Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi vinove loze se  nalaze u fazi od bobice su veličine zrna pšenice, do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registrovane su larve cikade Scaphoideus titanus

Dominira prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja, dok su larve trećeg razvojnog stupnja, koje mogu biti infektivne, u niskom indeksu napada. Ova cikada je prenosilac fitoplazme Flavescens doree,  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Hemijske mere zaštite vinove loze će se preporučiti narednih dana, sa intenzivnijim prisustvom larvi trećeg stupnja razvoja. 

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće momenat za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.