Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Šupljikavost lišća šljive
Šupljikavost lišća šljive

Prouzrokovač ovog oboljenja je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenja. Simptomi se javljaju na lišću, plodovima i mladarima.

Na zaraženim listovima javljaju se pojedinačne crvenkastomrke pege sa tamnijom ivicom. Lisno tkivo u okviru pega izumire, suši se i ispada usled čega lišće postaje šupljikavo. Jako obolelo lišće se suši i opada.

Na zaraženim plodovima obrazuju se crvenkastomrke udubljene pege, često propraćene izlučivanjem smole.

Na zaraženim mladarima razvijaju se ulegnute crvenomrke pege koje pucaju i stvaraju se rak rane koje dovode do sušenja.

Gljiva Stigmina carpophila se održava u opalom, zaraženom lišću i u rak ranama na mladarima.

 

Comments

There are no comments yet for this post.