima zabeležen je veliki broj tropskih dana (Tmax ≥ 30°C), što je izuzetno pogodovalo razvoju grinja. Najavljeno toplo i suvo vreme u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju ovih štetočina.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo grinja. Na parcelama gde su grinje prisutne na uvratinama moguće je sprečiti njihovo dalje širenje u unutrašnjost useva primenom nekog od registrovanih akaricida:

·         Vertimec 018 EC (abamektin) od 0,3-0,5 l/ha ili

·         Ortus 5 SC (fenpiroksimat) od 0,05-0,1%.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman je neophodno sprovesti u večernjim časovima.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next