Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Mehaničke mere u voćnjacima u jesenjem periodu
Mehaničke mere u voćnjacima u jesenjem periodu

Na području delovanja RC Vrbas,  koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, lokaliteta i sortimenta, nalazi u fazi od 50 % do 70 % lišća opalo (95 BBCH), a jabučasto voće u fazi lišće gubi boju, početak opadanja lišća (BBCH 92-93).   

  

U jesenjem periodu, po opadanju oko 70 % lisne mase, sprovode se tretmani bakarnim preparatima sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti. 

Pored ove mere, vrlo je važno sprovesti i mehaničke mere kako bi se očuvalo zdravstveno stanje zasada. Tu spadaju: 

-  Odstranjivanje polomljenih, suvih grana i stabala (posebno onih koji su zaraženi bakterijama Erwinia amylovora i Pseudomonas syringe pv. syringe ili gljivama poput Nectria galigena),

-  Sakupljanje mumificiranih plodova i opalog lišća sa pojedinačnih stabala i na plantažama, a opalo lišće je  najbolje sakupljati ili zaoravati,

-  Kod koštičavih voćnih vrsta u ovom periodu ne treba seći  grane, jer povrede nastale u ovom periodu, mogu predstavljati opasnost za ulaz patogena,

-  Čišćenje stabala od gnezda s gusenicama,

-  Struganje kore i odstranjivanje lišajeva, mahovina.

 

Ukoliko se na voću uoče simptomi bakterioza potrebno je mehanički ukloniti zaražene delove uz određene sanitarne mere:

– Rez mora biti minimum 30 cm u zdravo tkivo,
– Rane na stablima treba dezinfikovati preparatima na bazi bakra,
– Odsečene biljne delove  ne treba bacati na zemlju nego ih treba ukloniti i spaliti,

–  Obeležiti stabla koja su bila zaražena radi praćenja u narednom periodu ili ih iskrčiti,
– Prilikom rezidbe treba vršiti dezinfekciju alata, obuće i odeće radnika upotrebom 10% rastvora natrijum hipohlorita ili 70% etil alkohola.

 

Budući proizvođači voća treba da obrate pažnju da prilikom kupovine sadnica biraju one sadnice koje su zdrave i sertifikovane i koje su kontrolisane od  stručnih službi.

 

faza obezbojavanja lišća, početak opadanja lišća

Comments

There are no comments yet for this post.