Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Miner okruglih mina u jabučnjacima
Miner okruglih mina u jabučnjacima

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi berbe i završetka berbe, završetka razvoja mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 87-91).

Vizuelnim pregledom zasada jabuka kod kojih nije sprovedena adekvatna hemijska zaštita od štetočina, uočene su štete prouzrokovane ishranom larvi od  minera okruglih mina (Leucoptera scitella).

 

simptomi napada minera okruglih mina na listu jabuke

 

Miner okruglih mina  je štetočina voća, prvenstveno jabuke ali se može naći i na krušci, dunji, višnji. Poslednjih godina sve je značajnija štetočina u većim plantažnim zasadima i matičnjacima jabuke.
Prezimljava u stadijumu lutke, u opalom lišću. Leptiri se pojavljuju u fazi cvetanja jabuke i nakon parenja polažu pojedinačna jaja na naličje lista. Jaja su ovalna, veličine 0,3 - 0,25 mm i u početku providna. Larve  počinju sa ishranom na listu, tako što izgrizaju parenhim lista do epidermisa. Hraneći se prave mine okruglog oblika koje se šire i mogu da dostignu do 1 cm u prečniku. Koncentrični krugovi unutar mina su od izmeta larvi. Larve zadnjeg stadijuma progrizaju minu, spuštaju se i prelaze u stadijum lutke na naličju lista ili na peteljki ploda. Ovaj miner razvija u našim uslovima tri do četiri generacije godišnje.
Mineri lista spadaju u grupu defolijanata lišća, smanjuju asimilacionu površinu voćaka, usled čega dolazi do iscrpljivanja voćke, podložnosti pojave patogena, slabog prirasta i dozrevanja letorasta, izmrzavanja, smanjene rodnosti za narednu godinu, a samim tim i lošeg kvaliteta plodova.

U sistemu PIS-a monitoring ove štetočine se vrši putem feromonskih klopki i vizuelnih pregleda. Hemijske mere zaštite se uglavnom sprovode sa zaštitom od najznačajnije štetočine jabuke kod nas-jabukinog smotavca. S obzirom da prezimljavaju u opalom lišću, brojnost im se može smanjiti  obradom zemljišta ispod voćaka, sakupljanjem i uništavanjem lišća.

Comments

There are no comments yet for this post.