Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove loze

Na području RC Vrbas, na pojedinačnim i zapuštenim čokotima, registrovani su simptomi zlatastog žutila vinove loze (prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree) čiji je vektor cikada Scaphoideus titanus.

simptomi zlatastog žutila

Prvi simptomi zaraženih čokota se mogu videti u proleće, na pupoljcima, koji zaostaju u porastu, slabo odrvenjavaju. Cvetanje i formiranje plodova je poremećeno te dolazi do sušenja  pojedinačnih bobica ili celog grozda. Najupečatljiviji simptomi se uočavaju na listovima gde se kod belih sorti javlja promena boje lista u zlatnožutu a kod crnih sorti u ljubičasto-crvenu boju. Ivice listova se povijaju na dole.

Osnovna mera kontrole je korišćenje zdravog sadnog materijala, monitoring i suzbijanje cikade vektora u infektivnoj fazi, praćenje pojave simptoma bolesti, uklanjanje i spaljivanje zaraženih čokota, uništavanje divlje loze oko proizvodnih zasada, uništavanje korova.

Sada se još uvek mogu prepoznati zaraženi čokoti  te se predlaže njihovo uklanjanje iz zasada i uništavanje.

Comments

There are no comments yet for this post.