Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo bele truleži na suncokretu
Prisustvo bele truleži na suncokretu

Na području delovanja RC Vrbas, usevi suncokreta se u zavisnosti od  lokaliteta, sortimenta i vremena setve nalaze u različitim fazama sazrevanja. Vizuelnim pregledom suncokreta uočeno je prisustvo bele truleži, prouzrokovač (Sclerotinia sclerotiorum) , forma na glavi suncokreta .

Bela trulež suncokreta, (Sclerotinia sclerotiorum), javlja se na suncokretu tokom čitave vegetacije u raznim oblicima:

Ø  Propadanje semena i klijanaca

Ø  Uvenuće biljaka kao posledica zaraze na   korenu i prizemnom delu stabla

Ø  Uvenuće i lomljenje gornjeg dela biljaka zbog infekcije na sredini stabla

Ø  Trulež glavice

Korenska forma bele truleži javlja se od početka butonizacije do kraja vegetacije suncokreta. Glavni simptom je uvenuće biljaka na prizemnom delu stabla, gde  dolazi do nekroze tkiva. U uslovima povećane vlažnosti, na obolelom tkivu, javlja se bela, vunasta navlaka, od micelije gljive. Tkivo se razmekšava i trune. Na tim mestima se formiraju krupne sklerocije .

Stabljična forma javlja se na lisnim drškama u vidu beličaste navlake. Sa zaraženih lisnih drški parazit prelazi na stablo, na kome nastaju krupne nekrotične pege, jasno ograničene zdravim tkivom. Zaražena tkiva se razmekšavaju i dobijaju izgled vlažne truleži. Na tim mestima dolazi do lomljenja stabla i poleganja biljaka suncokreta.

Glavična forma javlja se posle cvetanja na glavicama na njenoj donjoj strani u vidu mrkih, nekrotičnih pega. Zaraženo tkivo u okviru pega se razmekšava i počinje da truli. Pege se šire i zahvataju celu glavu, prelaze na vršni deo stabljike do glave. Između semenki se obrazuje gusta bela micelija, koja se kasnije pretvara u sklerocije.

  

Velika slika                            Velika slika

Osnovni izvor zaraze u našim uslovima, predstavljaju: zaraženi ostaci suncokreta, u kojima gljiva ostaje u vidu micelije ili sklerocija, (u godinama jakih zaraza, veći broj sklerocija ostaje u zemljištu, ne gubeći vitalnost pri raznim uslovima isušivanja, vlaženja i izmrzavanja zemljišta), samonikle biljke suncokreta doprinose održavanju inokuluma u zemljištu, kao i prenošenje askospora vazduhom.

Mere zaštite:

Ø  Najefikasnija mera zaštite je plodored (5 do 6 godina ne gajiti suncokret na istoj parceli);

Ø  Setva manje osetljivih hibrida suncokreta;

Ø  Upotreba semena dobre klijavosti;

Ø  Dezinfekcija semena fungicidima;

Ø  Suzbijanje samoniklih biljaka.

Comments

There are no comments yet for this post.